Oko na eksperta
Monika Ulińska
Monika Ulińska
Logintrans

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Copywriterka i koordynatorka Wirtualnej Akademii TransEdu.

Funkcje magazynu
kategoria:
Magazyn
11.01.2016

Magazyn to miejsce przeznaczone do składowania i przemieszczania zapasów. Jeśli mamy do czynienia z wyrobami odpornymi na czynniki atmosferyczne, spokojnie możemy je umieścić na składowisku, czyli nieosłoniętym placu, lub pod wiatą, która uchroni je przed deszczem. Towary nieodporne na warunki atmosferyczne należy umieścić w budowli magazynowej. Jak wygląda magazyn od środka?

 

FUNKCJE MAGAZYNU

 

W ujęciu spedycyjnym, to znaczy gdy firma logistyczna świadczy usługi dla firmy produkcyjnej bądź handlowej, magazyn pełni funkcję przeładunkową oraz obszaru przetrzymywania towaru. Na przykładzie: firma produkcyjna, która potrzebuje konkretną liczbę palet styropianu, ale nie jest w stanie przyjąć ich wszystkich naraz, wynajmuję firmę logistyczną. Ta z kolei odbiera wszystkie zakupione palety, dostarcza klientowi potrzebną partię, a resztę - do czasu kolejnej dostawy - przechowuje w swoim magazynie.

W ujęciu produkcyjnym magazyn pełni funkcję przechowywania zapasów danej firmy produkcyjnej. Zapasami mogą być gotowe wyroby, na przykład matryce, lub materiały niezbędne do ich wykonania, jak kable czy folie.

W ujęciu dystrybucyjnym magazyn pełni funkcję dostawczą lub wysyłkową. O tej pierwszej mowa, gdy na przykład mała piekarnia sama dostarcza klientom swoje wyroby. Funkcję wysyłkową natomiast pełnią między innymi magazyny Amazon, które zlecają dostarczenie produktów do klienta firmom kurierskim.

 

POLITYKA MAGAZYNOWA
 

Sposób rotacji składowanych artykułów nie jest jednakowy w każdym magazynie. To, w jakiej kolejności wydawane są zapasy, zależy od ich specyfiki. Można wyróżnić dwie główne metody wydawania zapasów:

  • first-in, first-out (FIFO) - czyli pierwsze weszło, pierwsze wyszło. To, co pojawiło się w magazynie najwcześniej, musi go też najwcześniej opuścić. Taka polityka magazynowania dotyczy m.in. towarów z ograniczoną datą ważności. Jest to najczęściej stosowana technika wydawania towaru z magazynu.
  • last-in, first-out (LIFO) - ostatnie weszło, pierwsze wyszło.

 

Strona 1/3