Magazyn konsygnacyjny
27.10.2021

 

Magazyn konsygnacyjny — co to jest?

Jest to rodzaj usługi combo, która zyskuje coraz większą popularność w branży przewozowej. To specjalna konstrukcja prawna, która została rozszerzona o takie opcje jak: umowa komisu, umowa składu oraz umowa sprzedaży. Składy konsygnacyjne powstały z myślą o prowadzeniu ich przez podmioty trzecie. Reszta się nie zmienia — w magazynie dalej są składowane towary pobierane przez różnych nabywców. Ciekawym zagadnieniem w tego typu umowach jest to, że towar będący w magazynie staje się własnością nabywcy dopiero po pobraniu z magazynu — z tego bierze się trzeci filar magazyny konsygnacyjnego, czyli sprzedaż. Tego typu instytucja znajduje swoje zastosowanie w wielu branżach, gdzie liczy się nie tylko dostępność części zamiennych lub półproduktów, ale także szybki czas dostawy w przypadku dużego zapotrzebowania. Magazyny konsygnacyjne opierają się o handel międzynarodowy i biorą w nich udział także producenci części spoza obszaru europejskiego. Ten typ umowy jest także dokładnie zdefiniowany w ustawie o VAT.

Skład konsygnacyjny — co się na niego składa?

Istotą są kolejno wymienione segmenty:

  • towary są dostarczane do Polski przez zagranicznego przedsiębiorcę. Często jest to firma spoza obszaru EOG, która specjalizuje się w produkcji półproduktów;
  • każdy z tych dostawców zachowuje pełne prawo do własności do towarów, półproduktów i komponentów znajdujących się na składzie. To on ponosi ryzyko i koszty związane ze składowaniem,
  • odbiorca zyskuje pełne prawo do towaru i odbiera go z magazynu w momencie zapotrzebowania na niego w produkcji.

Jest to dosyć prosty system, który chętnie jest wykorzystywany przez producentów potrzebujących określonych części zamiennych i pozwala lepiej zarządzać kosztami związanymi z magazynowaniem.

Czym różni się magazyn konsygnacyjny od zwykłego?

Z technicznego punktu widzenia niczym. Jest to ta sama przestrzeń magazynowa, w której określone dobra oczekują na swoją kolej i docierają do wybranego nadawcy. Diabeł tkwi w szczegółach, procedurach oraz przepisach podatkowych. Jest to forma specjalnie stworzona pod producentów, którzy są zmuszeni do ściągania wyspecjalizowanych części zamiennych, nieprodukowanych na miejscu. Ich koszt przechowywanie może być znaczący, a z drugiej strony producentowi z zagranicy zależy na zdobywaniu kolejnych rynków. Jest to trójstopniowy typ umowy, który stanowi pewien kompromis między dostawcą zagranicznym a nabywcą krajowym. Warto pamiętać, że wraz z pobraniem towaru z magazynu zmienia się obowiązek podatkowy, który spada na nabywcę. 

Magazyny konsygnacyjne — jak wyglądają procedury?

Jak wygląda procedura dostarczenia towaru na magazyn konsygnacyjny? Warto zacząć od kwestii, że przemieszczanie towaru do magazynu konsygnacyjnego jest traktowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Aby rozliczyć w ten sposób dostawę, trzeba też spełnić kilka warunków:

  • dostawca zagraniczny nie może być zarejestrowany jako płatnik VAT w Polsce;
  • przechowywane towary muszą być przeznaczone do dalszej produkcji. Produkt przeznaczony bezpośrednio na handel jest wyłączony z tego typu usług;
  • prowadzący magazyn złożył lokalnemu naczelnikowi skarbówki pisemny zamiar o prowadzeniu magazynu konsygnacyjnego;
  • podmiot prowadzący magazyn konsygnacyjny jest zobowiązany do dokładnego ewidencjonowania towaru, które pozwala na jego szybką identyfikację w przypadku kontroli.

Sprzedaż konsygnacyjna  — co dalej w przypadku spełnienia wszystkich warunków? Od teraz można dostarczać półprodukty do dalszej produkcji i stosować zasady wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Oznacza to:

  • dostawca części ma znacznie ułatwiony sposób na rozliczenie dostarczonych produktów. Ponosi koszty magazynowania, ale jednocześnie ma gwarancję jego odebrania i jest zwolniony z bycia płatnikiem VAT.
  • obowiązek rozliczenia wewnątrzwspólnotowego spada na nabywcę. Jednocześnie może lepiej zaplanować swoje zakupy magazynowe oraz ma natychmiastowy dostęp do produktów nieprodukowanych w Polsce.

Tego typu transakcja to bardzo ciekawy mechanizm, który jest legalny w Polsce i pozwala na znaczne uproszczenie procedury podatkowej.

Jakie są obowiązki podatkowe i czy umowa konsygnacyjna przewiduje jakieś wyjątki prawne?

Obowiązek podatkowy pojawia się wraz z każdorazowym pobraniem towaru z magazynu. Wtedy polski przedsiębiorca w ramach ustawy o VAT jest zobowiązany do płatności najpóźniej do dnia wystawienia faktury. Uwaga, jeżeli towar nie został pobrany w ciągu 24 miesięcy, jest on uznawany za pobrany i należy opłacić za niego podatek oraz wystawić fakturę dla dostawcy. Obowiązek zapłacenia należności znika w momencie przemieszczenia ładunku w inne miejsce magazynu przed upływem 24 miesięcy. Ten sposób rozliczeń ma swoje ograniczenia i musi także chronić dostawców zagranicznych przed zbyt długim przetrzymywaniem na stanie magazynu.

Czy są jeszcze jakieś wyjątki w umowach o skład konsygnacyjny?

Wszystko zależy od szeregu nietypowych sytuacji, które mogą nastąpić w magazynie firmowym. Towar może nie tylko ulec zniszczeniu, ale także zużyć się przed jego pobraniem. Wtedy obowiązek pobrania i wpłacenia VAT-u następuje wraz z ich wyrzuceniem lub zniszczeniem. Jeżeli nie można ustalić konkretnej daty wyrzucenia ładunku, to wtedy obowiązek opłaty powstaje właśnie tego dnia. Jeżeli zagraniczny dostawca stanie się płatnikiem VAT na terenie naszego kraju, to wtedy z dniem jego rejestracji zmienia się obowiązek prawny i podatkowy. Dotyczy to wszystkich towarów, które dalej pozostają w magazynie i nie zostały jeszcze pobrane przez nabywcę. 

Umowa o skład konsygnacyjny — czy warto skorzystać?

Ma ona bardzo wiele zalet, ale jednocześnie nakłada dodatkowe obowiązki na nabywcę i wymaga także stworzenia osobnej przestrzeni magazynowej. Jednak największy wpływ na zainteresowanie się tą formą przez przedsiębiorców w Polsce jest znaczne uproszczenie podatkowe, które powstaje dopiero z chwilą pobrania ładunku z magazynu. Warto także stosować dobry system informatyczny, który nie tylko uporządkuje gospodarkę magazynową, ale także poinformuje o obowiązku podatkowego nabywcę. Tego typu umowa oparta o komis, skład oraz sprzedaż jest bardzo ciekawą formą handlu międzynarodowego, która zasługuje na zapoznanie się z jej zasadami.

Przewozisz towary w trasporcie międzynarodowym, wejdź i sprawdź ofertę giełdy transportowej