Alternatywne systemy napędowe dla pojazdów

31.03.2022

Alternatywne systemy napędowe dla pojazdów

Gdybyśmy cofnęli się w czasie o kilkanście lat, byłoby nie do pomyślenia, że ludzie znajdą alternatywę dla konwencjonalnych silników spalinowych, które są używane od prawie 100 lat.  Przed długi okres czasu wyglądało to raczej tak, jakby nie było żadnej alternatywy, przynajmniej na drodze. 

Niemniej jednak w tym artykule chcielibyśmy przedstawić przegląd alternatywnych układów napędowych dla pojazdów i pokazać, co jeszcze jest dostępne na rynku układów napędowych pojazdów poza benzyną i olejem napędowym.


Napęd elektryczny

Oczywiście w zestawieniu napędów alternatywnych nie może zabraknąć sekcji poświęconej napędom elektrycznym. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, naturalne jest, że jeszcze kilkanaście lat temu nie można było sobie wyobrazić, że po naszych drogach będą jeździć pojazdy z napędem elektrycznym. W tamtym czasie wielu ekspertów i producentów samochodów twierdziło, że napędy elektryczne są "nieefektywne" i "niegotowe do produkcji seryjnej". Kiedy pojawił się Elon Musk i firma Tesla, a także liczne innowacje w dziedzinie akumulatorów, krytycy tego pomysłu stopniowo zamilkli, a teraz często stali się nawet jego zwolennikami.  Napęd elektryczny jest obecnie uważany za najlepsze rozwiązanie zastępujące silniki wysokoprężne i benzynowe, a nawet jest brany pod uwagę jako interesująca opcja na długich dystansach. 


Wodór
Oprócz obecnie dominującego rozwiązania, jakim są silniki elektryczne w samochodach osobowych i ciężarowych, istnieją również inne opcje napędu, takie jak wodór.

Istotą wodoru jest  jego produkcja. Tak zwana elektroliza jest nie tylko szczególnie energochłonna, ale na obecnym etapie również bardzo nieefektywna. Oznacza to, że wodór, którego produkcja wymaga najpierw dużych nakładów, nie stanowi na ten czas realnej alternatywy. 

Warto jednak wiedzieć, że wodór może być produkowany bezpośrednio w specjalistycznych fabrykach, zwłaszcza w przypadku nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych, co nadal ma zalety w porównaniu z czystym magazynowaniem wyprodukowanej energii elektrycznej. 

Autogaz
Autogaz jest również inną opcją w zakresie napędów alternatywnych i nie należy go utożsamiać z gazem ziemnym, który również jest oferowany jako możliwa alternatywa dla konwencjonalnej benzyny i oleju napędowego. 

W porównaniu z gazem ziemnym, LPG jest mieszaniną propanu i butanu, która powstaje podczas wydobycia ropy naftowej. Dzięki przeróbce silników spalinowych mogą one spalać LPG, który pod względem składu chemicznego jest bardzo podobny do benzyny. 

W międzyczasie około 400 000 samochodów w całych Niemczech korzysta z LPG, który przekonuje przede wszystkim niskimi kosztami paliwa i niższymi wartościami emisji CO2. Przyczyną niższych kosztów są z jednej strony znacznie niższe podatki, a z drugiej fakt, że LPG jest w mniejszym lub większym stopniu jednym z produktów odpadowych powstających przy produkcji ropy naftowej. 

Napęd Hybrydowy

Pierwszymi alternatywnymi opcjami napędu w stosunku do konwencjonalnych samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi były hybrydy, które wykorzystują nie tylko silnik spalinowy, ale także elektryczny.  O ile pierwsze rozwiązania były w większości przypadków jedynie sprawdzonymi i mało praktycznymi koncepcjami, o tyle obecnie rozwiązania w tym zakresie są bardziej zaawansowane i oferują możliwość polegania wyłącznie na silniku elektrycznym w ruchu miejskim, co pozwala na łatwe i niezawodne przemieszczanie się z jednego miejsca do drugiego w obrębie miasta. 

Jak widać, poza silnikiem spalinowym i elektrycznym istnieje wiele innych napędów pojazdów, o których należałoby przynajmniej wspomnieć, a w najlepszym wypadku niewiele brakuje, aby mogły zająć swoje miejsce na rynku