Myto

04.04.2021

Myto

Myto to opłata między dwoma punktami drogi. Jej wysokość zależy od kilku czynników, wśród których można wymienić masę i rodzaj pojazdu (dla przykładu ciężarówki płacą więcej, motocykle mniej) i typ trasy. Niekiedy stosuje się również dodatkowe opłaty za przejazd mostami, tunelami i odcinkami górskimi, dlatego tak powszechne jest również myto za przejazd na drugi brzeg. Opłata ta może być pobierana jako podatek centralny lub lokalny bądź też przez prywatnego właściciela obiektu. Może też opierać się na preferencyjnych warunkach np. dla mieszkańców danej okolicy bądź różnić się od pory dnia.

Myto w Polsce i w Europie

Myto w Polsce, a w zasadzie system jego poboru, nosi nazwę ViaToll. Może być oparty na technologii satelitarnej GPS bądź komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu w oparciu o nadajniki naziemne. Warto także wspomnieć, że w Polsce pobiera się opłaty na wybranych drogach od każdego pojazdu ciężarowego i osobowego, a także od autobusów przy wykorzystaniu mechanizmu ViaBOX (urządzenie znajdujące się wewnątrz pojazdu), który umożliwia elektronicznie uiścić wpłatę.

Myto w Europie, a konkretniej wszelkie opłaty drogowe w Unii Europejskiej, są zróżnicowane. Cały system określa dyrektywa 1999/62/WE, w której znajdują się wszelkie szczegóły dotyczące głównych typów opłat. Wśród nich można wymienić te związane z korzystaniem z infrastruktury, a także zależne od przebytych kilometrów. Istnieje także możliwość wyboru formy zapłaty przez państwa członkowskie, a pobieranie opłat odbywa się na mycie elektronicznym lub na zasadach winiet. Warto również wiedzieć, że dyrektywy europejskie zakładają, że systemy poboru opłat muszą być interoperacyjne, co oznacza że z jednym urządzeniem pokładowym każdy kierowca może korzystać z elektronicznego poboru opłat we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Myto w transporcie drogowym – dlaczego jest tak istotne i jaką rolę odgrywa?

Transport to jeden z głównych czynników rozwoju gospodarczego, jednak jego duże natężenie destrukcyjnie wpływa na infrastrukturę. Dlatego też wprowadzono opłaty drogowe, które są przeznaczone między innymi na naprawę i modernizację dróg. Transport jest bardzo dynamiczny i efektywny, a ponadto jest ważnym elementem łączącym gospodarkę i społeczność, dlatego też dbałość o infrastrukturę drogową jest tak ważne. Początkowo opłaty odnosiły się wyłącznie do pojazdów o masie powyżej 12 ton, jednak granica ta była obniżana wraz ze wzrostem eksploatacji dróg. Warto także wiedzieć, że nowoczesne technologie pozwoliły wprowadzić korzystne rozwiązania związane z poborem opłat. Dzięki temu nie dotyczą one wyłącznie bramek na płatnych autostradach, przez które tworzyły się korki i opóźnienia. Aktualnie uruchomienie winiet znacznie usprawniło organizację ruchu, a jeszcze lepszym rozwiązaniem okazało się wprowadzenie myta elektronicznego, do poboru którego nie było konieczności zatrzymywania się kierowców na drodze.