ATP
26.10.2021

Co znaczy skrót ATP?

Jak można rozszyfrować skrót ATP? Jest to konwencja o bardzo długiej nazwie pochodzącej z języka francuskiego - Accord Relatif aux Transports Internationaux de Denrées Périssable et aux Engins Spéciaux a Utiliser pour ces Transports. Powołano ją w Genewie w 1970 roku, a dotyczy ona przewozu łatwo psującej się żywności na trasach międzynarodowych. Przyświecało jej nie tylko wymyślenie jeszcze lepszych metod na przewożenie żywności, ale także polepszenie obecnych warunków w ramach jednolitych standardów. Konwencję ATP stosuje się za każdym razem, gdy jest przewożony produkt o krótkiej przydatności w naczepach typu chłodnia. Wszystkie wymagania są dokładnie opisane w ramach artykułów, które zobowiązały się przestrzegać wszystkie z państw członkowskich. Zawierając umowę ATP, przewoźnik zobowiązuje się do utrzymania wysokich standardów żywności głęboko zamrożonej lub artykułów spożywczych, mrożonych — wszystkie wymagania znajdują się w umowie. Do konwencji przystąpiło już 26 państwa w Europie, Ameryce oraz Azji.

Umowa ATP —  kto ją powołał?

 • Umowa ATP — kto i w jakim celu ją powołał? Jest to międzynarodowy dokument sporządzony w 1970 roku, który wszedł w życie sześć lat później. Polska przystąpiła do tej konwencji już w 1984 roku, a członkami są także Wielka Brytania, Belgia, Austria, Niemcy, Portugalia, Norwegia, Maroko, Hiszpania, USA, Węgry, Holandia, Irlandia, Chorwacja, Dania, Słowacja, Słowenia, Włochy, Czechy, Rosja, Kazachstan, Szwecja, Luksemburg, Grecja, Finlandia i Serbia. Szwajcaria podpisała umowę, ale jeszcze jej nie ratyfikowała. Do przystąpienia do konwencji przymierza się także Republika Południowej Afryki. Dokument sporządzony w Genewie jest jednym z kolejnych ważnych kroków w utrzymaniu wysokich standardów w transporcie drogowym oraz morskim.
 • Dlaczego konwencja ATP jest taka ważna? Zawierając umowę w ramach ATP, każdy kraj jest zobowiązany do podwyższania standardów przy przewozie żywności łatwo się psującej. Sama konwencja reguluje bardzo dużo kwestii technicznych, a także wyznacza zasady, które trzeba zachować w trakcie przewozu z jednego kraju do drugiego. Wszystkie pojazdy do przewozu żywności muszą spełniać określone warunki techniczne. Dotyczy to nie tylko naczep, ale także kontenerów. Dokument bardzo dokładnie reguluje wszystkie te kwestie i faktycznie przyczynia się do podniesienia jakości w przewozach żywności na bardzo duże odległości. Konwencja ATP obowiązuje także w przypadku, gdy miejscem rozpoczęcia lub docelowym jest jeden z krajów sygnatariuszy. 

Jak działa konwencja ATP?

Jakie reguły obowiązują w ramach konwencji ATP? Są to tak naprawdę trzy zasadnicze kwestie, które bardzo mocno wpływają na transport żywności:

 • temperatura, w jakiej powinna być wożona żywność,
 • wyposażenie oraz warunki termiczne, które musi spełnić każdy pojazd,
 • zasady kontroli, które pomagają utrzymywać standardy, a także szybko wykrywać nieprawidłowości,
 • sposób procedur i pomiarów warunków, w jakich znajduje się żywność.

Są to bardzo jasno i dobrze skonstruowana zasady, które znacznie podniosły standard przewożenie żywności na trasach międzynarodowych. Powołanie konwencji pomogło także w ustalaniu standardów budowy pojazdów do przewozu żywności oraz wyboru odpowiednich materiałów termoizolacyjnych i urządzeń chłodniczych, stosowanych wewnątrz naczep.

Jakie postanowienia znajdziemy w dokumentach ATP transport? Umowa zawarta w celu zwiększenia komfortu dla przewożonej żywności zobowiązuje obie strony do zachowania odpowiednich wzorców. Muszą one być stosowane w przypadku:

przewozów wykonywanych na własny rachunek lub na rzecz osób trzecich jako podwykonawca. Może się ono odbywać za pomocą pojazdów samochodowych lub koleją albo w obu przypadkach naraz;

 • przewóz morski, który odbywa się na odległość do 150 kilometrów — musi być poprzedzony przewozem lądowym. 

Więcej wytycznych oraz zapis samej umowy można znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury. Wymienione są tam punkt po punkcie wymagania, standardy oraz wskazówki, jak przygotować odpowiednio pojazd do drogi. 

ATP transport — czy to korzystne?

Czy mechanizm ATP wpływa na pracę przewoźników? Tak, i to bardzo korzystnie. W umowie znajdują się jasno opisane i dobrze wyjaśnione wymagania co do przewozu żywności szybko psującej się. Można się tam dowiedzieć, że każdy pojazd powinien:

 • posiadać ogrzewanie w środku, które powinno utrzymać temperaturę w nadwoziu próżniowym nawet do 12 godzin;
 • odpowiednie chłodzenie mechaniczne, pozwalające na obniżenie temperatury do wymaganego dla określonej grupy żywności poziomu. W zależności od typu zabudowy mogą to być zakresy: od +12oC do 0oC, od +12oC do -10oC oraz od +12oC do -20oC;
 • mieć spełniające standardy izolacje cieplne;
 • posiadać odpowiednią izolację cieplną w przypadku pojazdu typu izoterma, która musi ograniczyć wymianę powietrza z otoczeniem.

Ta sporządzona w Genewie konwencja jest obowiązującym dokumentem. Polska od 1984 roku zobowiązała się do przestrzegania zasad oraz kontrolowania pojazdów przystosowanych do przewożenie żywności.

 

Dostęp online do milionów transakcji dziennie?  miedzynarodowa giełda transportowa online