FIȘA DE DATE DE SECURITATE (MSDS)

14.03.2022

FIȘA DE DATE DE SECURITATE (MSDS)
 

O fișă de date de securitate a materialelor (material safety data sheet) este o fișă de date de securitate care descrie pericolele asociate cu utilizarea unei anumite substanțe chimice sau a unui amestec. În plus, fișa de date de securitate conține date fizice și chimice de bază privind preparatul în cauză. Merită să cunoașteți toate detaliile referitoare la acest aspect, deoarece responsabilitatea inițială pentru întocmirea fișei de date de securitate revine producătorului, importatorului sau reprezentantului - de aceea este atât de importantă din punctul de vedere al reglementărilor obligatorii și al siguranței.

Ce este o FDS?

La început merită să extindem conceptul de fișă cu date de securitate și să răspundem la întrebarea ce este fișa de date de securitate, deoarece acest document funcționează în întreaga lume și este pregătit de persoane competente cu calificări corespunzătoare (cunoștințe de fond, printre altele, de chimie, drept, toxicologie etc.). Fișa cu date de securitate este formată din 16 secțiuni, iar formatul acesteia a fost convenit la nivel internațional și este valabil și astăzi. Dacă este necesar, se furnizează în limbile oficiale ale țărilor în care preparatul este introdus pe piață.
Fișa cu date de securitate, inclusiv fișa de date de securitate pentru NaCl și toate celelalte substanțe/amestecuri, este principalul instrument pentru fluxul de informații privind pericolele și gestionarea riscurilor între producătorul unui preparat, furnizorul acestuia și utilizatorii din aval în lanțul de aprovizionare. O fișă de date de securitate corect întocmită oferă informații complete despre preparat, compoziția și toate proprietățile sale, precum și despre manipularea situațiilor periculoase, care afectează siguranța utilizării. În plus, fișa cu date de securitate este un document obligatoriu și ar trebui să fie disponibilă pentru toate persoanele care intră în contact cu o substanță periculoasă.

Care este formatul fișei de date de securitate?
Fiecare fișă cu date de securitate și fiecare exemplu de FDS arată la fel, iar formatul acesteia este împărțit în secțiuni individuale, printre care pot fi menționate următoarele:

 • identificarea substanței/amestecului și a societății - date de bază,
 • identificarea pericolelor - clasificarea preparatului și a elementelor de etichetare,
 • compoziție/informații privind ingredientele - compoziția detaliată a amestecului/substanței,
 • măsuri de prim ajutor - principalele simptome și efecte ale expunerii și informații privind asistența medicală imediată și tratamentul,
 • măsuri de stingere a incendiilor și informații pentru pompieri,
 • măsuri privind emisiile accidentale - metode de prevenire a răspândirii contaminării mediului și măsuri de protecție a mediului,
 • manipulare și depozitare - condiții pentru o depozitare sigură,
 • controlul expunerii și echipamentul de protecție personală,
 • proprietăți fizice și chimice
 • stabilitate și reactivitate,
 • informații toxicologice - descrierea efectelor toxicologice,
 • informații ecologice
 • tratarea deșeurilor - metode de eliminare a deșeurilor,
 • informații privind transportul,
 • informații de reglementare,
 • alte informații.