Transport intermodalny

03.04.2021

Transport intermodalny

Wedle definicji transport intermodalny, inaczej zwany kombinowanym, jest to rodzaj transportu opierający się na przewozie ładunków za pośrednictwem środków z różnych gałęzi transportu. Podczas transportu intermodalnego wykorzystuje się więcej niż jednen środek transportu na całej trasie przewozów. Istotny jest fakt, iż podczas tego typu transportu towary nie są przeładowywane, a jedyne co się zmienia to środek transportu. Wśród najpopularniejszych jednostek ładunkowych można wymienić przede wszystkim kontenery o różnym przeznaczeniu, naczepy oraz wymienne nadwozia. W poniższych akapitach dowiesz się co jeszcze warto wiedzieć o transporcie intermodalnym, poznasz jego zalety i wady oraz sposób organizacji na przykładzie.

Co warto wiedzieć o transporcie intermodalnym?

Transport intermodalny z punktu widzenia spedycyjnego jest niezwykle istotnym zagadnieniem. Został zorganizowany i odpowiednio przemyślany ze względu na rosnący popyt na przewozy ładunków. Głównymi współczesnymi przesłankami rozwoju transportu intermodalnego w Polsce i w Europie była konieczność zwiększenia wydajności firm spedycyjnych oraz globalizacja i zwiększone z nią zainteresowanie na przewozy drogą morską, co dotyczy głównie kontenerów. Transport intermodalny jest niezwykle popularny i zajmuje istotne miejsce w rozwoju nowoczesnych technologii przewozowych.

Organizacja transportu intermodalnego na przykładzie

Aby lepiej zrozumieć sposób działania transportu intermodalnego warto oprzeć się na konkretnym przykładzie, w którym ciężarówka zabiera od odbiorcy lub z centrum logistycznego towar do terminalu przeładunkowego, gdzie następuje jego załadowanie na statek żeglugi śródlądowej. Statek ten kieruje się do portu morskiego, w którym przewożony ładunek jest ładowany na frachtowiec kontenerowy. Następnie w porcie przeznaczenia dany kontener jest załadowany na kolej, za pośrednictwem której jest dostarczany do miejsca docelowego, gdzie następuje rozładowanie.

Transport intermodalny a multimodalny

Znając już pojęcie transportu intermodalnego warto dowiedzieć się czym jest transport multimodalny. Transport multimodalny to inaczej przewóz ładunków z użyciem przynajmniej dwóch gałęzi transportu, jednak różni się od intermodalnego tym, iż w jego przypadku towar może zmieniać jednostki ładunkowe przy zmianie środka przewozu. Jednak niezależnie od ilości gałęzi transportu klient zawsze podpisuje jedną umowę przewozową.

Transport intermodalny – zalety i wady

Warto zacząć od wymienienia zalet transportu intermodalnego. Główną z nich jest ekologia, która w tym przypadku opiera się na połączeniu transportu drogowego, kolejowego i wodnego, dzięki czemu zużycie energii do przewiezienia określonego towaru jest o wiele mniejsze niż w przypadku wykorzystania wyłącznie transportu drogowego. Dodatkowo szkody w zanieczyszczeniu powietrza są nawet o 90% niższe niż podczas przewozu samochodowego. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż transport intermodalny jest bardziej odporny na warunki pogodowe i jakiekolwiek zakłócenia oraz pozwala na opcję “door-to-door”. Stosowanie transportu intermodalnego pozwala także znacznie ograniczyć ruch ciężkich pojazdów na drogach i przejściach granicznych, a także umożliwia przewożenie większych mas ładunkowych na dużych odległościach. Transport intermodalny wyróżnia się również większą regularnością, mniejszą wypadkowością, podwyższonym bezpieczeństwem, a także lepszą punktualnością. Ponadto w przypadku tego rozwiązania istnieje także możliwość zastosowania różnych sposobów załadunku i rozładunku oraz podniesienie dostępności i jakości usług transportowych.

Jednak każde rozwiązanie ma także swoje wady. Wśród słabych stron transportu intermodalnego można wymienić między innymi konieczność użycia specjalistycznych urządzeń przeładunkowych, które pozwolą na sprawne i bezpieczne przewożenie wielotonowych jednostek znajdujących się poza zasięgiem urządzeń stacjonarnych. Mowa tu o suwnicach, samojezdnych maszynach czy dźwigach. Ponadto występuje także konieczność wyposażenia terminali kolejowych w odpowiednie urządzenia przeładunkowe, co generuje wyższe koszty.

Transport intermodalny z roku na rok zyskuje na popularności, będąc w trendzie wzrostowym od 2012 roku, zaliczając do 2021 roku 177% wzrost.

 

Sprawdź jakie możliwości optymalizaji transportu lądowego daje polska giełda transporowa online.