Odbiorca
10.04.2021

Odbiorca

Odbiorca w transporcie to jeden z podstawowych podmiotów uczestniczący w przewozie drogowym różnego rodzaju towaru. Może nią być osoba lub przedsiębiorstwo, po stronie której następuje przejęcie lub rozładunek towarów. Istotne jest, że po przybyciu towaru na miejsce odbiorca ma prawo żądać od przewoźnika lub pracownika firmy spedycyjnej wydania listu przewozowego z pokwitowaniem drugiego identycznego egzemplarza. Co ważne, odbiór towaru jest uprawnieniem odbiorcy, a nie jego obowiązkiem wedle Konwencji CMR o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów. Moment, w którym odbiorca może domagać się wydania przesyłki jest chwila, w której przybywa ona do docelowego miejsca. W przypadku jakichkolwiek należności wynikających z listu przewozowego, odbiorca jest w obowiązku ich uiszczenia. Dotyczy to zarówno samego przewoźnego, jak i wszystkich opłat dodatkowych, które zostały wykazane w treści dokumentów dotyczących transportu towaru. Jednak istnieje wiele rodzajów odbiorców, dlatego z poniższych akapitów dowiesz się kim dokładnie jest odbiorca w przypadku dostarczania przesyłek, o kim mówimy posługując się hasłem odbiorca na fakturze oraz jaka jest definicja pojęcia odbiorca wrażliwy.

Odbiorca-nadawca – kto jest kim?

Pojęcie odbiorca jest najczęściej spotykane w przypadku nadawania i przewozu przesyłek. Odbiorcą jest osoba odbierająca paczkę, czyli tak zwany przyszły właściciel. Jego dane powinny znaleźć się na liście przewozowym wraz z danymi nadawcy, miejscem przeznaczenia, a także miejscem i datą załadunku. Ponadto na tego rodzaju dokumencie powinien widnieć typ towaru, ilość sztuk czy waga brutto. Dodatkowo zawsze na liście przewozowym znajdują się odpowiednie podpisy i stemple.

Kim jest odbiorca na fakturze

Na każdej fakturze powinien znaleźć się przede wszystkim sprzedawca mający bezpośredni kontakt z klientem, a także nabywca, czyli osoba nabywająca dane usługi lub produktu. Wszyscy w świetle prawa są uznawani za strony transakcji. Natomiast warto także w przypadku tego rodzaju dokumentu wspomnieć o odbiorcy na fakturze. Jest to osoba odpowiedzialna za odbiór danego towaru lub usługi, jednak jej dane wcale nie muszą widnieć na dokumencie, dlatego też nie jest traktowany jako strona transakcji pod kątem podatkowym. Jednak warto umieścić dane odbiorcy na fakturze, szczególnie w przypadku, gdy jest to osoba inna niż nabywca.

Odbiorca wrażliwy – definicja

Warto także w przypadku pojęcia odbiorcy wspomnieć także o odbiorcy wrażliwym. Wedle definicji są to osoby podlegające ochronie w odniesieniu do ich stosunków ze sprzedawcami energii (np. osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, emeryci, osoby o niskich dochodach i mieszkające na obszarach odległych). Do najczęściej spotykanych form pomocy zalicza się instalację liczników przedpłatowych, rozłożenie należności na raty, nie naliczanie lub umorzenie odsetek, przesunięcie terminów płatności bądź odstąpienie od windykacji w sytuacjach osobistych, które są rozpatrywane na podstawie indywidualnych przypadków.

  • Czytaj również artykuł po angielsku - Consignee
  • Czytaj również artykuł po niemiecku - Empfänger