Oko na eksperta
Patrycja Krzesłowska
Patrycja Krzesłowska
specjalistka ds. importu

Magister logistyki, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła w licznych przedsiębiorstwach, a także pracując z młodzieżą kształcącą się w zawodzie logistyka i spedytora -  co przyczyniło się do ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Pasjonatka japońskich filozofii zarządzania oraz kultury i systemu produkcyjnego Toyoty. Obecnie specjalistka ds.importu w jednej z łódzkich spółek.  

Rozmieszczenie ładunku w wybranym środku transportu

kategoria:
Spedycja
09.11.2017

Logistyk to planista, jednym z jego zadań jest możliwie najbardziej efektywne rozmieszczenie ładunku w naczepie czy przyczepie pojazdu. Celem tej lekcji jest przybliżenie podstawowych zagadnień dotyczących rozmieszczenia przewożonego towaru w przestrzeni ładunkowej oraz zapoznanie z kluczowymi pojęciami z tej dziedziny.

W tej lekcji:​

  • poznasz różnicę między naczepą a przyczepą,
  • poznasz regulacje prawne dotyczące umieszczania ładunku na naczepie,
  • poznasz DMC pojazdu oraz nacisk na oś w zależności od charakterystyki pojazdu oraz liczby osi,
  • na przykładzie nauczysz się rozmieszczać towar na naczepie,
  • dowiesz się co to jest LDM oraz jak go obliczać.


NACZEPA A PRZYCZEPA
 

Pamiętajmy, że słów naczepa i przyczepa nie stosujemy zamiennie.
Przyczepa to (zgodnie z Ustawą – prawo o ruchu drogowym) pojazd bez silnika przystosowany do łączenia z innym pojazdem. Zatem przyczepa połączona z pojazdem członowym czy jakimkolwiek innym pojazdem samochodowym tworzy zespół pojazdów. Mocowanie przyczepy jest zazwyczaj łatwiejsze i mniej pracochłonne, niż mocowanie naczepy.

Naczepa to przyczepa, która przymocowana jest bezpośrednio do ciągnika siodłowego. Naczepę można połączyć z ciągnikiem siodłowym dzięki obecności siodła, czyli elementu wchodzącego pod krawędź naczepy, w ten sposób, że naczepa spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd. Naczepa wraz z ciągnikiem siodłowym tworzy pojazd członowy.

Przedstawiając to za pomocą prostego równania:
Ciągnik siodłowy lub jakikolwiek pojazd silnikowy + naczepa = pojazd członowy
Pojazd członowy lub jakikolwiek inny pojazd samochodowy + przyczepa = zespół pojazdów

UWAGA! Ustawodawca, uznaje także pojazd członowy za swoisty zespół pojazdów – składający się z pojazdu silnikowego i naczepy.

strona 1/6