Tablica ADR

24.08.2022

Tablica ADR

Tablica ADR stworzona została po to, aby pomagać w oznaczaniu transportów niebezpiecznych. Korzystać z nich ma obowiązek każdy, kto przewodzi towary mogące stanowić zagrożenie dla środowiska czy zdrowia lub życia innych uczestników ruchu. Zawiera ona numery, które informują o tym, jaka substancja jest transportowana i jak bardzo jest niebezpieczna. Warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi konkretnego ich znaczenia.  Zapraszamy do lektury.

Czym jest tablica ADR?

Tablica ADR – co to jest? Jest to rodzaj oznakowania samochodów w formie pomarańczowej tablicy informacyjnej umieszczanej zarówno z przodu, jak i z tyłu pojazdu lub zespołu pojazdów. Jej obecność informuje innych uczestników ruchu drogowego, lotniczego lub morskiego o tym, że przewozi on różnego rodzaju substancje niebezpieczne. Dzięki temu wiedzą oni, że powinni zachować szczególną ostrożność. Tablica ta powinna mieć wymiary 40 x 30 cm, a znajdujące się na niej numery ostrzegawcze powinny mieć wysokość minimum 10 cm. 

ADR – tablice te znaleźć można na pojazdach transportu drogowego we wszystkich krajach, które korzystają z tego oznaczenia. Na niej znajdują się dwa numery, u góry widnieje numer HIN składający się z dwóch lub trzech cyfr, który informuje o rodzaju niebezpieczeństwa, poniżej UN składający się z czterech cyfr, czyli numer klasyfikacyjny określonego materiału niebezpiecznego. 

Do czego służy tablica ADR?

Ten rodzaj oznaczeń wprowadzony został nie tylko w celu ostrzeżenia innych uczestników ruchu o teoretycznym zagrożeniu, ale również po to, aby służby ratunkowe mogły zareagować w sposób odpowiedni w sytuacji, gdy miała miejsce kolizja czy wypadek z udziałem pojazdu przewożącego niebezpieczne substancje. Z tego powodu dla bezpieczeństwa własnego oraz innych stosowanie tych tablic jest niezbędne.

Gdzie powinno być umieszczone oznakowanie o przewożeniu substancji niebezpiecznych?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, tablica ADR powinna znajdować się z przodu i z tyłu pojazdu, jednak przewożący materiały niebezpieczne powinien również posiadać oznakowanie graficzne według określonej klasyfikacji. W sytuacji transportowania substancji niebezpiecznych luzem oznakowanie powinno znajdować się na bokach, równolegle do osi podłużnej pojazdu. Dodatkowo należy również zastosować odpowiednie nalepki ostrzegawcze po bokach i z tyłu pojazdu, a jeśli transport odbywa się z wykorzystaniem kontenerów, również z przodu. W przypadku transportu z użyciem cystern również niezbędne jest umiejscowienie tabliczek ostrzegawczych po bokach i z tyłu.

Jak odczytać numer HIN oraz numer UN?

W przypadku numeru HIN, znajdującego się w górnej części tablicy pierwsza cyfra oznacza właściwość i stan skupienia materiału. Druga i ewentualnie trzecia z kolei informują o rodzaju niebezpieczeństwa, stopniu zagrożenia oraz dodatkowych cechach niebezpiecznych towaru. Jeśli po pierwszej cyfrze występuje cyfra zero oznacza to brak dodatkowe zagrożenia i stosowane jest w sytuacji, gdy zagrożenie zostało w sposób dostateczny określone przez pierwszą cyfrę. Jeśli przed numerem rozpoznawczym niebezpieczeństwa widnieje znak X oznacza to całkowity zakaz kontaktu danego materiału z wodą. Z kolei powtórzenie cyfry w numerze oznaczającym niebezpieczeństwo to znak o jego silnym nasileniu.

Druga liczba znajdująca się na tablicy ADR określa numer rozpoznawczy przewożonego materiału. Aby go rozszyfrować, niezbędne może być skorzystanie z tabeli. W tym celu wystarczy zapoznać się z konwencją ADR, a dokładnie tabelą A.

Kto może transportować towary objęte konwencją ADR?

Osoby transportujące ładunki niebezpieczne muszą przejść specjalistyczny kurs ADR. Mówi on zarówno o sposobie przewożenia towarów, jak i ośrodkach bezpieczeństwa w trakcie załadunku, rozładunki i samego transportowania ADR. Mało kto wie, że tego typu szkolenie podzielone jest na kategorie, a podstawowy kurs powinny przejść nawet osoby mające styczność z towarami, które nie zagrażają znacząco bezpieczeństwu życia czy niewpływające negatywnie na środowisko, jak na przykład środki do dezynfekcji rąk lub powierzchni. Takie szkolenie przejść powinien również doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. W firmie transportowej możemy go dowolnie mianować. Może to być właściciel przedsiębiorstwa, spedytor lub inny, wybrany pracownik. Kara za brak doradcy w firmie może wynosić nawet kilka tysięcy złotych.Graficzny wykaz znaków obowiązujących w konwencji ADR.