Terminal de containere

07.10.2022

Terminal de containere
 

Un terminal de containere este o instalație în care containerele sunt transbordate din diferite moduri de transport pentru a fi transportate ulterior. Este unul dintre elementele de bază ale lanțului de aprovizionare și ale rețelelor de transport, astfel încât este important să cunoaștem definiția și caracteristicile exacte ale acestuia, precum și activitățile sale de bază. Terminalele de containere sunt împărțite în porturi terestre, maritime și uscate, fiecare cu o locație diferită. După cum sugerează și numele, terminalele terestre sunt amplasate pe uscat și sunt cel mai adesea situate în apropierea căilor ferate și rutiere. Acestea pot fi găsite adesea la intersecțiile lor, ceea ce sporește caracterul practic al acestui tip de amenajare. Printre cele mai importante activități ale terminalelor terestre se numără furnizarea de servicii de transbordare între transportul feroviar și cel rutier. Un terminal maritim de containere este întotdeauna situat în porturi și reprezintă punctul de legătură între transportul maritim și cel terestru. Pe de altă parte, porturile pentru containere uscate sunt situate în apropierea porturilor maritime pentru a avea o legătură ușoară și directă cu acestea, ceea ce crește productivitatea și accelerează considerabil activitatea. Principala lor funcție este de a sprijini porturile menționate în funcționarea lor standard și, de asemenea, de a le degreva de unele dintre activitățile lor. Așadar, după cum puteți vedea, terminalele de containere au o funcție foarte importantă, motiv pentru care există atât de multe terminale în întreaga lume.
 

Caracteristicile porturilor uscate

Porturile uscate, după cum sugerează și numele, sunt situate pe uscat sau, mai exact, în adâncurile acestuia. Este un tip de terminal de containere caracterizat printr-o conexiune adecvată cu marea, ca urmare a faptului că este conceput pentru a primi mărfuri intermodale. De cele mai multe ori, acestea sunt doar containere care sunt depozitate sau pregătite pentru transportul ulterior în porturi uscate. Prin urmare, din definiție reiese clar că aceste tipuri de terminale reprezintă hinterlandul logistic al porturilor maritime.
 

Ce merită să știți despre un terminal maritim?

Terminalele maritime de containere se bazează pe o serie de procese logistice, motiv pentru care elementele individuale ale sistemului logistic portuar sunt atât de importante. Aceste activități constau în planificarea, controlul și organizarea transportului și manipulării containerelor. Transitarii, agenții și brokerii navale sunt responsabili pentru acest tip de activitate. Toate acestea fac parte din serviciul de dispecerizare. De asemenea, terminalele maritime pentru containere sunt specializate în servicii tehnice. Acest termen acoperă toate activitățile desfășurate pentru nave și încărcăturile acestora. Aceasta înseamnă manipulare, depozitare, control vamal sau aprovizionarea navelor cu containere.
 

Funcționarea corectă a terminalelor maritime se bazează pe un sistem numit TOS (Terminal Operating System), care este împărțit în mai multe module, printre care se numără gestionarea financiară și informațională, planificarea operațiunilor de chei, încărcarea și descărcarea navelor și gestionarea fluxului de containere. Bazarea pe sistemul menționat mai sus are multe avantaje, deoarece sporește eficiența, eficacitatea și siguranța operațiunilor terminalelor maritime.
 

Caracteristicile terminalelor de containere onshore

Terminalele interioare de containere îndeplinesc o funcție extrem de importantă, deoarece principala lor activitate este depozitarea unităților de marfă între diferitele etape ale transportului acestora. Acestea sunt împărțite în trei zone, care includ spațiu pentru depozitarea containerelor goale și pline, primirea și eliberarea acestora. Fiecare terminal interior de containere este dotat cu instalațiile adecvate necesare pentru buna sa funcționare. Elementele de bază ale infrastructurii sunt căile ferate, iar amenajarea zonelor individuale ar trebui să asigure utilizarea eficientă a terenului disponibil și optimizarea operațiunilor terminalului, menținând în același timp cel mai înalt nivel de siguranță pentru toate utilajele, mărfurile și personalul angajat.