Oko na eksperta
Damian Wójcik
Damian Wójcik
nauczyciel logistyki, instruktor UTB

Wieloletni praktyk z doświadczeniem zawodowym zdobytym w branży logistyki magazynowej w międzynarodowych przedsiębiorstwach oraz u operatorów logistycznych.

Uprawnienia wymagane od operatorów wózków jezdniowych

kategoria:
Magazyn
11.02.2021

 

Trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo logistyczne, produkcyjne czy jakikolwiek większy sklep bez urządzeń transportu bliskiego (UTB). Wykorzystywane są one do prac manipulacyjnych na ładunkach dostarczanych do nich i sprzedawanych klientom.

Najczęściej spotykanymi UTB w branży są wózki jezdniowe podnośnikowe oraz wózki unoszące. W zależności od rodzaju urządzenia wymagane są stosowne kwalifikacje do ich obsługi. Obecnie wszyscy operatorzy wózków, którzy posiadają stosowne świadectwa kwalifikacji wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) lub  wydane przez właściwą jednostkę, mogą na ich podstawie obsługiwać te urządzenia, ale do określonego czasu w rozporządzeniu. Na mocy wprowadzonego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym uprawnienia:

  • wydane do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują swoją ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  • wydane do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują swoja ważność do dnia 31 grudnia 2026 r.,
  • wydane od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują swoją ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r1.

Wymagania w stosunku do przyszłych operatorów wózków podnośnikowych lub innych urządzeń transportu bliskiego objętych uprawnieniami wydanymi przez UDT,  określa się następująco:

Kandydat:

  • musi mieć skończone 18 lat,
  • posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (kwalifikacje UDT).

W przypadku wózków innych niż podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia np. wózków unoszących akumulatorowych, ustawodawca określił następujące wymagania:

  • ukończone 18 lat i posiadanie zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego szkolenia i potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego,

lub

  • posiadanie dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

lub

  • ukończone 18 lat i posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wózków jezdniowych uzyskanego na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania
  • kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (kwalifikacje UDT)2.