Licencja wspólnotowa
17.10.2021

Co to jest licencja wspólnotowa?

Jest to decyzja administracyjna, która uprawnia do wykonywania przewozu osób lub rzeczy w transporcie międzynarodowym. Licencja wspólnotowa co to jest? Jest to dokument niezbędny w zakresie działalności gospodarczej i jest udzielana przedsiębiorcom, którzy posiadają zezwolenie na realizację zawodu spedytora, a także przewoźnika drogowego. Dokument jest wydawany przez państwo członkowskie przewoźnika, w którym przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę oraz ma uprawnienia do przewozów drogowych. Liczba wpisów do licencji za każdym razem odpowiada ilości posiadanych pojazdów we flocie. Licencja na transport międzynarodowy — po co ona jest? To dokument niezbędny do realizacji usług transportowych. Jeżeli chcemy ubiegać się o międzynarodowe przewozy na terenie wspólnoty, to musimy się zgłosić do odpowiedniej instytucji krajowej — musi być to państwo, gdzie zarejestrowaliśmy naszą działalność. Licencja na tego typu przewozy jest wydawana na okres maksymalny 10 lat i istnieje możliwość przedłużenia ważności dokumentu o kolejne lata. Licencja wspólnotowa zastąpiła licencję na wykonywanie transportu międzynarodowego w 2003 roku. 

Licencja — kto wydaje decyzję administracyjną?

Licencja — gdzie ją zdobyć? Jest wydawana na podstawie decyzji administracyjnej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Wydają ją na okres nie dłuższy niż 10 lat. Jednak za każdym razem można się ubiegać o wydłużenie okresu działania licencji wspólnotowej o kolejne 10 lub mniej lat. Przed składaniem wniosku należy skompletować wszystkie niezbędne dokumenty, które poświadczą o dobrej reputacji przedsiębiorcy, jego zdolnościach finansowych oraz spełnieniu wymagań administracyjnych. Należy pamiętać o zachowaniu oryginalnego dokumentu, który powinien znajdować się w siedzibie firmy. Także w każdym pojeździe we flocie muszą się znaleźć kopie dokumentu poświadczającego o wydanej licencji na transport międzynarodowy.

Wypis z licencji międzynarodowej, gdzie go odebrać? Nie trzeba odbierać w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Formalności można także zatwierdzić przez jeden z organów samorządowych, który jest wskazany w stosownej ustawie. Warto pamiętać, że pojazd niezgłoszony do wpisu oraz nieposiadający kopii nie może realizować usług transportu międzynarodowego. Dlatego tak ważne jest, żeby każdy pojazd realizujący transport w ramach usług spedycyjnych znajdował się we wpisie. Spełnienie wszystkich tych formalności pozwala na legalne prowadzenie przewozów międzynarodowych. Ważne jest dopilnowanie wszystkich formalności administracyjnych, które pozwolą uniknąć kłopotów podczas kontroli celnych oraz administracyjnych. 

Licencja na transport międzynarodowy — kiedy jest potrzebna?

Licencja dotycząca międzynarodowego, zarobkowego przewozu drogowego rzeczy — kiedy będzie nam potrzebna? Jest ona udzielana każdemu przedsiębiorcy, który chce się zająć międzynarodowym transportem drogowym i w takim przypadku należy się ubiegać o niezbędny dokument w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Stosowny dokument pozwala nam na prowadzenie maksymalnie przez 10 lat przewozu ładunków na trasach międzynarodowych. Warto pamiętać także, że przedsiębiorstwo musi spełniać zezwolenie krajowe na prowadzenie przewozu towarów oraz osób. Tego typu dokument z kopią w każdym pojeździe pozwala na legalne prowadzenie przewozu towarów na trasach międzynarodowych. Jest on wręcz niezbędny w tego typu działalności.

Czy wypis z licencji międzynarodowej trzeba mieć za każdym razem przy sobie? Oczywiście — pojazd musi być nie tylko zgłoszony do rejestru, ale także wyposażony w niezbędną kopię dokumentów. Będzie ona potrzebna przy ewentualnych kontrolach celnych, które mogą nastąpić nie tylko na granicy. Posiadanie wpisu przez każdego z kierowców pozwala ustrzec się wielu problemów formalnych podczas kontroli, a także chroni przed karami administracyjnymi. Oczywiście nie można także zapomnieć o oryginalnym dokumencie, który przez cały czas powinien znajdować się w siedzibie firmy, która została podana w dokumentach. Warto trzymać się wytycznych, które pozwolą ustrzec się wielu kłopotów oraz wysokich kar administracyjnych.

Licencja międzynarodowa — co zawiera wniosek?

Wydawanie licencji na transport międzynarodowy — jak się odbywa i co trzeba zawrzeć we wniosku? Cały proces administracyjny odbywa się przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego lub organ samorządowy, widniejący w ustawie. Należy złożyć odpowiednie dokumenty:

 • poświadczające o niekaralności przedsiębiorcy,
 • dobrej reputacji firmy oraz aktualnych warunkach finansowych,
 • dokumenty zaświadczające o spełnieniu wszystkich wymagań administracyjnych, stawianych przez ustawę.

Co ważne, przynajmniej jedna osoba zarządzająca firmą spedycyjną musi spełniać kompetencje zawodowe z certyfikatami, które także są wymienione w ustawie. Spełnienie tych wymagań pozwala ubiegać się o licencję na prowadzenie spedycji drogowej na trasach międzynarodowych.

Licencja międzynarodowa na przewóz rzeczy — czy muszę spełnić wszystkie te warunki? Tak, i nie ma od tego żadnego wyjątku. Dokument jest wydawany z terminem na ponad 10 lat i organ państwowy musi być pewny, że firma spełnia określone warunki wymagane w ustawie. Co istotne, wraz ze spełnieniem wszystkich warunków otrzymujemy tyle wpisów o licencji, ile posiadamy w swojej flocie samochodów. Dlatego ważne jest, żeby mieć porządek w dokumentacji oraz przed złożeniem wniosku dopilnować wszystkich formalności. Pojazd niezgłoszony nie może prowadzić tego typu działalności. Warto kolejny raz zaznaczyć, że wydanie licencji wspólnotowej jest także zależne od tego, czy posiadamy krajowe pozwolenie na prowadzenie przewozu towarów. 

Licencja na transport międzynarodowy — co dołączyć do wniosku?

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby ubiegać się o licencję międzynarodową? Każdy prawidłowo wypełniony wniosek o licencję powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby oraz miejsce zamieszkania,
 • informacje o wpisie CEIDG i numer w rejestrze przedsiębiorców KRS,
 • numer NIP,
 • określenie rodzaju transportu drogowego,
 • określenie rodzajów oraz kompletna liczba floty samochodowej posiadanej przez firmę, która ma być wykorzystana do transportu międzynarodowego;
 • dane i kontakt do osób, które mają się zajmować zarządzaniem transportem w firmie,
 • certyfikat poświadczający o kompetencjach zawodowych tych osób,
 • określenie liczby wypisów w licencji,
 • określenie czasu prowadzenie usługi (maksymalnie może to być 10 lat).

Licencja na transport międzynarodowy — czy coś jeszcze muszę dołączyć do wniosku? Tak, oprócz tego wymagana jest także kopia zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Istotne jest także zaświadczenie lokalnego organu, który wydał nie tylko zaświadczenie o prowadzenie działalności, ale także pojazdów dopuszczonych do pracy i wymogów finansowych. Należy także pamiętać o dostarczeniu dowodu wpłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisów z niej. Wszystkie te dokumenty należy wysłać do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. O sposobach jego dostarczenia warto się dowiedzieć na oficjalnej stronie internetowej, gdzie wszystko dokładnie jest opisane. Podane są także dokładne terminy na podjęcie decyzji i możliwości odwołań.

Licencja transportowa międzynarodowa — jaki koszt?

Licencja transportowa międzynarodowa — czy koszt jest naprawdę duży? Tego typu licencja uprawnienia do legalnego prowadzenia przewozów drogowych na trasach międzynarodowych i daje dostęp do wielu rynków w tym wspólnoty europejskiej. Oczywiście wiąże się to z pewnymi kosztami. Są one zależne nie tylko od czasu, przez jaki zamierzamy prowadzić międzynarodową działalność spedycyjną. Ważna jest także ilości wpisów, o które zamierzamy się ubiegać. Jest zakaz ubiegania się o większą liczbę wpisów niż flota, którą aktualnie posiadamy. Wiąże się to z bardzo wysokimi karami finansowymi, naliczonymi od każdego pojazdu. Dokumentacja musi się zgadzać z obowiązującym stanem faktycznym i warto pilnować porządku w papierach.

Zgłaszanie i przedłużenie licencji na transport międzynarodowy — ile wynoszą obecne stawki? Według taryfikatora podanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego wszystko jest zależne od ilości pojazdów zgłoszonych do przewozu, a także czasu pełnienia usług. Będzie to odpowiednio:

 • 4000 złotych za udzielenie licencji na okres do 5 lat;
 • okres od 5 do 10 lat będzie nas kosztować 8000 złotych.
 • Należy także doliczyć opłaty wpisowe za licencję, które wynoszą dokładnie:
 • w okresie do 5 lat 440 złotych za jeden wpis;
 • w okresie od 5 do 10 lat 880 złotych za każdy wpis do licencji.

Wszystkie informacje oraz taryfikatora pochodzą ze strony urzędu i warto z niej skorzystać, jeżeli zależy nam na bardziej szczegółowych informacjach.  

Przedłużenie licencji na transport międzynarodowy — jak to zrobić?

Wypis licencji na transport międzynarodowy — jak go przedłużyć? Tak jak w przypadku pierwszego zgłaszania licencji należy to zrobić w instytucji dedykowanej do tego typu formalności administracyjnych, czyli Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Wniosek najlepiej złożyć w terminie wcześniejszym, powinny to być przynajmniej 3 miesiące przed upływem terminu ważności starego dokumentu. Jeżeli wniosek traci ważność tego samego dnia, w którym zamierzasz ubiegać się o przedłużenie licencji — niestety będzie trzeba składać papiery na całkowicie nową licencję. Przy ubieganiu się o przedłużenie licencji należy pamiętać o uzupełnieniu listy pojazdów, a także liście dokumentów, którą znajdziesz na stronie głównej inspektoratu drogowego. Jeżeli w najbliższym czasie zmieni się siedziba firmy, a także dojdzie do zmiany innych danych podanych we wniosku, to należy je na bieżąco aktualizować. Dbanie o procedury, a także porządek w papierach pozwoli ustrzec się dodatkowej i znacznie dłuższej procedury administracyjnej — warto trzymać się narzuconych terminów i część spraw załatwić wcześniej. Więcej informacji, a także bardziej szczegółowe dane odnośnie procedur znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Warto również skontaktować się z nimi telefonicznie lub mailowo. 

 

Posiadasz licencję na transport międzynarodowy? zaloguj się i korzystaj już teraz z giełdy transportowej i ładunków online