Pozwolenie na import

06.06.2022

Co to jest pozwolenie na przywóz i na co należy zwrócić uwagę?

Kiedy idziemy do supermarketu lub do specjalistycznego sklepu z elektroniką, codziennie możemy wybierać spośród wielu różnych towarów. Z jednej strony są mango z Karaibów, z drugiej telewizory z Korei Południowej. Są też truskawki z Portugalii i nowe głośniki z Chin. 

Wszystkie te rzeczy uważamy za oczywiste, ale w większości przypadków, aby do nas dotarły, muszą być przewiezione co najmniej raz przez kontynent, a nawet przez cały świat, przez różnych dostawców usług transportowych, takich jak trans.eu. 

Podczas tej długiej podróży należy nie tylko przeprowadzić liczne procesy, ale także spełnić wiele wymagań, a jednym z nich jest pozwolenie na przywóz, któremu chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej w niniejszym artykule. Czym dokładnie jest pozwolenie na przywóz i na co należy zwrócić uwagę w tym przypadku, a także jak je uzyskać, jeśli jest ono potrzebne do prowadzenia handlu towarami? Rzucamy nieco światła na ten temat. 

Co to jest pozwolenie na przywóz?
Pozwolenie na przywóz jest zdefiniowane w prawie UE i służy do zapewnienia właściwego zarządzania wspólną organizacją rynku towarów, które są dopuszczane do swobodnego obrotu. 

Oznacza to, że w większości przypadków dotyczy to tylko importu do UE spoza jej obszaru. Należy również zauważyć, że pozwolenia na przywóz nie tylko uprawniają posiadacza do przywozu, ale również zobowiązują go do jego dokonania, w przeciwnym razie pobrana kaucja ulega przepadkowi. To z kolei ma na celu zapewnienie wykorzystania pozwoleń i zagwarantowanie stałego przepływu towarów. 

Pozwolenie na przywóz zostało stworzone w celu poprawy monitorowania rynku, aby śledzić przepływ towarów i, w razie potrzeby, móc zastosować środki ochronne wobec krajów trzecich. 

Do czego dokładnie potrzebne jest pozwolenie na przywóz?
Pozwolenie na przywóz jest wymagane w przypadku importu niektórych produktów rolnych podlegających przepisom wspólnej organizacji rynku lub przepisom handlowym Unii Europejskiej. 

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wcześniej zamknięte produkty z krajów trzecich są dopuszczane do swobodnego obrotu na danym obszarze gospodarczym, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego państwa członkowskiego UE. 

Ponadto zakłada się, że zezwolenie na przywóz jest wymagane również w przypadku polityki kontyngentów przywozowych. W Niemczech jest to regulowane przez AWV dla importu towarów specjalnych, ale jest odrzucane w handlu światowym, zwłaszcza przez GATT, ponieważ wraz z taryfami ochronnymi jest to zwykle postrzegane jako protekcjonizm gospodarki krajowej i może szkodzić handlowi światowemu jako takiemu. 

Z drugiej strony, zgodnie z przepisami organizacji rynku rolnego WE, w przypadku importu niektórych produktów rolnych konieczne jest posiadanie pozwolenia na przywóz. Ma to na celu zapewnienie właściwego zarządzania wspólną organizacją rynku towarów podlegających regulacji rynkowej. 

W związku z tym głównym celem pozwolenia na przywóz jest zapewnienie przez UE i poszczególne państwa członkowskie możliwości skutecznego monitorowania i śledzenia różnych przepływów towarów oraz zagwarantowanie, że poszczególni przewoźnicy i dostawcy usług transportowych przestrzegają warunków obowiązujących na rynku europejskim w celu zapewnienia uczciwego handlu. 

Jak uzyskać pozwolenie na przywóz?
Pozwolenie na przywóz nie jest przyznawane centralnie przez organ UE, lecz przez odpowiednie organy państwowe odpowiedzialne za tę kwestię. W Niemczech są to Federalny Urząd ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA) oraz Federalna Agencja Rolnictwa i Żywności (BLE). 

W międzyczasie możliwe jest również składanie wniosków o pozwolenie na przywóz drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu internetowego, co powinno nie tylko uprościć, ale i przyspieszyć proces oraz zgromadzić niezbędne dane w formie cyfrowej i centralnie w jednym miejscu. 

Pozwolenie na przywóz jest ważnym elementem międzynarodowej wysyłki różnych towarów i czasem łatwiej je uzyskać, a czasem dopiero po spełnieniu ściśle określonych warunków. W każdym przypadku pozwolenie na przywóz jest ważnym elementem logistyki międzynarodowej i musi być stosowane w celu umożliwienia sprawnego transportu towarów przez granice państwowe.