TransID otrzymasz rejestrując się w aplikacji TransEdu, jeśli jej jeszcze nie masz, ściągnij ją i zarejestruj się.

Certyfikowany egzamin

Certyfikowany egzamin

Egzaminy TransEdu to integralna część współpracy z ośrodkami partnerskimi, które wdrożyły nasz program do przedmiotu nauczania. Sprawdzenie przyswojonych wiadomości jest ma formę testu, rozwiązywanego przy stanowiskach komputerowych. Prowadzący sam wybiera kurs z którego chce przeprowadzić egzamin wskazując nam jego termin. Wyniki testu są widoczne zaraz po jego rozwiązaniu, zarówno dla zdającego jak i dla prowadzącego.  

Uczestnicy programu Wirtualnej Akademii, którzy w ramach udziału w egzaminach organizowanych na partnerskich uczelniach uzyskają wymagany wynik otrzymają zaświadczenie dokumentujące znajomość zagadnień tematyki TSL z pieczęcią szkoły/uczelni i naszą.

Oficjalny certyfikat TransEdu jest dokumentem potwierdzającym znajomość tematyki związanej z branżą Transportu,
Spedycji i Logistyki
. Udział w programie Wirtualnej Akademii jest bezpłatny. Uczelnie i szkoły partnerskie zainteresowane wykorzystaniem kursów wiedzy TransEdu zapraszamy do kontaktu. Poniższa mapa przedstawia listę szkół i uczelni uprawnionych do przeprowadzenia egzaminu TransEdu: