Kabotaż
16.10.2021

Co to znaczy kabotaż?

Jaka jest definicja pojęcia kabotaż? W logistyce mówimy wtedy o usłudze transportowej, gdzie przewoźnik wykonuje odpłatne usługi za przewóz w kraju, w którym nie jest zarejestrowany. Jedna uwaga — dotyczy to tylko krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz  EFTA. Usługa kabotażu jest ściśle regulowana w Unii Europejskiej, a regulację tę znajdziemy w Pakiecie Mobilności. Treść przepisów jest jasna i wyraźnie wskazuje, że przedsiębiorca ma prawo do maksymalnie trzech operacji kabotażowych w ciągu siedmiu dni kalendarzowych. Po trzecim zleceniu musi dojść do obowiązkowej przerwy czterodniowej — mowa tu o tak zwanym “cooling period”. Regulacja opracowana przez instytucje europejskie jasno wskazuje, że kabotaż jest usługą tymczasową i ma za zadanie ograniczyć liczbę pustych przejazdów zwłaszcza na bardzo długich trasach. Pozwala to także na efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy kierowcy w ramach przewozów na trasach międzynarodowych. Nazwa kabotaż wywodzi się od nazwiska włoskiego żeglarza Giovanniego Cabota.

Usługi kabotażowe — jak wygląda taki przejazd?

Na czym polegają usługi kabotażowe? Jest to bardzo prosty mechanizm — jeśli kierowca z Warszaw prowadził przewóz do Dortmundu, to w drodze powrotnej może jeszcze wrócić z towarem do Berlina. To ściśle regulowany mechanizm, który nakłada także ograniczenia w ramach utrzymywania konkurencji na rynku. Każdy taki przewóz musi się odbyć w zgodzie z przepisami unijnymi w ramach wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Wszystkie informacje można znaleźć w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady [WE] Nr 1072/2009 — przepis powstał w 2009 roku. Co ważne, przewóz kabotażowy może się także rozpocząć nawet po częściowym rozładunku towaru dostarczonego z niemacierzystego kraju. 

Jakie rodzaje usługi kabotażowej możemy spotkać? Według europejskich przepisów są to dwie opcje. Pierwsza to kabotaż w kraju rozładunku z możliwością podjęcia się do 3 dostaw w ciągu 7 dni kalendarzowych. Jest jeszcze kabotaż w innym kraju niż państwie rozładunkowym. W przypadku tej drugiej opcji firma może wykonać jeden przewóz i musi on nastąpić w ciągu 3 dni od przekroczenia granicy państwa, w którym chce się podjąć zlecenia. Co ważne, wjazd do tego państwa musi odbyć się na pusto. Całą dostawę trzeba zakończyć w ciągu 7 dni kalendarzowych. Część przepisów może lekko się różnić — wynika to z działania legislatur krajowych, które dla każdego Państwa mogą być inne. Zasada jest taka, że regulacja krajowa musi być równa dla przewoźników z tego samego kraju oraz zza granicy. 

Kabotaż w UE — jakie dokumenty są potrzebne?

Kto może realizować kabotaż w UE? Każda firma przewozowa, która jest zarejestrowana na terenie Unii Europejskiej lub w krajach członkowskich EFTA. Istotny jest tutaj fakt, że przewoźnik musi posiadać obowiązującą licencję na przewozy międzynarodowe oraz ważne świadectwo pracy kierowcy. W Polsce istnieje mały wyjątek i licencja nie jest wymagana w przypadku kabotażu odbywającego się w pojazdach o maksymalnej masie 3,5 ton. Opodatkowanie ładunku za każdym razem następuje w punkcie docelowym, czyli w kraju, gdzie przeprowadzany jest rozładunek. We wszystkich przypadkach w trakcie usługi kabotażowej płatnikiem VAT jest odbiorca i to na nim ciąży obowiązek płacenia podatków — przewoźnik ma obowiązek rejestracji na potrzeby VAT-EU.

Kabotaż w UE — jakie dokumenty będą potrzebne? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego wskazuje także dokumenty, które będą wymagane przy realizacji usługi kabotażu. Jest to:

 • międzynarodowy list przewozowy CMR,
 • list przewozowy dla każdej usługi kabotażowej,
 • faktura bez VAT dla każdego zlecenia w ramach usługi kabotażu,
 • Należy także pamiętać o wypełnieniu takich danych:
 • nazwa, adres klienta i firmy przewozowej z podpisem każdej ze stron,
 • nazwa i adres odbiorcy ładunku,
 • data i podpis od odbiorcy ładunku,
 • data i miejsce odbioru dostawy kabotażowej, a także miejsce jej przeznaczenia,
 • ilość oraz masa brutto dostarczonych dóbr,
 • numer rejestracyjny samochodu i naczepy,
 • charakter ładunku i sposób ich pakowania,
 • w przypadku niebezpiecznych rzeczy konieczne są: nazwa, kody, numery i inne oznaczenia znajdujące się na opakowaniach. 

  Kabotaż - bez tajemnic.

 Gwarantujemy najlepszy wybór przewoźników - sprawdź ofertę giełdy ładunków transportowych