Certyfikaty dla najlepszych

Certyfikowany egzamin

Egzaminy TransEdu to integralna część współpracy z ośrodkami partnerskimi. Odbywają się na uczelniach i w szkołach, które wdrożyły program TransEdu do przedmiotu nauczania.

Celem egzaminów jest wsparcie studentów i uczniów w wyróżnieniu się na rynku pracy. Egzamin kończy się wystawieniem certyfikatu, który pozwala przyszłemu pracodawcy zweryfikować, jaki poziom wiedzy w interesującym go obszarze posiada kandydat ubiegający się o pracę.

Egzaminy dotyczą czterech obszarów opracowanych w kursach Wirtualnej Akademii TransEdu. To szkoła wraz z uczniami decyduje o tym, do którego egzaminu chce przystąpić.

Egzaminy z czterech obszarów kończą się uzyskaniem czterech różnych certyfikatów. Warunkiem wystawienia zaświadczenia jest uzyskanie przez uczestnika wymaganej ilości punktów - certyfikat trafia do najlepszych.

Udział w programie, egzaminy i certyfikaty są bezpłatne. Uczelnie i szkoły partnerskie zainteresowane wykorzystaniem kursów wiedzy TransEdu zapraszamy do kontaktu: edu@trans.eu

Przygotuj się do egzaminu korzystając z próbnych testów wiedzy, które znajdziesz tutaj.