Gestia transportowa

12.04.2021

Gestia

Co oznacza gestia? Z angielskiego termin management of carriage jest tłumaczony jako zarządzanie przewozem. Definicja ta w języku polskim zyskała miano gestii transportowej. Jest to zbiór praw i obowiązków konkretnej organizacji transportu towarowego oraz jej kosztów zawartych w umowie kupna-sprzedaży. Główne założenia gestii transportowej dotyczą przede wszystkim współpracy między sprzedającym a kupującym, dlatego ich decyzje zostają dokładnie spisane, dzięki czemu wszelkie warunki relacji są unormowane przez obie strony. Dodatkowo partnerzy powinni się porozumieć w kwestii organizacji zlecenia oraz sprawiedliwie podzielić obowiązki, aby nie pozostawić żadnych niedomówień. Warto, by każda ze stron umowy we własnym zakresie przeanalizowała wszelkie ryzyko oraz ewentualne korzyści z organizacji takiego rodzaju transportu. Wśród wspólnie podjętych decyzji znajduje się przede wszystkim informacja o tym, kto będzie organizował przeładunek towaru, kto będzie przewoźnikiem oraz czy na głównym odcinku trasy będą dokonywane jakiekolwiek zmiany. 

Rodzaje gestii transportowej

Wśród najpopularniejszych rodzajów gestii transportowej można wymienić własną oraz mieszaną. Własna gestia transportowa występuje wtedy, kiedy na importerze lub eksporterze spoczywa obowiązek zorganizowania przewozu oraz pokrycia kosztów całej transakcji. Natomiast w przypadku mieszanej gestii transportowej sprzedawca odpowiada za przewóz towaru do portu załadowcy, a za pozostałą część transportu odpowiedzialność ponosi kupujący. W kolejnym etapie to właśnie on powinien zorganizować dalszy przewóz oraz ewentualny przeładunek. Taki podział kosztów jest zwykle korzystny dla obu stron umowy.

Zalety gestii transportowej – co daje takie rozwiązanie?

Zastanawiasz się, co daje gestia transportowa? Otóż rozwiązanie to wiąże się z wieloma korzyściami. Przede wszystkim powiązania, współpracę i wzajemne umowy z innymi firmami transportowymi czy spedycyjnymi pozwalają znacznie zmniejszyć koszty realizowanego transportu. Dodatkowo gestia transportowa umożliwia utrzymywanie kontroli nad każdym aspektem realizowanych działań, co wiąże się z jednoczesnym zwiększeniem odpowiedzialności za dostarczenie towaru.

Niebezpieczeństwa wynikające z gestii transportowej

Poza zaletami warto także wspomnieć o niebezpieczeństwach wiążących się z gestią transportową. Pierwszym z nich ryzyko wzrostu cen przewoźników w transporcie międzynarodowym w porównaniu do przyjętej kalkulacji, przez co zarówno przeładunek towaru, jak i cena kontenera będą wyższe, niż planowano. Taka sytuacja będzie wiązać się z przewagą kosztów nad zyskami, co nie będzie korzystnym rozwiązaniem. Kolejną niedogodnością w przypadku gestii transportowej może być problem ze znalezieniem przewoźnika, który podejmie się współpracy na konkretnych warunkach (np. brak specjalistycznego sprzętu czy brak miejsc na statkach), co może mieć wpływ na rzetelność i terminowość prowadzonych prac, a także może być przyczyną działania w stresie oraz pod presją czasu.