Łańcuch dostaw

25.07.2022

Łańcuch dostaw

Z dziedziną logistyki wiąże się wiele ciekawych pojęć. Jedno z nich stanowi łańcuch dostaw. Jest to proces, na który składa się wiele etapów, począwszy od pierwszych kroków, mających na celu wytworzenie produktów, aż po dostarczenie ich konsumentom. Zapraszamy do lektury niniejszego artykułu, w którym szczegółowo wyjaśniamy to pojęcie.

Łańcuch dostaw – co to?

Tym, od czego zaczniemy, będzie określenie, czym właściwie jest łańcuch dostaw. Definicja ta będzie stosunkowo złożona, ponieważ taki właśnie jest sam ten proces. Jest to właściwie termin, który opisuje cały zestaw czynności i rozmaitych połączeń, które występują pomiędzy źródłem danego produktu a docelowym klientem. Można powiedzieć zatem, że obejmuje on zarówno wstępne planowanie i realizację czynności mających związek z wytworzeniem produktu, jak i kolejne procesy mające na celu jego wytworzenie, aż do ostatecznego dołączenia go konsumentowi.

W łańcuch dostaw można zatem zaliczyć wszystkich kolejnych dostawców, jak i przedsiębiorstwa, które mają wpływ na kolejne jego ogniwa. Czasem łańcuch dostaw określa się również mianem łańcucha wartości, jako że im dalej się w niego brnie, tym większą wartość mają wytwarzane przy jego użyciu produkty. 

Łańcuch dostaw a logistyka. Podobieństwa i różnice

Wielu osobom może wydawać się, że łańcuch dostaw i logistyka to pojęcia tożsame. Nic bardziej mylnego. Logistyka wiąże się z dostarczaniem danego produktu do określonego miejsca docelowego, przy jednoczesnych ustalonych warunkach, takich jak czas, konkretna liczba produktów, ich koszt, a także wymagana jakość. Wszystko to odbywa się na zasadach ustaleń, które poczyniono z klientem. W przypadku logistyki chodzi zatem głównie o pozyskiwanie poszczególnych produktów, ich magazynowanie oraz dostarczanie we właściwe miejsce.

Łańcuch dostaw to z kolei szereg procesów, które nie tylko wiążą się z dystrybucją towarów, ale też ich wytwarzaniem. Uwzględnia zatem takie etapy, jak pozyskanie surowców potrzebnych do stworzenia produktów, ich właściwą produkcję i wszystko, co następuje po tym, czyli przykładowo ostateczny transport do klienta. Łańcuch dostaw tyczy się w głównej mierze współpracy pomiędzy producentem, dostawcą, dystrybutorem i konsumentem. Pojęcie to jest zatem zdecydowanie bardziej rozległe niż logistyka.

Łańcuch dostaw i jego etapy

Istnieje ogromna liczba kroków, które składają się na łańcuch dostaw. Postanowiliśmy wyróżnić kilka z nich, które uznaliśmy za najbardziej kluczowe. Są to:

  • Pozyskiwanie lub ekstrakcja surowców, które posłużą produkcji towarów.
  • Przetwarzanie surowców lub tworzenie z nich podstawowych części.
  • Składanie części w gotowe produkty.
  • Sprzedawanie ukończonych produktów końcowym użytkownikom.
  • Dostarczanie ukończonych produktów konsumentom.

Można zatem powiedzieć, że istotną część stanowi tu zaopatrzenie, produkcja oraz dystrybucja. Pomiędzy poszczególnymi krokami należy zadbać także o dokumentację, transport dóbr, a także kontrolę jakości. Są to tylko nieliczne elementy, które wlicza się w łańcuch dostaw. Magazyn również zalicza się do jego ważniejszych części. Nierzadko okazuje się, że istnieje potrzeba magazynowania produktów, w związku z czym należy zadbać o bezpieczne miejsce, w którym można tego dokonać.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Istnieje pojęcie takie, jak zarządzanie łańcuchem dostaw. Zarządzanie łańcuchem dostaw to inaczej SCM, czyli po angielsku „supply chain management”. Jest to w gruncie rzeczy proces tworzenia łańcucha dostaw, a także jego śledzenia i optymalizowania. Działania, które się w nim zawierają, przeprowadzane są zwykle przez grupę wyspecjalizowanych w tej dziedzinie osób. Właściwe zarządzanie łańcuchem dostaw jest ściśle powiązane z rzetelnymi informacjami dotyczącymi kolejnych etapów procesu, dostarczanymi na czas. To dzięki nim poszczególne etapy łańcucha dostaw mogą być usprawniane, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie wysokiej konkurencyjności na rynku, a także maksymalizacja zysków.

Zarządzanie łańcuchem dostaw nierzadko wiąże się z licznymi problemami. Są to takie przeszkody, jak trudność w zidentyfikowaniu poszczególnych etapów łańcucha dostaw. Ma to bardzo często miejsce, jeśli mamy do czynienia z przestarzałymi metodami i systemami dostarczania informacji. Problematyczne mogą być również uszkodzenia bądź utrata produktów, wywołane niedostatecznymi kontrolami czy śledzeniem produktów. Tego rodzaju niedogodności bardzo często prowadzą do zmniejszenia zysków, w związku z czym łańcuch dostaw coraz bardziej unowocześnia się poprzez wykorzystywanie rozmaitych technologii, mających na celu jego usprawnienie.

Łańcuch dostaw – przykład znanego przedsiębiorstwa, które odpowiednio go wykorzystuje

Chcąc wykorzystać łańcuch dostaw na swoją korzyść, warto jest wzorować się na markach, które osiągnęły sukces między innymi dzięki świetnemu zarządzaniu jego poszczególnymi etapami. Świetnym przykładem takiego przedsiębiorstwa może być The Coca-Cola Company. Jest to marka, której produkty znane są na całym świecie. The Coca-Cola Company dystrybuuje swoje produkty nieomal w każdym zakątku globu, a ich reklama i podejście do klienta zmienia się zależnie od danego rynku. Zmianie ulegają nie tylko smaki produktów, ale też ich wielkości i sposoby, w jakie się prezentują. Okazuje się również, że firma ta większość ze swoich produktów wytwarza w kraju, do którego są one sprzedawane po to, aby zmaksymalizować wydajność. Marka ta w świetny sposób udowadnia, że prawidłowo zarządzany łańcuch dostaw nie polega wyłącznie na efektywnej logistyce, ale też na marketingu i odpowiedniej reklamie.