TMS

07.04.2022

System zarządzania transportem — TMS

System zarządzania transportem TMS (transportation management system) to technologia wspierająca pracę firm transportowych na wielu płaszczyznach procesów logistycznych, to także rozbudowana aplikacja wyposażona w wiele wyspecjalizowanych modułów dedykowanych specyfice branży transportowej. 

Każda firma transportowa, która ceni sobie zrównoważony rozwój, optymalne zaplanowane procesy, oszczędność czasu i pieniędzy szuka innowacyjnych rozwiązań i coraz częściej upraszcza dzięki temu również  swoje wewnętrzne procedury, a systemy TMS są tego właśnie najlepszym przykładem. 

Dzięki aplikacji, która dostępna jest także na telefonie, klient ma możliwość nie tylko reagowania w czasie rzeczywistym na wszelkie zdarzenia występujące na drodze, ale przede wszystkim może płynnie planować pracę spedytora, załadowców jak i przewoźników, koordynować procesy i współdzielić w razie potrzeby z innymi poszczególne zadania wynikające ze złożoności procesów logistycznych. 

Systemu TMS  - zalety

 • system niweluje możliwość wystąpienia błędu w związku z planowaną trasą, godziną dostawy, miejsca docelowego, powrotu itp.
 • pozwala na płynny rozwój i planowanie łańcucha dostaw (duża konkurencja na rynku sprawia, że firmy poszukują nowych rozwiązań, które pozwolą osiągnąć przewagę korespondencyjną)
 • w jednym miejscu dostępne są wszystkie informacje dotyczące zleceń, tras, kierunku, powrotu, godzin kierowcy i załadowcy, co znacznie usprawnia planowanie nie tylko samego przewozu transportowego, ale i bezpośrednio pracy całego zespołu logistycznego 
 • pozwala na optymalizację kosztów kursów powrotnych (kiedy np. firma rejestruje dużo kosztotwórczych pustych przebiegów)

Jak system TMS ulepsza pracę w firmach transportowych?

System transportowy klasy TMS to przede wszystkim zbiór funkcjonalności dopasowanych do specyfiki wynikającej z procedur transportowo-logistycznych,  umożliwia w zdigitalizowany sposób wybór partnera do przewozu, realizację zlecenia trasy ze szczegółowym jej planowaniem (tak, by tabor nie jechał np. „na pusto”), pełne rozliczenia, a także  niektórych przypadkach windykację czy inne usługi i funkcjonalności będące pochodną komplementarnych rozwiązań wynikających ze specyfiki procesu  logistycznego. 

Organizacja transportu — lepsza praca z systemem transportowym

Organizacja transportu to złożony proces, aby go optymalizować, należy wziąć pod uwagę wiele zmiennych i danych a także sytuacje nieprzewidziane. TMS umożliwia reagowania na zdarzenia nieoczekiwane, dzięki możliwością śledzenia procesu logistycznego w czasie rzeczywistym. 

Mając pokaźną flotę pojazdów do załadunku, spedytor co dzień musiał wcześniej wykonać telefon do załadowcy i skontrolować etap jego przewozu. System transportowy TMS pokazuje informację o położeniu pojazdu w czasie rzeczywistym i nie ma konieczności aktywnej komunikacji. 

Zrównoważony rozwój firm w branży transportowej

Koordynacja wszystkich elementów związanych z przewozem wiąże się z nakładem dużej ilości czasu i pracą wielu osób. Zbieranie danych, kontrola kierowców, załadunku, rozładunku, zlecanie tras i całej reszty procesów. Zgodnie z raportem McKinsery&Company, branża transportowa jest jedną z branż o największym potencjałem do cyfryzacji.
Na rynku dostępnych jest jeszcze wiele firm, które próbując ciąć koszty, unikają wdrożenia systemu transportowego TMS. Zakładają oni błędnie, że dodatkowe opłaty oraz integracja oprogramowania będzie dużym kosztem, nie biorąc pod uwagę faktycznych kosztów i tego, ile bez zaawansowanego oprogramowania faktycznie tracą. 

Najlepszym rozwiązaniem, by zaplanować fracht potrzebna jest organizacja przejazdów taboru. Można zatrudnić do tej czynności sztab ludzi, ale zawsze istnieje ryzyko wystąpienia błędu i kosztownej pomyłki. Innowacyjne i konkurencyjne oprogramowania TMS do zarządzania transportem usprawnia cały proces, dzięki czemu pracowników można oddelegować do innych czynności w obrębie firmy. Inwestując w moduł TMS do zarządzania transportem jest możliwość wglądu w faktyczne wydatki firmy wynikające ztransportu, a to pozwala zbadać nie tylko rentowność danego przewozu, ale także w przyszłości go optymalizować wybierając np. innego partnera biznesowego. Dzięki kontroli wydatków oraz raportom można z powodzeniem optymalizować wydatki, a także mieć realny wpływ na ustalenie cen przewozu. Jest to istotna kwestia w przypadku sezonowości oraz zleceń w okresie wzmożonej potrzeby przewozu towarów.

Możliwości jakie daje narzędzie TMS

 • wystawiania faktur, 
 • zarządzanie danymi klientów,
 • nawiązywanie kontaktu z klientami,
 • do dyspozycji mają Państwo elektroniczny obieg dokumentów,
 • w jednym miejscu widnieje ewidencja dokumentów,
 • możliwość dokonywania przelewów elektronicznych,
 • zlecenia kurierskie,
 • tworzenie raportów,
 • zbieranie statystyk dotyczących przewozu,
 • reklamacje,
 • windykacja.

System do zarządzania transportem TMS to innowacyjne i pewne rozwiązanie dla firm wielu branż

System monitorowania transportu TMS pracuje na zbiorze dużej ilości danych, dzięki którym proces przewozu produktów może być monitorowany na bieżąco. Baza danych korzysta z urządzeń monitorujących takich jak czujniki pogody ze stacji meteorologicznych, infrastruktury Wi-Fi oraz satelitarnej w tym z nadajników GPS. Załadunek monitorowany jest na trasie z dokładnością do 2 metrów. Dzięki takiej lokalizacji można mierzyć ilość przejechanych kilometrów, dokładną długość pracy kierowcy, a także ustalić dokładną godzinę rozładunku. System do zarządzania transportem TMS można z powodzeniem wykorzystać w transporcie drogowym, morskim, kolejowym, na promach i w samolotach. Zapraszamy do współpracy.

Projektując naszą giełdę transportową i system monitorowania transportu, nasza firma Trans.eu planowała wdrożenie usług kompleksowych na najwyższym poziomie. Jesteśmy liderem na rynku i specjalizujemy się w transporcie drogowym. Nasza aplikacja ułatwia zarządzanie pracą spedytorom, załadowcom i przewoźnikom a dostępna jest nie tylko na komputerze, ale też w wersji mobilnej. Powiadomienia i alarmy pomagają szybko reagować na ważne zdarzenia, takie jak korek na drodze, zastój na autostradzie czy wydłużona odprawa celna. W przypadku przewozu chłodniczego lub towarów o krótkim terminie  przydatności możliwość szybkiej reakcji na zdarzenie pozwoli Państwu uniknąć potencjalnych wielotysięcznych strat rozmrożonego towaru.

Z terminem TMS jest powiązanych także wiele innych komplementarnych rozwiązań, które mogą występować jako niezależne rozwiązania lub jako moduły zintegrowane z systemem TMS

BI  (business intelligence) - dane mikroekonomiczne w powiązaniu z otoczeniem makroekonomicznym daje nam dane wspomagające decyzje biznesowe
MWM (skrót z ang. mobile workforce management) - moduł optymalizujący zdalną pracę kierowców i kontrahentów 
CRM - (customer Relationship Management) - system wspomagający zarządzania relacjami z klientami, kontrahentami
CFM (car fleet management): kompleksowy system do zarządzanie flotą pojazdów, pomaga monitorwań i nazorować również park pojazdów
RTM (real time monitoring): system do monitorowania zdarzeń w czasie rzeczywistym.