Dictionary
Sprawdź interesujące Cię pojęcie z branży TSL
Wpisz tekst

master planning

1. Planowanie na wysokim poziomie ogólności, dotyczące głównych sfer działania przedsiębiorstwa i obejmujące istotę oraz terminy jego przyszłych działań. W produkcji seryjnej i masowej planowanie główne opiera się na założonej wielkości produkcji konkretnych wyrobów, zaś w produkcji małoseryjnej i jednostkowej - na przyjętych założeniach co do asortymentu, ilości i sekwencji produkcji poszczególnych grup wyrobów. 2. Ustalanie wielkości produkcji i jej rozkładu w czasie. Odbywa się najczęściej w odniesieniu do grup wyrobów, a wielkość produkcji wyrażana jest w ogólnych jednostkach miar (najczęściej finansowych, w godzinach normowanych lub w jednostkach naturalnych). Wykorzystuje się informacje pochodzące ze sfery sprzedaży, produkcji, zaopatrzenia materiałowego i finansowej. Plan główny jest punktem wyjścia podczas opracowywania głównego harmonogramu produkcji. Zaleca się stosować ten termin zamiast używanego do tej pory w literaturze terminu "planowanie produkcji".

Aktualne kursy wiedzy

Wiedza podzielona jest na cztery specjalizacje, które zawierają artykuły, narzędzia i wideo przygotowanie przez ekspertów z danego obszaru branży TSL.
Czym jest praca w TSL? Jak zarządzać biznesem i flotą? Sprawdź lekcje
Transport drogowy
Rozpocznij kurs
Lekcje obejmujące aspekty pracy w spedycji transportu drogowego
Spedycja
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy w Magazynie.
Magazyn
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy managera w przedsiębiorstwie
Manager w branży TSL
Rozpocznij kurs

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą przez Ciebie wiedzę, zapraszamy do kontaktu.