Transport lądowy
01.08.2021

Co to jest transport lądowy?

Transport lądowy to czynność odbywająca się na lądzie i jest powiązana z przewożeniem pasażerów lub ładunku na dowolną odległość. Musi się on odbywać tylko na lądzie, czyli na drodze lądowej i dotyczy transportu kolejowego, drogowego oraz specjalnego. Odbywa się po drogach i szynach, dlatego wykorzystuje kolej, samochody ciężarowe i pojazdy pasażerskie, takie jak autobusy, koleje pasażerskie oraz tramwaje. Transporty lądowe w wielu krajach są jedną z istotnych gałęzi gospodarki, która pełni funkcję krwiobiegu. 

Rodzaje transportu lądowego

Transport lądowy może odbywać się w ramach przewozu ładunku przy pomocy kolei, samochodu lub tak zwanego transportu specjalnego.

W przypadku transportu kolejowego mówimy o przewozie ładunku lub ludzi specjalnie zaprojektowanymi wagonami, które są ciągnięte przez lokomotywę i poruszają się po stalowych szynach. Jest to bardzo ekonomicznie opłacalny przewóz, ale bardzo wysokie koszty wejściowe są najczęstszą barierą dla przedsiębiorców i przewoźników. Transport kolejowy pozwala na przewożenie dowolnej ilości ładunku na naprawdę dużych odległościach z możliwością przerzucenia ich na drugi kontynent w przypadku Europy i Azji.

Transport drogowy to przewożenie ładunku lub pasażerów po drogach asfaltowych. Do transportu drogowego wykorzystuje się samochody osobowe, dostawcze, autobusy oraz ciągniki siodłowe. Transport drogowy ma bardzo niskie koszty i jego dostarczenie może być nie tylko szybkie, ale także odbywać się pod same drzwi. Pojazdy drogowe mają ograniczona pojemność i zrealizowanie przewozu jest uzależnione od wielu czynników losowych występujących na drodze.

Transport specjalny odbywa się przy pomocy instalacji ropociągowych, rurociągów, taśmociągów i trakcji elektrycznej. Najczęściej tę drogę przebywają surowce, które docierają bezpośrednio do magazynów firmowych z miejsca ich wydobycia. 

Transport lądowy, a inne dziedziny życia

Transport lądowy jest najpopularniejszą formą dostarczanie towarów i odbywa się na większości relacji. Jest mocno powiązany z każdą gospodarką krajową i stanowi jej podstawowy krwiobieg. Taki transport może się odbywać w małych relacjach o zasięgu miejskim lub gminnym, krajowym oraz międzynarodowym. Dobrze zaprojektowane szlaki lądowe przyczyniają się nie tylko do rozwoju przemysłu, ale także popychają do rozwoju technologii i stosowania jeszcze bardziej opłacalnych ekonomicznie pojazdów oraz części zamiennych. Obecnie transport naziemny przechodzi transformację technologiczną i porzuca ze względów na stan środowiska ropę naftową, która obok elektryczności i węgla była podstawowym surowcem energetycznym. Potencjalnymi kandydatami do przejęcia dawnej pozycji ropy naftowej jest ekologicznie wytwarzana energia elektryczna oraz wodór. Transport jako branża daje zatrudnienie wielu osobom nie tylko w firmach przewozowych, ale także budowlanych remontujących szlaki drogowe i kolejowe oraz u producentów pojazdów drogowych. 

Koszty związane z transportem lądowym

Na koszty transportu drogowego składają się nie tylko bezpośrednie fundusze związane z zakupem pojazdów, ale także wiele kosztów pośrednich. Są to wszystkie koszty ponoszone przez firmy transportowe, gdzie trzeba nie tylko opłacić pensję kierowców, ale także spedytorów, koszty związana z formalnościami celnymi oraz opłaty wynikające z korzystania z infrastruktury transportowej. W przypadku transportu drogowego mamy do czynienia z opłatami za wjazdy na autostrady, drogi szybkiego ruchu, opłaty wjazdowe do centrum miasta oraz systemy karnetowe pozwalające na poruszanie się po sieci drogowej danego Państwa. Przewoźnicy kolejowi pasażerscy i towarowi za każdy przejazd swojego pociągu z punktu A do B muszą zapłacić specjalną opłatę narodowemu zarządcy linii kolejowej w danym kraju.

Transport lądowy a środowisko naturalne

Obecnie branża transportowa przeżywa wiele problemów głównie związanych z pogarszającym się stanem środowiska naturalnego, pojawiającego się smogu w miesiącach zimowych, a także zmianą zachowań ludzkich związanych z przemieszczaniem na dalsze lub bliższe odległości. Transport naziemny czeka zielona rewolucja, gdzie koszty trzeba przenieść na opracowanie nowych technologii, stosowanie znacznie lżejszych pojazdów, a także recykling surowców, który pozwoli na produkcję nowych pojazdów ze starych części.

Cechą charakterystyczną usprawniającą proces organizacji jest fakt wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych takich jak np. giełda transportowa