Rodzaje transportu lądowego

16.08.2022

Rodzaje transportu lądowego

Branża TSL ma związek z rozmaitymi sposobami przewozu towarów. Jednym z nich, zdecydowanie cieszącym się wielką popularnością, jest transport lądowy. Czym charakteryzuje się transport lądowy i jakie pojęcia się z nim wiążą? Na te i inne pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

Czym jest transport lądowy?

Transport lądowy obejmuje przewóz towarów na drodze lądowej. W przypadku transportu lądowego mówi się przede wszystkim o transporcie kolejowym, wykorzystującym koleje, transporcie drogowym, gdzie ładunek przemieszcza się po drogach lądowych, a także o transporcie specjalnym, w którym stosuje się linie transportowe przebiegające po lądzie.
Przyjmuje się, że transport intermodalny jest najbardziej efektywny na dystansach powyżej 600 km

Podstawowy podział transportu lądowego

Jak już wspominaliśmy, transport lądowy można łatwo podzielić ze względu na środki lokomocji, które wykorzystuje. Jaki podział transportu drogowego możemy wyróżnić?

  • Transport drogowy

Prawdopodobnie jedną z pierwszych rzeczy, która nasuwa się na myśl, gdy usłyszymy hasło „transport lądowy”, jest transport kojarzący się z pojazdami takimi, jak samochody. To właśnie transport drogowy wykorzystuje samochody różnej maści – ciężarowe, dostawcze, specjalne i umożliwia przewóz bardzo wielu rodzajów towarów. 

Transport drogowy wiąże się z wieloma zaletami, takimi jak wcześniej wymieniona możliwość przewozu różnorodnych towarów, przykładowo ładunków ponadgabarytowych, bądź niebezpiecznych (ADR). Jest to także rodzaj transportu, który odbywa się stosunkowo szybko. Drogi, autostrady, a także spedycja jest rozwinięta na wyjątkowo wysokim poziomie, co sprawia, że jest to często wybierany rodzaj transportu.

Wiele osób stawia na transport drogowy także dlatego, że oferowane usługi z tego zakresu są atrakcyjne cenowo. W przypadku transportu drogowego należy jednak liczyć się z ewentualnymi opóźnieniami w dostawie wywołanymi przez niekorzystne warunki pogodowe, czy też ryzyko wystąpienia niespodziewanych wypadków po drodze, takich jak kolizje.

  • Transport kolejowy (szynowy)

Transport kolejowy, jak sama jego nazwa wskazuje, polega na przewozie ładunków z wykorzystaniem kolei, czyli przykładowo lokomotyw i wagonów. Transport ten wiąże się z licznymi zaletami, takimi jak bardzo duża ładowność. Dzięki transportowi kolejowemu umożliwiony jest transport dużych i ciężkich ładunków, nawet w przypadku większych odległości. Mówi się także, że ten rodzaj transportu wiąże się ze stosunkowo niskimi kosztami. Ponadto, przy wyborze transportu kolejowego zdecydowanie mniejsze ryzyko stanowią niekorzystne czynniki atmosferyczne, zatem jeśli zależy nam przede wszystkim na dotrzymaniu terminów, prawdopodobnie będzie to dobry wybór. Ewentualne trudności sprawić mogą jedynie wypadki na trasie, a także ryzyko kradzieży towarów.

  • Transport specjalny

Ten rodzaj transportu odbywa się przy pomocy różnorodnych konstrukcji, takich jak trakcja elektryczna, taśmociągi, czy też rurociągi. W ten sposób przemieszcza się specyficzne towary, przykładowo ropę naftową, bądź gaz ziemny. 

Czym jest transport intermodalny?

Transport intermodalny nazywa się inaczej transportem kombinowanym. Jest to rodzaj transportu, który wykorzystuje więcej niż jeden środek transportu, przy jednoczesnym użyciu tej samej jednostki ładunkowej na całej trasie. Jednostką ładunkową nazwiemy przykładowo kontener, naczepę samochodową, czy nadwozie wymienne. Dzięki połączeniu różnych środków transportu, można zorganizować przewóz towarów w sposób ekonomiczny pod względem czasu i pieniędzy.

Transport bimodalny

Transport bimodalny to w gruncie rzeczy rodzaj transportu intermodalnego. Ten typ transportu wykorzystuje przewóz ładunków przy użyciu specjalnej bimodalnej naczepy. W transporcie bimodalnym wykorzystuje się transport drogowy oraz kolejowy.

Istnieje wiele zasad, których trzeba się trzymać, chcąc zastosować transport bimodalny. Naczepy bimodalne muszą spełniać specjalne standardy, a także mieć zwiększoną odporność i sztywność. Wśród zalet systemu bimodalnego wymienić można niskie koszty jego wdrożenia, a także niski ciężar brutto przesyłki (najniższy wśród systemów transportu intermodalnego). Jest to rodzaj transportu niekonwojowanego, w związku z czym w trakcie transportu koleją kierowca nie ponosi odpowiedzialności za przewożony ładunek. Zaletą transportu bimodalnego jest brak konieczności tracenia czasu na przeładunek ładunków.

 

Transport łamany

Ten rodzaj transportu polega na wykorzystaniu co najmniej dwóch środków transportu, jednak są to środki transportu należące do tej samej gałęzi transportu. Przykładowo, jeśli przewóz towarów rozpocznie się od przewozu ciągnikiem siodłowym, to dalej będzie on kontynuowany również przy użyciu środka transportu drogowego, takiego jak samochód ciężarowy. Transport łamany jest powszechnie wykorzystywany przez duże firmy spedycyjne, kiedy to kierowca z jednego kraju wiezie naczepę na granicę innego, gdzie czeka oddelegowany pracownik oddziału z innego kraju, który zawiezie naczepę do kolejnej granicy bądź w miejsce docelowe.

Czym jest transport zewnętrzny?

Transport zewnętrzny to taki rodzaj transportu, który ma miejsce poza obrębem konkretnego obiektu, powiązany z danym obiektem trasami transportowymi. Taki obiekt stanowić może cały kraj, miasto, czy fabryka. W dziedzinie logistyki często przyjmuje się, iż jest to transport, który jest właściwie dostawą towaru do klienta, czy też innej placówki tej samej organizacji.

Transport ponadgabarytowy – czym tak właściwie jest?

Transport ponadgabarytowy często nazywa się również transportem nienormatywnym. Jest to termin, który wiąże się z pojazdami, których wymiary lub rzeczywista masa całkowita razem z przewożonym ładunkiem albo bez niego są większe, niż te, które określono w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jako dopuszczalne.

Pojęcie to odnosić się może także do pojazdu bądź zespołu pojazdów, w którym naciski osi z ładunkiem lub bez przekraczają te ustalone, dopuszczalne dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych.

Często szacuje się, że transport ponadgabarytowy tyczy się pojazdów, które razem z ładunkiem mają więcej, niż 16,5 m długości całkowitej, 2,5 m szerokości, 4 m wysokości, a także 42 tony ciężaru całkowitego (czyli wraz z wagą kierowcy oraz paliwa).

Czym jest transport drobnicowy?

Transport drobnicowy to w gruncie rzeczy przewóz ładunków o mniejszych gabarytach i stosunkowo niewielkiej masie. Są to zwykle produkty mające różnorodne kształty i opakowania, i ich dana ilość nie wypełnia całego kontenera czy pojazdu, w którym są przewożone. Aby przewóz tego rodzaju towarów był bardziej ekonomiczny, stosuje się właśnie transport drobnicowy. Polega on na łączeniu kilku ładunków tego typu w jeden transport w specjalnych punktach przeładunkowych.

Przez to, że nadawcy i odbiorcy przesyłek są różnorodni, są zwykle bardzo rozproszeni organizacja transportu drobnicowego jest stosunkowo skomplikowana. Osoby organizujące transport często muszą natrudzić się, aby transport tego rodzaju był możliwy.

Jaki rodzaj transportu wybrać?

W związku z mnogością dostępnych rodzajów transportu, konkretny typ warto dostosować do swoich potrzeb i możliwości wynikających z finansów oraz terminów, których należy dotrzymać. Obecność takich rodzajów transportu, jak te łączące w sobie więcej niż jeden środek przewozu ładunków sprawia, że można obrać sposób przetransportowania towarów, który z pewnością będzie dla nas opłacalnym. Transport lądowy z pewnością daje nam dużo możliwych rozwiązań. W Polsce bardzo często stawia się na transport samochodowy, jednak nie można być pewnym, iż będzie to najbardziej optymalna opcja w każdej sytuacji.

Więcej o trendach rozwojowych w transporcie