Rodzaje odprawy celnej

29.08.2022

Rodzaje odprawy celnej

Transport międzynarodowy ładunków różni się od tego przeprowadzanego na terenie jednego kraju. Obejmuje on więcej formalności związanych z jego planowaniem i przeprowadzaniem, wśród których wymienić można między innymi odprawę celną, związaną z kontrolą dokumentacji przesyłek przekraczających granicę. Istnieją różne jej rodzaje, a cały proces ma sztywne reguły. Podpowiadamy, czym jest odprawa celna oraz czym się różnią od siebie jej rodzaje

Czym jest odprawa celna?

Pod tym pojęciem rozumie się całość czynności związanych bezpośrednio z zasadami postępowania celnego. Odprawa celna przewidziana jest w przypadku przejęcia towarów, bagaży czy osób przez granicę danego kraju, podczas gdy jej przekraczanie wymaga kontroli celnej. Za miejsce jej przeprowadzania uważa się oznaczony teren, gdzie nadzorować ją mogą wyłącznie osoby do tego upoważnione i odpowiednio przeszkolone. Organy celne mają za zadanie sprawdzać transportowany towar, aby zabezpieczyć i potwierdzić zgodność jego obrotu z prawem i umowami międzynarodowymi. 

Odprawę celną rozumieć można jako kontrolę dokumentacji ładunków przewożonych przez granicę kraju. Na jej podstawie osoba importująca lub eksportująca dane dobra może zostać zobowiązana do opłaty cła czy też podatków wynikających z ustawy o transporcie międzynarodowej. Może ona obejmować całość towaru lub tylko jego fragment. Istotne jest jednak, aby całość kontroli odbywała się w obecności organów do tego upoważnionych. Z kolei obecność importera lub eksportera w trakcie jej trwania nie jest konieczna. 

Rodzaje odprawy celnej – jakie wyróżniamy?

Wyróżnić możemy trzy podstawowe rodzaje odprawy celnej. Pierwszy rodzaj odprawy celnej to tak zwana warunkowa lub czasowa odprawa celna, która ma miejsce w sytuacji, gdy transportowany poza określony kraj towar wraca za granicę celną po pewnym czasie. Sytuacja ta znajduje swoje zastosowanie, chociażby w przypadku branżowych targów zagranicznych. Odprawa celna obejmuje wtedy towar, który zostaje ostatecznie odprawiony i już nie wraca przez granicę celną. Z kolei odprawa celna odroczona ma miejsce w sytuacji, gdy określony Urząd Celny przez braki techniczne lub w umiejętnościach nie jest w stanie przeprowadzić danej kontroli i przekazuje ją innemu Urzędowi Celnemu.

Odprawy podzielić możemy także przez pryzmat dokładności, gdzie zwykła odprawa celna przeprowadzana jest z wykorzystaniem wszystkich procedur, a do jej przeprowadzenia niezbędne jest przedłożenie wszystkich dokumentów. Z kolei uproszczona odprawa celna stosowana jest najczęściej w przypadku zaufanych firm. Ta przyspieszona procedura może być przeprowadzona przed wyjazdem towaru zarówno w magazynie, jak i siedzibie firmy. Nie wymaga kompletu dokumentów, a jedynie tych najbardziej podstawowych. 

Odprawa dla kierowców zawodowych – czym się charakteryzuje?

Jak wygląda odprawa celna dla kierowców zawodowych? Wszystko zależy od rodzaju przekraczanej granicy oraz wymagań konkretnych celników. W tym miejscu warto zaznaczyć, że kierowcy przewożący towar pomiędzy krajami Unii Europejskiej są z niej zwolnieni dzięki gwarancji swobody handlowej. Aby przejść przez nią bez problemów, przede wszystkim kierujący pojazdem powinien przygotować komplet dokumentów, bez których nie wolno mu przekraczać danej granicy, takie jak faktura potwierdzająca wartość towaru, lista towarowa, zezwolenie na eksport czy towar przewozowy. Całość powinna być jedynie formalnością dzięki wcześniejszemu zgłoszeniu transportu, który powinien widnieć w systemie.