Jak wypełnić CMR?

18.08.2022

Jak wypełnić CMR?

CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) to rodzaj listu przewozowego, bez którego niemożliwy byłby transport drogowy międzynarodowy na tak szeroką skalę. Aby był on ważny, należy go wypełnić w odpowiedni sposób, zgodny z Konwencją CMR. W tym artykule podpowiemy, czym dokładnie jest CMR, jak należy go wypełnić oraz jaka jest jego podstawowa funkcja. 

CMR – co to?

CMR to francuski skrót oznaczający Międzynarodowy List Przewozowy. Jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy na przewóz określonych ładunków. W polskim języku skrót ten tłumaczyć można jako Konwencję o umowie międzynarodowego drogowego przewozu towarów. Nie powstał jeden ogólny wzór tego rodzaju listu, dlatego może on występować pod różnymi postaciami. 

Wśród podstawowych funkcji CMR wymienić można tą informacyjną, związaną z informowaniem zleceniobiorcy o jego zadaniu oraz zleceniodawcy o jego prawidłowym i terminowym wykonaniu. CMR pełni również funkcję instrukcyjną, która związana jest z informacjami niezbędnymi do prawidłowego wykonania transportu, w tym podanie adresów załadunku i rozładunku oraz informacji dotyczących przewożonych towarów. Funkcja legitymacyjna dokumentu CMR powiązana jest natomiast z możliwością dochodzenia roszczeń i rozporządzania przesyłką przez osobę posiadającą pierwszy egzemplarz listu, z kolei zawodowa związana jest z potwierdzeniem wykonania transportu. 

Do czego stosowana jest Konwencja CMR?

CMR znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie odbywa się zarobkowy przewóz drogowy różnego rodzaju samochodami, w tym tymi czołowymi, jak i przyczepami oraz naczepami. Dotyczy to transportu międzynarodowego, czyli sytuacji, w której towar wysyłany jest z jednego kraju, a jego miejsce docelowe znajduje się na terenie innego państwa. Nie ma tutaj znaczenia przynależność państwowa oraz adresy stron. Warto zaznaczyć, że CMR może obejmować nie tylko firmowe przewozy, ale również te rządowe czy organizacyjne. CMR nie obejmuje z kolei przesyłek pocztowych czy mienia przesiedleńczego. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by wykorzystywać druki CMR w transporcie krajowym.

Jak wystawić CMR zgodnie z Konwencją?

List przewozowy CMR powinien być wystawiony w minimum trzech egzemplarzach dla nadawcy, przewoźnika oraz odbiorcy. W sytuacji, gdy przesyłka przechodzić będzie przez więcej rąk, o tyle egzemplarzy powinna wzrosnąć liczba listów przewozowych. Każdy z nich posiada jednakową moc prawną. 

Warto jednak pamiętać, że Konwencja CMR nie mówi o konieczności wystawienia listu przewozowego. Jego brak lub niepoprawne wypełnienie nie jest równoważne z zerwaniem umowy przewozu oraz z tym, że cała umowa jest nieważna i nieobowiązująca strony umawiające się na usługę transportową. Konwencja CMR zabezpiecza jednak w pewnym stopniu wszystkie strony uczestniczące w transporcie, więc warto stosować listy przewozowe tego typu.

Jak wypełnić CMR? Najważniejsze informacje

Nie wiesz, jak wypełnić CMR? Konwencja CMR określa, jakie dane muszą lub mogą znajdować się w treści listu przewozowego. Wśród najważniejszych wymienić można datę oraz miejsce jego wystawienia oraz dane nadawcy, odbiorcy i przewoźnika, w tym nazwę oraz jego adres. Istotne jest także określenie miejsca i daty przyjęcia oraz wydania towaru, sposobu jego pakowania oraz określenie sztuk, wagi brutto czy też netto. List przewozowy musi także zawierać rodzaj transportowanego ładunku, jego ilość, wagę, zadeklarowaną wartość oraz dane załadunku i rozładunku. Poprawny druk CMR musi też posiadać oświadczenie o podleganiu transportu przepisom Konwencji CMR.

CRM może zawierać również inne dane uznane za potrzebne, takie jak zakaz przeładunku, kwotę zaliczki, informacje dotyczące ubezpieczenia przesyłki czy umowny termin realizacji zlecenia. Dokument CMR może też posiadać ustaloną kwotę za wykonanie usługi transportu oraz wykaz dokumentów dodatkowych, takich jak na przykład listy WZ czy instrukcje dodatkowe dla przewoźnika.

Zalety CMR:

 • Unormowanie transportu drogowego między państwami, które wprowdziły CMR
 • Powszechnie obowiązująca procedura w krajach
 • Minimalizowanie odpowiedzialności przewoźnika 
 • Ułatwienia odzyskaniu odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub utraty towarów,
 • W ramach CMR przewoźnik odpowiada tylko za uszkodzenie lub utratę towarów
 • Klarowność rozwiązań, ustystemtyzowane procedury

Wady CMR:

 • Obejmuje tylko te państwa, które posługują się konkwencją CMR
 • Nie obejmuje wszystkich rodzajów transportu
 • Opowiedzialność przewoźnika jest ograniczona, odszkodowanie może nie pokryć wszystkich strat
 • Pocedury są skomplikowna i czasochłonne 
 • W niektóryc sytuacjach może dojść do ograniczenia możłiwości dochodzenia swoich praw w sądzie