Vămuire

22.03.2022

Vămuire
Vămuirea reprezintă ansamblul tuturor activităților care se desfășoară în legătură cu efectuarea operațiunilor privind normele vamale. Aceasta poate viza preluarea de mărfuri sau bagaje, precum și trecerea persoanelor prin frontiera vamală a unei țări supuse controlului vamal. Toate activitățile legate de vămuire se desfășoară în locul desemnat de către unitățile organizatorice, de comun acord cu directorul biroului vamal.
 

Ce trebuie să știți despre vămuire?
Vămuirea cuprinde o serie de proceduri care trebuie îndeplinite pentru ca mărfurile să treacă frontiera. Întregul lot sau doar părți din acesta pot fi inspectate, iar inspecția poate avea loc fără implicarea importatorului, care este obligat să facă o declarație vamală. În majoritatea cazurilor, vămuirea are loc la aeroport, iar importatorul poate fi reprezentat de un agent vamal cu care a semnat un contract. Toate formalitățile se desfășoară în mai multe etape, motiv pentru care multe persoane își pun adesea întrebarea: Ce înseamnă vămuire? Acest mesaj înseamnă că biroul vamal a finalizat vămuirea mărfurilor respective, fapt care este evidențiat prin prezentarea unui set de documente.


Lista activităților în timpul procedurilor vamale
În timpul fiecărei proceduri de vămuire în Polonia, Germania sau în orice altă țară din UE, toate acțiunile se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Codului Vamal în vigoare în țara în care au loc aceste acțiuni. De asemenea, merită să știți că, în cazul în care bunurile sunt achiziționate de un întreprinzător polonez care conduce o societate înregistrată pentru tranzacții intracomunitare într-o țară din afara UE (de exemplu, în China), vămuirea poate fi efectuată și în altă țară din UE. Toate activitățile vor fi apoi efectuate de un reprezentant fiscal și vamal străin. Cu toate acestea, pașii de bază ai unei proceduri vamale sunt întotdeauna aceiași. Prima este prezentarea mărfurilor la vamă și confirmarea acestei acțiuni pe baza unei declarații sumare, care este întocmită în conformitate cu modelul specificat în regulament sau înlocuită cu un document de tranzit. Mărfurile urmează apoi traseul vamal, și anume secțiunea dintre punctul de trecere a frontierei și terminalul unde se depune declarația vamală. Odată ce totul a fost făcut corect, este momentul ca mărfurile să fie eliberate și vămuirea este completă.

Tipuri de vămuire
Este important de știut că există trei tipuri de vămuire. Prima este definitivă, ceea ce înseamnă că mărfurile vămuite nu se mai întorc peste frontiera vamală și vor fi considerate mărfuri naționale (intracomunitare), iar cea de-a doua este condiționată, numită și temporară. Al doilea tip este condiționat, numit și temporar, în acest caz mărfurile se întorc după o anumită perioadă de timp în spatele frontierei vamale, ceea ce este folosit, printre altele, pentru produsele prezentate la târguri sau concursuri. Ultimul tip este vămuirea amânată, în care biroul vamal nu dispune de tehnicile adecvate pentru a efectua controale, predând astfel mărfurile unui alt funcționar vamal.

Care sunt tratamentele vamale?
Odată ce știți ce este o vămuire, merită, de asemenea, să cunoașteți destinațiile și utilizările sale vamale, care pot implica plasarea mărfurilor sub un regim vamal, plasarea acestora într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber, exportul inițial al mărfurilor în afara teritoriului vamal al Comunității sau distrugerea acestora. În plus, ultima destinație vamală poate fi, de asemenea, renunțarea la mărfuri în favoarea Trezoreriei Statului. De asemenea, este important să se calculeze valoarea datoriei vamale, care este influențată de cel mai important element, valoarea în vamă a mărfurilor. Un alt aspect la fel de important este plata taxelor vamale pentru mărfurile care provin dintr-o țară terță. Taxa trebuie plătită la trecerea frontierei vamale, dar nu se aplică mărfurilor intracomunitare. Există un tarif vamal comun pentru toate statele membre în întreaga UE, cu rate procentuale în raport cu valoarea în vamă a mărfurilor.

 

Documente necesare pentru vămuire
Documentele necesare pentru vămuire sunt, de asemenea, importante. Printre acestea se numără, în primul rând, factura comercială cu datele necesare, certificatul de origine întocmit de exportator (acesta permite determinarea valorii taxei și acordarea de eventuale indemnizații) și lista de ambalare în cazul în care greutatea netă și brută nu este indicată pe factură. În plus, documentele pot include un conosament maritim, o scrisoare de trăsură maritimă, o scrisoare de trăsură aeriană și o scrisoare de trăsură CIM/SMGS - în funcție de tipul de transport.


Ce face o agenție vamală?
În ceea ce privește vămuirea și definiția acesteia, merită, de asemenea, menționat domeniul de activitate al unei agenții vamale, care se ocupă de toate formalitățile vamale la birou în numele importatorului. Agentul ales este un intermediar între întreprinzătorul pe care îl reprezintă și funcționarul vamal. Activitățile sale includ, printre altele, pregătirea documentelor necesare pentru vămuire și declarațiile de accize, verificarea marcajelor CE (care îndeplinesc cerințele UE), calcularea taxelor de import și întocmirea declarației vamale.