Spedycja - Transport

15.11.2022

Spedycja - definicja ogólna

Spedycja to termin używany najczęściej w branży transportowej, dotyczy w szerokim ujęciu przewozu towaru. Termin “spedycja” należy do sektora TSL, czyli Transport-Spedycja-Logistyka. Spedycja to procedury ukierunkowane na przewóz rzeczy z jednego miejsca (załadunek) na drugie (ostateczna destynacja). Organizacja spedycji jest wieloetapowym procesem, który odbywa się ściśle według określonych procedur i zasad, które są często umocowane prawnie.


Spedycja - a zlecenie spedycyjne

Aby dana usługa została zrealizowana musi być zrealizowane na podstawie zlecenia spedycyjnego -  złożony proces oparty o obowiązujące prawo transportowe, który dotyczy usługi bądź usług spedycyjnych. Zlecenie spedycyjne ma podobny zapis dla jednej i drugiej strony, ale należy podkreślić, że odpowiedzialność po stronie spedycji wynika wprost z kodeksu cywilnego a nie z treści umowy. Zlecenie spedycyjne winno być przestrzegane przez strony. W przypadku np. uszkodzenia towarów, opóźnienia, nie dostarczenia do miejsca docelowego itd. umowa jest podstawą do potencjalnego roszczenia. 
Zlecenie spedycyjne winno zawierać możliwie szeroko opisane zasady, obowiązki jak i rozwiązania w sytuacjach problematycznych i spornych. Waga tego dokumentu jest bezprzeczna i tylko przestrzeganie przez strony umowy daje gwarancję dostarczenia towaru w sposób bezpieczny, terminowy w ramach obowiązującego prawa lokalnego jak i międzynarodowego.

Jaki jest podział spedycji?

Spedycja towarowa klasyfikowana jest na podstawie kryteriów, z których najbardziej popularne w branży TSL to spedycja według:

 • typów ładunku ich ich specyfiki: spedycja całopojazdowa, spedycja masowa, spedycja drobnicowa, przewóz towarów specjalistycznych 
 • wielkości obszaru działania - podział ten różnicuje spedycje na krajową i międzynarodową
 • gałęzi transportowych, wyróżniamy tu spedycję drogową, spedycję kolejową, spedycję morską, spedycję lotniczą, ale równie należy brać pod uwagę również kombinację gałęzi w ramach transportu intermodalnego

 

Procedury w ramach umowy spedycyjnej

Jest to ogół procedur realizowanych przez spedytora (tkz. spedycja właściwa):


Spedycja właściwa:

 • przyjęcie zlecenia spedycyjnego
 • dobór odpowiedniego  środka transportu dopasowanego do rodzaju towaru
 • zawieranie umowy dotyczącej danego przewozu towaru
 • zabezpieczenie towaru
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów w ramach umowy
 • przyjmowanie towaru 
 • przygotowanie towaru do transportu 
 • nadawanie towaru wraz z niezbędną dokumentacją
 • odbiór towaru i dokumentacji
 • odprawa celna
 • przekazanie towaru do odbiorcy
   

Odpowiedzialność Spedycji

W ramach realizacji zlecenia spedycyjnego spedytor ponosi odpowiedzialność za:

 • dowoz towaru
 • odwoz towaru
 • przewoz towaru
 • załadunek towaru
 • wyładunek towaru
 • przeładunek towaru


Dodatkowe czynności wynikające w ramach zlecenia spedycyjnego po stronie spedytora:

 • składowanie towaru
 • podjęcie wynagrodzenia za dostarczoną przesyłkę,
 • cesja praw do towaru
 • sprzedaż towaru,
 • awizo towaru

Spedytor może szukać zleceń transportowych zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym dzięki giełdzie transportowej