BAF

28.03.2022

BAF
Există întotdeauna o serie de marcaje pe documente referitoare la stabilirea prețului unui anumit transport de marfă, pe care fiecare importator ar trebui să fie capabil să le descifreze. Una dintre ele este misterioasa abreviere BAF. Este o suprataxă de transport/carburant, adică taxe suplimentare percepute de companiile de transport și de expediere în cazul costurilor variabile suportate în timpul procesului de transport. Scopul suplimentului BAF este de a compensa costurile suportate, care depind de variațiile prețului petrolului și de fluctuațiile valutare.

 

Ce este BAF?
BAF (Bunker Adjustment Factor) este un factor de ajustare a combustibilului. Cu alte cuvinte, este un mecanism care funcționează în mod automat pentru a ajusta tarifele de transport aplicabile în funcție de prețul combustibilului. După cum se știe, aceste prețuri se schimbă foarte dinamic, de aceea BAF în transporturi este atât de important, în special pentru companiile de expediție, deoarece în cazul acestora prețul combustibilului constituie un procent considerabil din întreaga tranzacție, adică din costurile suportate pentru transportul de mărfuri. Acesta este motivul pentru care companiile de transport folosesc soluția de a adăuga un procent corespunzător din suprataxa pentru combustibil la tarifele de bază aplicabile serviciilor lor.
 

Cum funcționează calculul BAF?
Calculul suprataxei BAF pentru combustibil este întotdeauna reglementat în mod individual de către fiecare companie de transport, dar, de obicei, se calculează pe baza prețului mediu cu ridicata pentru 1 m3 de motorină la prețul aplicabil în luna precedentă. Datele colectate sunt în concordanță cu cele publicate de PKN Orlen. Este important de menționat faptul că societățile de transport maritim au dreptul de a-și modifica calculele și nu sunt obligate să informeze în acest sens.
 

CAF - o altă abreviere, la fel de importantă
În timp ce ne familiarizăm cu detaliile BAF, merită să menționăm și CAF (factor de ajustare a monedei). Aceasta este o indemnizație valutară care, ca și indemnizația pentru combustibil, este legată de controlul fluctuațiilor valutare pe baza analizei profitului și pierderilor. CAF este menit să acopere costurile parțiale suportate de companiile de expediție atunci când efectuează decontări cu alte entități din industria transporturilor care utilizează o monedă diferită. Cel mai adesea, valoarea alocației valutare este stabilită o dată pe lună, dar se poate schimba în mod dinamic, în funcție de aranjamentele individuale ale expeditorului.
 

Particularitățile decontărilor firmelor de expediție și transport
În cazul BAF și CAF, merită, de asemenea, explorat subiectul specificității contabilității pentru societățile de expediție. Valoarea venitului lor este influențată de mai mulți factori, printre care putem menționa distanța și tipul rutei de transport, zona serviciilor furnizate, inclusiv locația locului de încărcare și descărcare, precum și tipul și valoarea încărcăturii în sine. În plus, sunt importante metoda de ambalare și dimensiunea lotului individual (greutate și volum), precum și transportabilitatea. Caracterul sezonier al cererii și al prețurilor, sărbătorile legale în timpul furnizării serviciilor și amploarea activităților suplimentare sunt, de asemenea, importante. Toți acești factori influențează lista finală de prețuri a expeditorului, precum și BAF, CAF sau suprataxa rutieră legată de utilizarea drumurilor cu taxă.