Wolne ładunki

17.05.2022

Wolne ładunki

Każda branża ma swoje słabe ogniwa  - wąskie gardła, nie inaczej jest w branży TSL. Najczęściej występująca sytuacja w branży transportowej, która jest kosztotwórcza to problematyka występowania wolnych ładunków w drodze powrotnej.

Wielu międzynarodowych przewoźników boryka się z problemem braku dodatkowych, wolnych ładunków. Sytuacja często dotyczy frachtów powrotnych, gdy auto musi bezproduktywnie wracać z trasy do bazy “na pusto”. Przedsiębiorca wie jak to wpływa to na kondycję finansową firmy i szuka możliwych rozwiązań, zgodnie z zasadą - maksymalizacja przychodów przy możliwej redukcji kosztów. 

Wolne ładunki, gdzie ich szukać ?

Jakie są sposoby na znalezienie wolnego ładunku? Internet, Giełdy Transportowe, Kontakty osobiste, 

 • internet - zasoby internetu pozwalają na szybkie przeglądanie różnorakich ofert dotyczące wolnych ładunków. Przy kożystaniu z tej opcji możemy przeglądać strony firmowe, fora tematyczne, a ostanio równięż widać dynamiczny wzrost roli Social Media, gdzie często można znaleźć pojedyńcze zapytania, albo dedykowane strony pod kątem wolnych ładunków
 • kontakt własny, osobisty - podczas pracy w branży, przez wiele lat nabywamy nieformalnej wiedzy na temat potencjalnych kontahentów (ich ceny, warunki współpracy, terminowaść i uczciwość), z czasem pozwola nam na znalezienie długofalowych relacji biznesowych
 • giełda transportowa to wyspecjalizowane narzędzie do poszukiwań min. wolnych ładunków, dzięki platformie internetowej jest możliwość znalezienie oferty wolnego ładunku według określonych parametrów, terminów, wymogów prawnych, etc. 
 • giełda prywatna to możliwość operowania możliwościami technicznymi kompatybilnymi z platformą, ale w wąskim i wybranym otoczeniu. Rozwiązanie takie pomaga na efektywną pracę bez konieczności szykania wolnych ładunków na wolnym rynku transportowym 

 

Sposób na wolne ładunki i optymalizację transportu powrotnych frachtów

Czy jest sposób aby zminimalizować puste ładunki? Oczywiście w większości przypadku jest to jak najbardziej możliwe.

Istnieją pewne anomalie będące wypadkową zmian makroekonomicznych bądź nagłej nierównowagi rynkowej; czy to po stronie popytu czy podaży na usługi transportowe. Jeżeli brak jest czynników silnie determinujących anomalie w procesie transportu, to możemy skorzystać z szeregu rozwiązań teleinformatycznych. Zaawansowane systemy zintegrowane z różnymi bazami współpracującymi w czasie rzeczywistym dają unikalną możliwość pożegnania się z kosztotwórczym problemem jakim są wolne ładunki czyli tkz. puste przebiegi. 

Dla kogo rozwiązania systemowe redukujące puste przebiegi?

Tak naprawdę dla każdego - niezależnie czy Twoja firma transportowa ma zasięg międzynarodowy czy regionalny, niezależnie od jej wielkości czy też roli jaką pełni na arenie transportu: spedytor, załadowca czy też przewoźnik.

Jedne rozwiązanie dla wszystkich?

Pomimo, że problematyka wolnego ładunku dotyczy każdego podmiotu z branży TSL i wcześniej rozwiązania typu giełda czy platforma transportowa były dla wszystkich podmiotów to z czasem okazuje się, że optymalne jest stworzenie trzech różnych środowisk dedykowanych dla każdego typu podmiotu. 

Jak działa redukcja wolnych ładunków?

Platforma transportowa tworzy środowisko bazodanowe integrujące szereg procesów, umożliwiającą wielopłaszczyznową komunikację i wymianę dokumentów bez konieczności posiadania własnych rozwiązań teleinformatycznych i kosztotwórczych mocy obliczeniowych. 

Bazy danych zawierają nie tylko pełne informacje na temat potrzeb określonych stron transakcji, ale również stanowią swoisty zbiór wszelkich możliwych zmiennych, które z punktu widzenia transakcji warunkują jej skuteczną i bezpieczną realizację.

Jakie zmienne są ważne przy redukcji pustych przebiegów?

 • geolokalizacja
 • rodzaj transportu 
 • wolumen transportu
 • czas realizacji zlecenia
 • jakość wcześniej świadczonych zleceń transportowych

Dla kogo optymalizacje związane z redukcją wolnych ładunków?

Wcześniej wspomniano,  że rozwiązania są dla wszystkich podmiotów rynku TSL, ale warto dodać, że wielkość podmiotu także nie jest ograniczeniem. Giełda transportowa skupia  zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze jak i duże międzynarodowe korporacje transportowe a także niezależne podmioty potrzebujące wsparcia i szybkiej reakcji na ich potrzeby logistyczne. Współwystępowanie podmiotów w jednej przestrzeni cyfrowej tworzy efekt synergii niezależnie od wielkości firmy. Na bazie dobrej współpracy powstają często długoletnie relacje biznesowe z korzyścią dla obu stron. 
 

Dlaczego giełda skutecznie redukuje puste przebiegi ?

Najbardziej istotnym czynnikiem, który minimalizuje zjawisko wolnych ładunków, jest wolumen danych. Przewoźnicy, spedytorzy, załadowcy dzielą się na jednej przestrzeni teleinformatycznej, z jednej strony swoimi możliwościami realizacji zleceń transportowych z drugiej zaś inne podmioty potrzebami jakie mają w tej materii. Kontrahenci, dzięki temu mają dostęp do szeregu ofert i wybierają dla siebie najlepszą. Ważnym czynnikiem redukującym także ryzyko transakcyjne jest system samej giełdy, który:

 • dopasowuje kontrahentów według uprzednio zdefiniowanych zmiennych
 • dostarcza informacje o cenach za konkretne zlecenie transportowe
 • obrazuje historię wcześniejszych podejmowanych zleceń

Dzięki powyższym informacjom kontrahenci nie tylko potrafią szybko zredukować wolne przebiegi, ale również wybrać uczciwego kontrahenta jak i tworzyć podwaliny pod długotrwałą i owocną relację typu B2B.

Na uwagę zasługuję również fakt, że na giełdzie transportowej znajdują się podmioty z całej Europy. Nie jest tajemnicą, że realizacja zleceń międzynarodowych przynosi większe profity jak i może stanowić swojego rodzaju szansę na szybki i dynamiczny rozwój mniejszym podmiotom.

Gdzie zjawisko wolnych ładunków występuje?

W ujęciu analizy popytu na rynku TSL najczęściej wyspują: 

 • wolne ładunki krajowe - mniejsza transa, mniejsza szansa na znalezienie towaru na drodze powrotnej
 • wolne ładunki dla busa - związane jest to z brakiem świadomości u niektórych podmiotów występowania na rynku  systemów redukjących wąskie garła (dla podmitów do 3,5 tony)
 • wolne ładunki adr - specyfika ta ogranicza możliwości, ale korzystanie z systemów zew. minimalizuje również ten aspekt
 • wolne ładunki - chłodnia, specyfika przewożonych towarów jak i środki sanitarne ograniczają wolument konrahentów na drodze powrotnej
 • wolne ładunki drobnicowe - ograniczeniem znalezienia szerokiego grona kontrahentów jest mała ilość przewożonego towaru, giełda transportowa również okazuje się tutaj remedium (kilkadziesiąt tysięcy firm transportowych znajdujących się na jednej przestrzenie niweluje również i ten aspekt wolnego gardła 
 • wolne ładunki na lawetę, laweta najczęściej ma zlecenie na transport w jedną stronę, ale koordynacja wiedzy umożliwią również powrót na zasadach komercyjnych
 • wolne ładunki z niebezpiecznym towarem, również i tu okazuje się przydatna wiedza na temat potencjału powrotu, giełda to także zbiór firm o specyficznych wymaganiach, które mogą właśnie pasować również do apsektu przewozu towarów niebezpiecznych
 • wolne ładunki masowe - nie ma konieczności z racji przewozu węgla, materiałów sypkich, paliwa, olejów zakładać powrotu na pusto. Firma z jednej strony może przewieść żwir czy piasek a w drodze popwrotnej zystać zlecenie transportowe na przewóz węgla. 


Reasumujac wolne ładunki są zjawiskiem, które może być redukowane praktycznie do zera. Warunkiem jest bycie podmiotem na platformie logistycznej i czerpanie z jej zasobów jak i możliości budowania wizerunku solidnego i zaufanego kontrahenta. 

​Zobacz również film