Dictionary
Sprawdź interesujące Cię pojęcie z branży TSL
Wpisz tekst

Gestion des stocks de plusieurs articles

Model analizy ABC rozszerzony o dodatkowe, arbitralniewprowadzone i wynikające z warunków danego przedsiębiorstwa kryteria. Uzyskuje się w ten sposób wielokryterialny podział analizowanego zbioru elementów materialnych, gdzie liczba klas podziału będzie funkcją wprowadzonych kryteriów w połączeniu z kryterium podstawowym - wartością zużycia. Przypisując każdej wyodrębnionej klasie określone zasady postępowania z tworzącymi ją pozycjami asortymentowymi, można stworzyć sprawny system zarządzania zapasami całego rozpatrywanego zbioru.

Aktualne kursy wiedzy

Wiedza podzielona jest na cztery specjalizacje, które zawierają artykuły, narzędzia i wideo przygotowanie przez ekspertów z danego obszaru branży TSL.
Czym jest praca w TSL? Jak zarządzać biznesem i flotą? Sprawdź lekcje
Transport drogowy
Rozpocznij kurs
Lekcje obejmujące aspekty pracy w spedycji transportu drogowego
Spedycja
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy w Magazynie.
Magazyn
Rozpocznij kurs
Kurs dotyczący aspektów pracy managera w przedsiębiorstwie
Manager w branży TSL
Rozpocznij kurs

 

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą przez Ciebie wiedzę, zapraszamy do kontaktu.