OPWS

31.07.2021

Czym jest OPWS?

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne to branżowy wzorzec ustalony przez Polską Izbę Spedycji Logistyki, który oprócz kodeksu cywilnego obowiązującego w naszym kraju określa podstawowe warunki i wymagania pomiędzy spedytorami działającymi w naszym kraju i zrzeszonym w ramach organizacji branżowej. Najczęściej OPWS stosuje się w przypadku porozumienia obu stron i wzorzec umowy jest wysyłany jeszcze przed podpisaniem faktycznego kontraktu. Ten mechanizm nie jest przepisem prawnym, tylko dobrą praktyką w ramach podnoszenia jakości usług oraz współpracy w spedycji. 

Polska Izba Spedycji i Logistyki

Pomysłodawcą dobrych praktyk w spedycji i OPWS jest organizacja branżowa Polska Izba Spedycji i Logistyki z siedzibą w Gdyni, która zrzesza mniejszych i większych przedsiębiorców spedycyjnych działających na terenie naszego kraju. Izba obecnie zajmuje się także ochroną praw spedytorów oraz lobbingiem na rzecz lepszego prawodawstwa związanego z prowadzeniem działalności logistycznej. PISiL zajmuje się także zbieraniem danych, tworzeniem baz danych oraz udzielaniem swoim członkom szkoleń w ramach konferencji i sympozjów. 

Ogólne polskie warunki spedycyjne

Praktyka OPWS to zbiór zasad i punktów, które mają zmniejszyć odpowiedzialność spedytora w przypadku złego zadeklarowania ładunku lub niejasnych punktów w umowie. Wzorzec przewiduje także wykluczenie odpowiedzialności za szkody w przypadku, kiedy szkody lub straty nie wynikają z bezpośredniej działalności firmy spedycyjnej. Jest to punktowy próg zabezpieczeń, który ma chronić każdego członka przed nieuczciwymi praktykami panującymi w branży, a także ma prawo do zatrzymania ładunku w przypadku mocny niejasności formalnych. 

OPWS zasady działające w ramach organizacji

Obecnie w ramach zasad OPWS stworzono wzorcowy dokument składający się z 31 paragrafów, które opisują i wyjaśniają punkt po punkcie obowiązki oraz prawa obu stron wynikające ze współpracy.  Dokument OPWS zawiera także podstawowe definicje oraz terminy związane z powinnościami spedytora w działalności logistycznej i w relacji z klientem.