Odprawa celna

11.04.2021

Odprawa celna

Odprawa celna to zakres wszystkich działań, które zostają wykonane w związku z przeprowadzeniem czynności dotyczących zasad postępowania celnego. Może to dotyczyć przejęcia towaru lub bagażu, a także przekroczenia osób przez granicę celną danego kraju podlegających kontroli celnej. Wszystkie działania związane z odprawą celną odbywają się w wyznaczonym miejscu przez jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z dyrektorem urzędu celnego. 

Odprawa celna – co warto o niej wiedzieć?

Pod pojęciem odprawy celnej mieści się szereg procedur, które muszą zostać spełnione w przypadku przewożonych przez granicę towarów. Kontroli mogą zostać poddane całe dostawy lub tylko ich części i może się ona odbyć w bez udziału importera, którego obowiązkiem jest sporządzenie zgłoszenia celnego. Najczęściej odprawa celna odbywa się na lotnisku, a reprezentantem importera może być agent celny, z którym została podpisana stosowna umowa. Wszystkie formalności przebiegają w kilku krokach, dlatego wiele osób często zadaje pytanie co to znaczy odprawa celna zakończona? Komunikat ten oznacza, że Urząd Celny zakończył odprawę danego towaru, czego dowodem jest przekazany komplet dokumentów.

Wykaz czynności w postępowaniu celnym

Podczas każdej odprawy w Polsce, w Niemczech czy też w innym kraju UE podejmowanie działania są zgodne z przepisami kodeksu celnego obowiązującymi w państwie, w którym te czynności następują. Warto także wiedzieć, że jeśli zakup towaru przez polskiego przedsiębiorcę prowadzącego firmę zarejestrowaną na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, nastąpi w kraju spoza UE (np. w Chinach) można dokonać odprawy celnej także w innym kraju UE. Wszelkie czynności zostaną wtedy wykonane przez zagranicznego przedstawiciela podatkowego i celnego. Jednak podstawowe działania w postępowaniu celnym są zawsze takie same. Pierwszym z nich jest przedstawienie towaru organom celnym i potwierdzenie tej czynności na podstawie skróconej deklaracji, która jest przygotowywana według wzoru określonego w przepisach lub zastępowana przez dokument tranzytowy. W kolejnym etapie towar pokonuje drogę celną, czyli odcinek łączący przejście graniczne z terminalem, na którym następuje złożenie zgłoszenia celnego. Po prawidłowym przebiegu wszystkich czynności przychodzi czas na zwolnienie towarów i na tym odprawa celna została zakończona.

Rodzaje odprawy celnej

Warto wiedzieć, że wyróżnia się trzy rodzaje odprawy celnej. Pierwsza z nich jest ostateczna, co oznacza, że odprawione towary nie powracają przez granicę celną i zostaną uznane za towar krajowy (wewnątrzwspólnotowy), druga z nich jest warunkowa, nazywana również czasową. W jej przypadku towar po pewnym czasie wraca za granicę celną, co znajduje zastosowanie między innymi w stosunku do produktów prezentowanych na targach lub konkursach. Ostatnim rodzajem jest odprawa odroczona, w której urząd celny nie ma odpowiednich technik dokonania kontroli, przez co przekazuje towar innemu urzędnikowi celnemu.

Jakie są przeznaczenia celne?

Gdy już wiemy, co to jest odprawa celna, warto także poznać jej przeznaczenia, które mogą wiązać się z objęciem towaru procedurą celną, wprowadzeniem go do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, pierwotnym wywozem towaru poza obszar celny Wspólnoty lub jego zniszczeniem. Ponadto ostatnim z przeznaczeń celnych może być także zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa. Istotne jest również obliczanie wysokości kwot długu celnego, na którą wpływa najważniejszy element, czyli wartość celna towarów. Równie ważną kwestią jest także opłacanie nałożonego cła na towary pochodzące z państwa trzeciego. Opłatę należy uregulować przy przekraczaniu granicy celnej, jednak cło nie dotyczy towarów wewnątrzwspólnotowych. Na całym obszarze UE obowiązuje wspólna taryfa celna dla wszystkich państw członkowskich zawierająca stawki procentowe w stosunku do wartości celnej towarów.

Dokumenty wymagane do odprawy celnej

Istotne są również wymagane dokumenty do odprawy celnej. Wśród nich znajduje się przede wszystkim faktura handlowa z niezbędnymi danymi, świadectwo pochodzenia sporządzone przez eksportera (pozwala na ustalenie wysokości cła i przyznanie ewentualnych ulg) oraz Packing List w przypadku, gdy waga netto i brutto nie została podana na fakturze. Dodatkowo wśród dokumentów może znaleźć się konosament morski, Sea Waybill, Air Waybill oraz list przewozowy CIM/SMGS – w zależności od rodzaju transportu.

Czym zajmuje się agencja celna?

Warto także wspomnieć w temacie odprawy celnej i jej definicji o zakresie działań agencji celnej, która w imieniu importera zajmuje się wszelkimi formalnościami celnymi dokonywanymi w urzędzie. Wybrany agent jest pośrednikiem między przedsiębiorcą, którego reprezentuje, a urzędnikiem celnym. W zakres jego działań wchodzi między innymi przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odprawy celnej i deklaracji dotyczącej podatku akcyzowego, zweryfikowanie znaków CE (spełniających wymogi UE, obliczenie wysokości należności przywozowych, a także dokonanie zgłoszenia celnego.

 

Trasnport - Logistyka - Spedycja - Platforma Transportowa online!