Mamy tę moc! TransEdu i Politechnika Poznańska w projekcie PO WER

17.04.2018

Wirtualna Akademia TransEdu rozpoczyna współpracę z Politechniką Poznańską (WMRiT) w ramach projektu PO WER.

PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) to program unijny, w którym bierze udział Politechnika Poznańska. Jego celem jest rozwój umiejętności studentów w zakresie szeroko rozumianej logistyki: rozpoznawania potrzeb, formułowania i rozwiązywania problemów przy pomocy zaawansowanych narzędzi komputerowych, pozyskiwania i analizy danych, opracowywania raportów z badań i współpracy z firmami.
 

Studenci piszą dla studentów

Jako Wirtualna Akademia TransEdu zostaliśmy zaproszeni do współpracy ze studentami kierunku Transport WMRiT Politechniki Poznańskiej. Cztery zespoły projektowe złożone z 4-8 studentów, nad którymi będzie czuwać 4 prowadzących (z Zakładu Systemów Transportowych Politechniki i z Wirtualnej Akademii), w wyniku przeprowadzonych wspólnie projektów analitycznych przygotują raporty i artykuły, które zostaną opublikowane na blogu TransEdu. Nad każdym tematem będą pracować dwa konkurujące ze sobą zespoły. Na bloga trafią opracowania wybrane przez koordynatorów projektu, którzy będą je oceniać pod kątem zawartości merytorycznej i sposobu rozwiązania oraz przedstawienia problemu.

Oznacza to tyle, że na przełomie czerwca i lipca na blogu TransEdu będziecie mogli przeczytać napisane przez studentów i zweryfikowane przez specjalistów artykuły, które zainteresują każdego logistyka. Jakie zagadnienia zostaną poruszone? Problemy największych firm logistycznych czy nietypowe sposoby realizacji zamówień to tylko niektóre z nich…

Każdy artykuł napisanych przez studentów z programu PO WER będzie specjalnie oznaczony i podpisany nazwiskami autorów. Stay tuned!