Blog

MRN

12.04.2021

MRN

Międzynarodowy transport tranzytowy wiąże się z przewożeniem dużej ilości różnego rodzaju towarów każdego dnia, dlatego tak istotna jest jego kontrola. W ramach zachowania bezpieczeństwa i porządku opracowano system nadawania numeru ewidencyjnego, umożliwiającego zidentyfikowanie danego tranzytu. Mowa o numerze MRN, nadawanym podczas rejestracji w urzędzie celnym.

MRN – co to za dokument?

Dokument MRN (z ang. Movement Reference Number) nazywany również numerem identyfikacyjnym, pozwala na szybką i sprawną identyfikację czynności przewozowej. Ponadto jest również potwierdzeniem przejścia wszelkich procedur wywozu i odprawy. Ma charakterystyczny wygląd w postaci kodu kreskowego umieszczonego na dokumencie TDT. Numer MRN zawsze załącza się do przewożonych towarów. Bardzo istotną kwestią jest również wskazywanie numeru MRN z odprawy w JPK-VAT przy imporcie towaru.

Informacje widniejące na dokumencie MRN

Na każdym dokumencie MRN widnieją dane eksportera, odbiorcy i zgłaszającego. Do tego dochodzą także oznaczenia przynależności, rodzaj transportu i miejsce załadunku. Na dokumencie można również znaleźć informacje na temat przeładunków, poświadczenia właściwych organów, szczegóły dotyczące kontroli przeprowadzonej przez urząd wyjścia i przeznaczenia, a także numer identyfikacji kontenera. Dodatkowo na dokumencie widnieje pole do zapisania zdarzeń podczas przewozu. Natomiast sam numer MRN znajduje się w prawym górnym rogu.

Istotny jest ponadto moment nadania numeru MRN w transporcie, gdyż jest on niezbędny podczas procedury ECS, czyli Systemu Kontroli Eksportu, który zapewnia elektroniczną wymianę komunikatów w celu zautomatyzowania procedur administracyjnych. Sama procedura następuje w kilku krokach. Pierwszy z nich dotyczy przyjęcia zgłoszenia celnego wywozowego przez urząd celny, następnie sprawdzony dokument zostaje przesłany do zgłaszającego. Po przedstawieniu towaru zgłoszenie, które zostało pozytywnie rozpatrzone i przyjęte przez organ celny, następuje nadanie przez system opisywanego numeru ewidencyjnego MRN. Ostatnim krokiem jest otrzymanie przez wnioskodawcę komunikatu IE-528, który oznacza przyjęcie zgłoszenia i przyznanie dokumentu MRN.

Śledzenie numeru MRN podczas tranzytu

Podczas eksportu śledzenie numeru MRN możliwe jest przy wykorzystaniu bazy danych. W celu trackingu należy sprawdzić oficjalną stronę Rady Europejskiej, na której widnieje miejsce do wpisania opisywanego numeru. Dane podawane na witrynie są udostępniane w celach informacyjnych, jednak nie są wiążące dla Komisji i administracji krajowych. Dlatego też w celu uzyskania szczegółowych informacji warto skontaktować się z administracją celną właściwego kraju. Co ważne, możliwość śledzenia MRN możliwe jest tylko dla przebiegu międzynarodowych operacji tranzytowych. Warto także pamiętać, że ze względu na fakt, iż przez system przechodzą miliony zgłoszeń, w celu zniwelowania ryzyka przeciążenia danymi wszelkie sprawy starsze niż 100 dni są trwale usuwane z bazy i nie ma do nich dostępu. Przeglądanie witryny jest natomiast możliwe wyłącznie w ciągu dnia, gdyż w nocy odbywa się aktualizacja bazy danych.

Jak przebiega odprawa celna?

Przy okazji wyjaśniania definicji numeru MRN i wszelkich szczegółów na jego temat warto także poznać prawidłowy przebieg odprawy celnej. Pierwszy krok obejmuje zgłoszenie towaru do procedury wywozu i przyjęcie zgłoszenia przez urząd celny. Następnym etapem jest przesłanie do agencji celnej przez urząd numeru ewidencyjnego operacji wywozowej (w tym momencie następuje również przyjęcie zgłoszenia i nadanie numeru MRN). Po tych czynnościach przychodzi czas na kontrolę towaru i zwolnienie go do procedury wywozu. Później wygenerowany zostaje Wywozowy Dokument Towarzyszący (EAD), dzięki czemu towar uzyskuje zgodę na opuszczenie obszaru celnego Polski. Do ostatnich etapów należy zwolnienie kontenera w systemie ECS, zamknięcie eksportu przez właściwy urząd celny dokonujący wyprowadzenia i przesłanie eksporterowi przez agencję dokonującą odprawy komunikatu potwierdzającego wyprowadzenie towaru.