Oko na eksperta
TransEdu
TransEdu

Transport drogowy

Jakość i bezpieczeństwo w branży transportowej 2023

kategoria:
Manager TSL 2024
14.11.2023

Jakość i bezpieczeństwo w branży transportowej

 

W sektorze transportu obejmującym zarówno przedsiębiorstwa spedycyjne jak i te specjalizujące się w transporcie bezpośrednim, priorytetem jest oferowanie usług na najwyższej jakości. Transport ładunków z punktu A do punktu B to tylko wierzchołek góry lodowej. Główną kwestią jest umiejętne połączenie jakości obsługi, bezpieczeństwa przewozów oraz zaspokojenie potrzeb klienta.

 

Potencjalne ryzyka w sektorze transportu i sposoby ich przewidywania

 

Każde przedsiębiorstwo w branży transportowej musi być gotowe na różne nieprzewidziane sytuacje. Czy to niespodziewane zdarzenia drogowe, czy zawiłości prawne – zdolność do identyfikacji i skutecznego zarządzania ryzykiem jest kluczem do trwałego sukcesu.

 

Znaczenie przestrzegania regulacji prawnych

 

Bez względu na rozmiar działalności, przestrzeganie obowiązujących przepisów jest nieodzowne. Chodzi tu nie tylko o unikanie potencjalnych sankcji, ale przede wszystkim o kreowanie wizerunku godnego zaufania w oczach klientów.

 

Inwestowanie w zasoby ludzkie

 

Serce każdej firmy stanowią jej pracownicy. Inwestując w szkolenia, rozwijając ich umiejętności i dbając o ich dobrostan, można znacząco podnieść jakość oferowanych usług. Zmotywowany i odpowiednio przygotowany pracownik to gwarancja efektywności i bezpieczeństwa w działaniu.

 

Norma ISO 28000 – czy to sekret udanego biznesu?

 

Omawiana norma koncentruje się na systemach zarządzania bezpieczeństwem w całym łańcuchu dostaw. Wprowadzenie jej w życie może poprawić jakości procesów oraz umocnienia pozycji przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. 

Zagrożenia w branży transportowej i strategie ich zapobiegania

 

Jednym z kluczowych kroków dla każdego przedsiębiorstwa transportowego jest zrozumienie i zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń, które mogą napotkać podczas swojej codziennej działalności. Do tych wyzwań można zaliczyć awarie sprzętu, wypadki drogowe, ekstremalne warunki pogodowe, niewłaściwe zabezpieczanie ładunku, naruszenia przepisów drogowych czy przekraczanie czasu pracy przez kierowców, a także brak kwalifikacji czy niedostatek pracowników. Istnieje również zagrożenie związane z nielegalnymi imigrantami, którzy próbują przedostać się do innego kraju, korzystając z różnych środków transportu. Identyfikacja tych słabych punktów i wdrożenie działań mających na celu ich minimalizację lub eliminację jest niezwykle kluczowe.

 

Analiza zagrożeń i strategie zapobiegawcze

 

Awaria pojazdu: Wiadomo, że każdy pojazd, niezależnie od tego, jak dobrze jest utrzymany, może ulec awarii. Jednakże przedsiębiorstwo może znacząco zredukować ryzyko takiego zdarzenia. Regularne inspekcje stanu technicznego, wymiana części eksploatacyjnych oraz systematyczne szkolenia kierowców mogą znacznie zredukować ryzyko awarii. Dbając o nowoczesność swojej floty i nie dopuszczając do eksploatacji bardzo zużytych pojazdów, przedsiębiorstwo dodatkowo podnosi swoje szanse na bezawaryjne dostawy.

 

Zabezpieczanie ładunku: Niewłaściwe zabezpieczenie ładunku nie tylko naraża towar na uszkodzenia, ale również stwarza zagrożenie na drodze. Niebezpieczne przemieszczanie się ładunku może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem lub wypadku. Regularne szkolenia kierowców z zakresu odpowiedniego zabezpieczania ładunków, a także inwestycje w odpowiednie sprzęty do mocowania towarów, są kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ładunku.

 

Kolejne zagrożenie, które zyskało na sile w ciągu ostatnich miesięcy, to problem nielegalnej imigracji. Dotyka on w szczególności tych przewoźników i spedytorów, którzy kierują się w stronę Wielkiej Brytanii. Imigranci starają się wtargnąć do pojazdów, zagrażając bezpieczeństwu kierowców, ładunkom i narażając sprzęt na uszkodzenia, w tym plandeki. W przypadku przewiezienia nielegalnych imigrantów na tereny Wielkiej Brytanii, kierowcy oraz ich pracodawcy mogą zostać obarczeni ogromnymi karami finansowymi. Argumenty dotyczące uszkodzeń czy włamań nie są brane pod uwagę - jeśli przywiozłeś imigrantów, musisz ponieść konsekwencje. Do bezpośrednich strat finansowych z tytułu kar oraz uszkodzeń dochodzi problem znacznych opóźnień w dostawach. Natomiast ładunek najczęściej podlega utylizacji, jeśli w ciężarówce byli imigranci.

 

Zważywszy na powyższe, pojawia się pytanie: jak przewoźnicy i spedytorzy mogą się chronić w obliczu takiego ryzyka? Chociaż kwestia ta jest skomplikowana i nie ma uniwersalnych rozwiązań, istnieją pewne środki, które mogą pomóc w minimalizacji ryzyka. Wśród nich wymienić można zakup specjalistycznych urządzeń zabezpieczających pojazdy przed wtargnięciem, takich jak plomby, kłódki czy linki. Ważne jest także dokładne sprawdzanie stanu zabezpieczeń oraz pojazdu po każdym postoju, zwłaszcza przed przekroczeniem granicy z Wielką Brytanią. Kluczem jest również wdrożenie przez przewoźników i spedytorów odpowiednich procedur i protokołów postępowania, a także regularne szkolenie kierowców oraz osób nadzorujących transporty w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedzialności.


 

Następną kwestią są anomalie pogodowe. Każdy przewoźnik czy spedytor powinien uwzględnić ryzyko ich wystąpienia, zwłaszcza jeśli działa w rejonach, w których takie zjawiska są powszechne. Wyobraźmy sobie sytuację, w której na naczepie znajduje się ładunek, który musi dotrzeć do klienta w Polsce ze Szwecji dokładnie w określonym dniu i godzinie. Każde opóźnienie może narazić firmę na wielkie straty związane z przestojami w produkcji. Zima, trudne warunki na drogach, przerwane połączenia promowe z powodu sztormów na Bałtyku. Odpowiedź „nie damy rady” nie może być akceptowalna dla przewoźnika czy spedytora dbającego o wysoką jakość i bezpieczeństwo usług. Antycypacja takich sytuacji i przygotowanie do nich to podstawa. Alternatywną opcją w takim przypadku może być skorzystanie z drogi przez mosty w Danii. Choć trasa jest dłuższa i prawdopodobnie droższa, koszt transportu może być niewielki w porównaniu z kosztami, jakie klient ponosi w przypadku przestoju produkcji. Kluczowe jest utrzymywanie ciągłej komunikacji między kierowcą a osoba nadzorującą transport oraz z klientem, tak aby każda ze stron była na bieżąco informowana o postępach i ewentualnych komplikacjach. Świadomość zagrożeń i odpowiednie szkolenie pracowników firm przewozowych czy spedycyjnych mają kluczowe znaczenie dla zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw.

 

Rzecz jasna, na drodze może wydarzyć się wiele nieprzewidzianych sytuacji, ale większość z nich jest możliwa do przewidzenia i odpowiedniego przygotowania. Zapewnianie jakości i bezpieczeństwa to nie tylko reaktywne działania, ale przede wszystkim systematyczna, przemyślana strategia, która jest regularnie analizowana i dostosowywana do aktualnych potrzeb i wyzwań.Obecnie w nowoczesnych pojazdach stosowanych jest wiele systemów, które wspierają pracę kierowców i zwiększają ich bezpieczeństwo kabinie.


 

Działalność transportowa w świetle prawa

 

W branży transportowej ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów i standardów. Każdy przewoźnik czy spedytor musi nie tylko doskonale znać aktualne przepisy prawne dotyczące transportu, ale również na bieżąco śledzić ich ewolucję, by zawsze działać zgodnie z nimi.

 

Ludzie to fundament sukcesu

 

Kapitałem, którym dysponują firmy transportowe i spedycyjne, jest ich załoga. To profesjonalni kierowcy przestrzegający przepisów, posiadający odpowiednie uprawnienia i wiedzę, dzięki której potrafią bezpiecznie transportować ładunki. To też kompetentni spedytorzy, którzy zdobyli odpowiednie certyfikaty, czy doświadczeni dyspozytorzy. W tak dynamicznie zmieniającej się branży jak transport, ciągłe doskonalenie umiejętności pracowników poprzez regularne szkolenia to konieczność. Niewystarczające przygotowanie spedytora czy kierowcy może bowiem stanowić zagrożenie dla jakości i bezpieczeństwa realizowanych zleceń.

 

Gotowość na nieprzewidziane sytuacje

 

W świecie transportu ryzyko nieoczekiwanych zdarzeń jest stałym elementem działalności. Tutaj wartością dodaną jest zdolność firmy do szybkiego i skutecznego reagowania na różnego rodzaju komplikacje, takie jak awarie, wypadki czy kradzieże. Posiadanie jasnych procedur, instrukcji oraz odpowiedniego wyposażenia jest kluczem do minimalizowania negatywnych skutków takich zdarzeń.

 

Przykładowo, w przypadku awarii pojazdu, solidny przewoźnik czy spedytor posiada sprawdzone kontakty do warsztatów naprawczych w różnych regionach. Jeśli firma ma zawarte umowy z określonymi serwisami, może liczyć na szybszą reakcję i ustalone standardy obsługi. Ważne jest też umiejętne informowanie klienta o zaistniałej sytuacji i proponowanych rozwiązaniach - czy to chwilowy postój w warsztacie, czy też konieczność zastosowania zamiennego pojazdu.

 

Komunikacja to klucz

 

Otwarta i rzetelna komunikacja pomiędzy firmą transportową a jej klientem jest fundamentem każdej udanej współpracy. Regularne testowanie i aktualizowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych pozwala na doskonalenie strategii działania, dostosowywania jej do realiów dynamicznie zmieniającej się branży.

 

Co to jest ISO 28000?

 

ISO 28000 to norma opracowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (ISO), która skupia się na systemach zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw. Ta konkretna norma jest tylko jednym z wielu standardów wypracowanych przez ISO i może być stosowana w przedsiębiorstwach różnej wielkości, od małych firm po międzynarodowe korporacje. Jej głównym celem jest identyfikacja i ocena ryzyka w łańcuchu dostaw, a także zapewnienie, że przedsiębiorstwo działa zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi. ISO 28000 koncentruje się na aspektach takich jak programy bezpieczeństwa, rozwój kompetencji pracowników, reagowanie na zagrożenia oraz inne kwestie związane z bezpieczeństwem.

 

Elementy kluczowe normy ISO 28000 obejmują:

 

Polityka systemu bezpieczeństwa.

Cele związane z zarządzaniem bezpieczeństwem.

Zasoby niezbędne do efektywnego działania systemu.

Efektywna komunikacja wewnątrz organizacji.

Dokumentacja systemowa i jej przechowywanie.

Monitorowanie działalności operacyjnej.

Ocena funkcjonowania systemu oraz jego ciągłe doskonalenie.

Korzyści dla firm transportowych z wdrożenia normy ISO 28000:

 

Norma ISO 28000 oferuje przedsiębiorstwom transportowym nie tylko wytyczne dotyczące zapewnienia bezpiecznego łańcucha dostaw, ale także potencjalne korzyści biznesowe, w tym:

 

Oszczędność kosztów poprzez optymalizację operacji.

Poprawa wyników finansowych dzięki zwiększonej efektywności.

Wzrost satysfakcji klientów dzięki oferowaniu usług o wyższej jakości.

Dostęp do nowych rynków i możliwość zwiększenia udziału w rynku.

Budowanie przewagi konkurencyjnej w branży transportowej.

 

Dzięki certyfikacji ISO 28000, klienci korzystający z usług transportowych mogą być pewni, że wybrali firmę, która oferuje usługi najwyższej jakości i zapewnia bezpieczeństwo łańcucha dostaw. To przekłada się na budowanie długotrwałych relacji, zaufanie i potencjalne korzyści finansowe dla firm transportowych. Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na wdrożenie tego standardu, nie tylko zyskują przewagę rynkową, ale także promują kulturę bezpieczeństwa w całej branży transportowej.


 

Korzyści płynące z posiadania certyfikatu ISO 28000

 

Posiadanie certyfikatu ISO 28000 świadczy nie tylko o dbałości firmy o bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw, ale również o jej dążeniu do świadczenia usług najwyższej jakości. W świecie biznesu, gdzie konkurencja jest zacięta, takie wyróżniki mogą być istotne. Oto niektóre z korzyści płynących z posiadania tego certyfikatu:

 

Wyróżnienie na rynku: certyfikat ISO 28000 podkreśla profesjonalizm firmy i może być decydującym czynnikiem w wyborze przez potencjalnych klientów.

 

Przewaga konkurencyjna: w sytuacji, gdy wiele firm oferuje podobne usługi, posiadanie certyfikatu może przeważyć o wyborze konkretnego przewoźnika przez klienta.

 

Wiarygodność w łańcuchu dostaw: certyfikat potwierdza, że firma jest zaangażowana w zapewnienie bezpieczeństwa i jakości usług, co zwiększa jej renomę wśród innych uczestników łańcucha dostaw.

 

Pozyskiwanie nowych klientów: dzięki standardom jakości potwierdzonym certyfikatem ISO, firmy mają szansę na zawarcie umów z większą liczbą kontrahentów, a także negocjowanie lepszych stawek za świadczone usługi.

 

Zwiększony dostęp do międzynarodowych rynków: wiele zachodnich załadowców wymaga od swoich partnerów posiadania certyfikatów potwierdzających jakość i bezpieczeństwo.

 

Warto również podkreślić, że firmy posiadające certyfikat AEO są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw. Aby sprostać tym wymaganiom, często decydują się na współpracę z firmami transportowymi posiadającymi certyfikat ISO 28000, co dodatkowo podnosi wartość tego standardu w biznesie transportowym.

 

łańcuchów.