OCP

19.10.2021

Czym jest OCP?

Co oznacza pojęcie OCP? Jest to rodzaj ubezpieczenia, któremu podlega przewoźnik realizujący odpłatny przewóz towarów. Najczęściej umowa o ubezpieczenie jest zawierana z towarzystwem ubezpieczeniowym na rok — warto zaznaczyć, że polskie prawo nie nakłada obowiązku podpisania tego typu umowy. Korzystanie z OCP jest dobrowolne i pozwala przenieść odpowiedzialność finansową za ładunek na ubezpieczyciela. W zależności od treści umowy może ona chronić przed różnymi, niespodziewanymi zdarzeniami na drodze i w trakcie realizacji zlecenia — część z nich nie jest z winy przewoźnika. Przewoźnik z ubezpieczeniem OCP to także większa pewność, że klient ubiegający się o odszkodowania za złe zrealizowanie usługi transportowej otrzyma szybciej pieniądze. Odszkodowanie pieniężne powinno być wpłacone na konto klienta nie później niż 30 dni kalendarzowych. Jest to swego rodzaju parasol ochronny, który chętnie wykorzystują zwłaszcza duzi przewoźnicy na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Dlatego zawsze warto je wykupić na potrzeby swojej firmy.

Polisa OCP — jakie płyną z niej korzyści?

Polisa OCP — co na tym zyskuje? Jest to bardzo przydatne ubezpieczenie, które stanowi poduszkę finansową z tytułu nienależycie i niewykonanych usług przewozowych w transporcie krajowym oraz międzynarodowym. W zależności od rodzaju umowy mogą to być:

 • kradzież,
 • uszkodzenie,
 • zniszczenie ładunku,
 • opóźnienia w towarze,
 • rażące niedbalstwo przy realizacji zlecenia,
 • wydanie ładunku osobie nieuprawnionej,
 • odpowiedzialność za błędy podwykonawców,
 • umyślne doprowadzenie do nie realizacji zlecenia.

Jest to lista poglądowa — realizacja podpunktów zależy od firmy ubezpieczeniowej. Każda z nich określa zakres swoich usług, a także widełki kwotowe, związane z ich realizacją. W takim wypadku warto postawić na wyższy pakiet cenowy lub sprawdzić ofertę konkurencji.

Polisa OCP — czy zdejmuje całą odpowiedzialność z pracowników?
Większośc pakietów ubezpieczeniowych chroni finansowo firmy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem ładunku klienta. Jednak wszystko jest obwarowane wymaganiami stawianymi przez firmę ubezpieczeniową i niespełnienie ich grozi niewypłaceniem odszkodowania. W ekstremalnych przypadkach i przy oszustwie ubezpieczeniowym może się to nawet skończyć odpowiedzialnością prawną. Ubezpieczenie OCP nie zwalnia kierowców, spedytorów i innych pracowników z sumiennego wykonywania swoich obowiązków. Może być to zawarte w podpunkcie umowy o wypłacie odszkodowania za czyn umyślny — jednak można to spotkać w droższych pakietach i oferuje je tylko część towarzystw.

OCP ubezpieczenie — jak rozkładają się koszta?

Ile kosztuje ubezpieczenie OCP na polskim rynku? Ta kwestia jest zależna znowu od ubezpieczyciela, z którym podpiszemy umowę. Każdy z nich odmiennie wylicza składki ubezpieczeniowe i rabaty, a także może inaczej interpretować podpunkty umowy. Większość składek jest zazwyczaj obliczana na podstawie obrotów firmy, wysokości sumy gwarancyjnej, rodzaju przewożonych towarów oraz kilku innych czynników. Zdarza się, że za sumienną pracę przewoźnika i bezwypadkowość mogą być doliczane specjalne rabaty. Warto pamiętać, że suma gwarancyjna ubezpieczenie powinna pokrywać pełną wartość towaru w jednym transporcie albo sumy znajdującej się w liście przewozowym. Nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby negocjować ostateczną wartość polisy.

Czy są towary, których OCP w transporcie nie obejmuje? W teorii wszystko można ubezpieczyć, ale często oznacza to rezygnację ze zniżek lub nawet znaczną dopłatę do polisy. Na liście towarów większego ryzyka znajdują się:

 • leki,
 • pieniądze,
 • dokumenty,
 • dzieła sztuki,
 • żywe zwierzęta,
 • elektronika,
 • alkohol,
 • tytoń.

Część z tych towarów należy do grupy podwyższonego ryzyka, która jest określana jako towary ADR. Specjalna umowa pozwala je przewozić tylko w określonych warunkach i przy zachowaniu niezbędnych procedur. Tego typu ładunki nie cieszą się przychylnością ubezpieczycieli, którzy mogą wnioskować nie tylko o wyższą dopłatę, ale także mogą powołać się na zapisy w umowie i odstąpić od ich ubezpieczenia w ramach podpisanej polisy OCP. Dlatego przed podjęciem się ich przewozu warto wcześniej przejrzeć zapisy w umowie ubezpieczeniowej. 

OCP transport — jakie są rodzaje ubezpieczeń?

OCP ubezpieczenie — jakie rodzaje polis można wykupić? Obecnie na polskim rynku wyróżnia się dwa typu usług. Jest to:

 • ubezpieczenie OCP międzynarodowe,
 • ubezpieczenie OCP krajowe.

Dlaczego jest tak wyraźny podział na polisy krajowe i międzynarodowe? Wynika to ze sporych różnic prawnych między krajami Unii Europejskiej oraz reszty świata, a także zapisów międzynarodowej konwencji OCP. Lokalne regulacje prawne często posługują się odmiennymi interpretacjami prawnymi oraz samą konstrukcją przepisową. Dlatego też na międzynarodowe rynki przewozowe powstała osobna polisa OCP, która bierze pod uwagę te wszystkie uwarunkowania. OCP jako umowa jest przedmiotem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Zakłady ubezpieczeń wolą tworzyć osobne, pojedyncze oferty, zamiast skomplikowanych pakietów, które trudno dostosować do wymagań innych rynków przewozowych.
 

Audited Insurance - czyli kiedy polisa OCP realnie chroni przewoźnika i spedytora 

Szukasz sposobow redukcji pustych przebiegów towarów? zaloguj się i sprawdź międzynarodową gięłdę transportu już teraz!