TransID otrzymasz rejestrując się w aplikacji TransEdu, jeśli jej jeszcze nie masz, ściągnij ją i zarejestruj się.

Certyfikowany egzamin

Certyfikowany egzamin

Egzaminy TransEdu to integralna część współpracy z ośrodkami partnerskimi, które wdrożyły nasz program do przedmiotu nauczania. Egzamin odbywa się na uczelni/w szkole pod okiem prowadzącego/nauczyciela i może dotyczyć każdego z kursów TransEdu.

Uczestnicy programu Wirtualnej Akademii, którzy uzyskają wymagany wynik, otrzymują certyfikat. Każdy uczeń/student może otrzymać łącznie 4 certyfikaty - po jednym z każdego kursu. 

Udział w programie, egzaminy i certyfikaty są bezpłatne. Uczelnie i szkoły partnerskie zainteresowane wykorzystaniem kursów wiedzy TransEdu zapraszamy do kontaktu: edu@trans.eu

Szkoły i uczelnie uprawione do przeprowadzenia egzaminu TransEdu: