Blog
Logistyka a centrum logistyczne

Powiązane artykuły

Logistyka a centrum logistyczne

02.04.2021

Logistyka a centrum logistyczne

Logistyka to bardzo szerokie pojęcie związane z procesem planowania, realizowania i kontrolowania szybkiego i efektywnego przepływu różnego rodzaju towarów, dlatego też w branży transportowej i spedycyjnej zdecydowanie jednym z niezbędnych elementów jest centrum logistyczne, które charakteryzuje się wielofunkcyjnym działaniem. Obiekt ten umożliwia sprawne przemieszczanie się produktów w systemie logistyki ze względu na tworzenie węzłowych punktów modalnych całej sieci.

Co to jest centrum logistyczne? – definicja

Centrum logistycznym zarówno w Polsce, jak i w Europie wedle ogólnie przyjętej definicji nazywany jest funkcjonalny obiekt wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne. Wśród nich można wymienić między innymi przyjmowanie, magazynowanie, rozdzielanie i wydawanie towaru świadczone przez podmioty gospodarcze, które są niezależne w stosunku do nadawcy. Głównym celem,na podstawie którego powstają centra logistyczne jest między innymi oszczędność czasu, integracje organizacyjne, zmniejszenie kosztów, oszczędność czasu oraz wzrost znaczenia poziomu obsługi klienta. Działanie centrów logistycznych zdecydowanie przyczynia się do zwiększenia efektywności i sprawności wszystkich procesów logistycznych. Ich zasięg obejmuje takie obiekty jak magazyn, budynki, parking, biura, posterunek celny i platformę przeładunkową. Współpraca z centrami logistycznymi zawsze się opłaca, gdyż umożliwia korzystanie z różnego rodzaju usług w jednym miejscu. To przede wszystkim duża oszczędność czasu i pieniędzy.

Centrum logistyczne – najważniejsze funkcje

Każde centrum logistyczne spełnia szereg funkcji, wśród których można wymienić prowadzenie działań logistycznych, pomocniczych oraz dodatkowych. Funkcje logistyczne obejmują przede wszystkim transport i magazynowanie towaru oraz zarządzanie zapasami i zamówieniami. Dodatkowo warto wspomnieć o pakowaniu, komplementacji i przeładunku na terminalu kontenerowym. Natomiast funkcje pomocnicze to przede wszystkim obsługa celna, ubezpieczenia, spedycyjna, systemowy obrót opakowaniami transportowymi wielokrotnego użytku, promocja i marketing oraz wszelkie usługi informatyczne i informacyjne. Ponadto do funkcji pomocniczych można również zaliczyć wynajem kontenerów i palet, a także pozostałych opakowań transportowych. W podziale wyróżniliśmy jeszcze dodatkowe funkcje centrum logistycznego, w zakresie których mieści się techniczna obsługa pojazdów, sprzedaż paliw, olejów i akcesoriów oraz naprawa kontenerów. Dodatkowo można wspomnieć o szeregu usług, a wśród nich hotelarskie, bankowe, gastronomiczne, telekomunikacyjne, parkingowe i księgowo-rachunkowe.

Podział centrów logistycznych ze względu na obszar działania

Centra logistyczne dzielą się także ze względu na obszar działania, dlatego można wymienić obiekty międzynarodowe, regionalne i lokalne. Międzynarodowe centra logistyczne wyróżniają się największym poziomem rozbudowy organizacyjnej, a także najszerszym zakresem działania, gdyż ich zasięg wynosi od 500 do 800 km. W przypadku regionalnych centrów logistycznych można powiedzieć, że pełnią one funkcję ogniwa pośredniego w całym łańcuchu logistycznym, gdyż obejmują dany region. Ich zasięg funkcjonowania zwykle mieści się w zakresie od 50 do 80km. Natomiast lokalne centra logistyczne pełnią rolę ogniw końcowych działając między 2, a 10 km. Do obiektów o najmniejszym zasięgu należą centra logistyczne branżowe skupiające się na konkretnej branży bądź związane z jednym przedsiębiorstwem.

Praca w centrum logistycznym

Bardzo istotną kwestią jest fakt, że w przypadku centrum logistycznego można mówić o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, która jest dostępna dla wielu osób o zróżnicowanym poziomie doświadczenia i wykształcenia. W branży tej znajdzie się praca między innymi dla magazynierów i pracowników fizycznych, którzy najczęściej pracują w systemie zmianowym i mają uprawnienia na wózki widłowe. Ponadto warto wspomnieć o spedytorze odpowiadającym za organizację pracy oraz o logistyku, który planuje, prognozuje i kontroluje dostawy oraz pozostałe procesy przebiegające w obiekcie. W centrum logistycznym są również zatrudnieni analitycy, specjaliści do spraw sprzedaży oraz pracownicy biurowi.