Produkcja

02.10.2021

Produkcja — jaka jest jej definicja?

Czym jest produkcja? Jest to proces rozłożony w czasie, który polega na wytwarzaniu dobra, jego przygotowywaniu oraz przetwarzaniu. Proces rozpoczyna się od momentu dostarczenia półproduktów lub surowców do tworzenia czegoś nowego, bardziej złożonego. Proces produkcji nie kończy się w momencie wypuszczenia elementu z fabryki. Usługa sprzedaży też jest wliczana w proces produkcyjny. W literaturze możemy się jeszcze spotkać z określeniem proces wytwórczy, który znaczy dokładnie to samo. Ten aspekt jest rozumiany tylko i wyłącznie z punktu widzenia technicznego. Opisuje on kolejne etapy wykorzystywania surowców i półproduktów, czyli czynników produkcyjnych, które razem dają całkowicie nowy przedmiot przeznaczony do sprzedaży. Jeżeli chcemy analizować proces produkcyjny, to pod uwagę warto także brać pojęcia związane z ekonomią przedsiębiorstwa. Produkcja jest bardzo złożonym zjawiskiem, które składa się z więcej niż jednego etapu, a efektem końcowym jest produkt gotowy do natychmiastowej sprzedaży. 

Produkcja i czynniki produkcji — jak one są?
Produkcja i czynniki produkcji — na czym polega ta zależność? Warto na wstępie powiedzieć, że każdy materiał, półprodukt i usługa to dobro wykorzystywane do tworzenia całkowicie nowego produktu. W klasycznym ujęciu wymienia się takie czynniki produkcji jak:

  • praca,
  • kapitał,
  • ziemia.

W zależności od zjawiska ekonomicznego, jakie chcemy opisać, ta lista może być jeszcze dłuższa. Czasami w literaturze wymienia się także czwarty czynnik, czyli organizację. Współczesna ekonomia zawęża się do dwóch czynników praca i kapitał. W obecnych teoriach ekonomicznych ziemia jest wliczana do części związanej z kapitałem. Geneza pojęcia czynnik produkcji narodziła się w 1776 roku w dziele Adam Smitha “Bogactwo Narodów”.

Produkcja i czynniki produkcji — co jeszcze warto wiedzieć? Poziom wykorzystania czynników produkcji oraz ich proporcja może się zmieniać bardzo szybko — zwłaszcza na tle współczesnej ekonomii zglobalizowanej. Można to zjawisko wytłumaczyć za pomocą krzywej popytu na produkty przedsiębiorstwa oraz krzywej utargu krańcowego. Jest jeszcze metoda sumowania dochodów czynników wytwórczych, która polega na zsumowaniu wszystkich dochodów przedsiębiorstwa. Warto także pamiętać, że kapitał to nie tylko środki trwałe i aktywa pieniężne w różnej formie, ale także kapitał ludzki. Na kapitał ludzki przekłada się wiedza i umiejętności kadry pracującej dla podmiotu gospodarczego. 

Produkcja — jak wygląda ten proces?
Produkcja — jak w prosty sposób można opisać cały proces? Jest to złożony i wieloetapowy proces zachodzący w zakładzie produkcyjnym. Poprzez modyfikowanie oraz łączenie materiałów lub półproduktów powstaje coś całkowicie nowego i bardziej złożonego. Elementami procesu produkcji są: procesy technologiczne, kontrola jakości, magazynowanie, transport wewnętrzny, badania, rozwój i opracowywanie kolejnych kanałów produkcji. Do przekształcania i tworzenia nowego dobra wykorzystuje się nie tylko surowce, ale też tak zwane półfabrykaty.

Czytaj także naszego bloga w języku angielskim - Production

 

Zachęcamy do sprawdzenia naszej platformy i zamówienia jednego z naszych przewoźników.