Typy Infrastruktury

20.06.2022

Typy infrastruktur

Infrastruktura transportowa pomaga nam w życiu codziennym i jest nieodłącznym elementem funkcjonowania gospodarki oraz życia społecznego. To dzięki niej możliwe jest sprawne przemieszczanie się przy użyciu środków komunikacji, a także przewóz towarów, również poza granice danego kraju. W tym artykule opiszemy dwa podstawowe typy infrastruktury w transporcie drogowym, które obejmują oddzielne aspekty związane z transportem. 

Czym jest infrastruktura transportowa?

Choć pojęcie infrastruktury funkcjonuje w języku polskim i można się z nim spotkać stosunkowo często, nie do końca znane jest dokładne jego znaczenie. Zatem co się pod nim kryje? Infrastrukturę rozumieć możemy jako zbiór urządzeń, rozwiązań i instytucji zdających się koniecznymi, aby gospodarka mogła działać w sposób prawidłowy i bezproblemowy. Obejmuje ona trwałe elementy, liniowe i punktowe, na które składa się infrastruktura logistyczna. To właśnie one umożliwiają życie nie tylko w aspekcie gospodarczym, ale również społecznym, ponieważ umożliwiają transport osób i towarów, łączność czy dostarczanie wody, gazu oraz prądu wykorzystywanych przez nas każdego dnia.

Infrastruktura transportu obejmuje różnego rodzaju punkty oraz linie transportowe służące do obsługi pojazdów zarówno w ruchu, jak i podczas postoju. To dzięki nim możliwe jest logistyczne przygotowanie transportu różnego rodzaju dóbr. Obejmuje ona zarówno różnego rodzaju drogi, jak i miejsca związane z obsługą środków transportu, w tym załadunku, rozładunku czy postoju. Dzięki globalizacji możemy mówić o sieci transportowych nie tylko lokalnych, ale również międzynarodowych czy międzykontynentalnych, na którą składają elementy infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej czy lotniczej. 

Czym jest infrastruktura logistyczna?

Dla przeprowadzenia w sposób sprawny transportu dóbr czy osób niezbędne jest odpowiednie przygotowanie. To za nie właśnie odpowiada infrastruktura logistyczna, która łączy ze sobą infrastrukturę liniową, punktową i komunikacyjną. Jeśli zostanie ona zaprojektowana w sposób prawidłowy i spójny, pozwoli na szybki przepływ towarów czy osób, co pozwoli na zarządzanie procesami w prawidłowy sposób. To z kolei może wpłynąć na wzrost efektywności różnego rodzaju procesów, ich usprawnienie oraz obniżenie późniejszych kosztów związanych z tworzeniem czasowych rozwiązań, opóźnieniami czy problemami w trakcie transportu.

Infrastruktura liniowa, czyli budowle inżynieryjne

Do prawidłowego przebiegu transportu niezbędna jest rozbudowana sieć różnego rodzaju dróg i rozwiązań architektonicznych umożliwiających szybkie i sprawne przemieszczanie się między punktami. Tym właśnie zajmuje się infrastruktura liniowa, która w transporcie drogowym tworzona jest nie tylko przez drogi różnego rodzaju, ale także ronda, mosty, tunele oraz inne rozwiązania inżynieryjne. Infrastrukturę tę podzielić można w odniesieniu do funkcji w sieci drogowej, gdzie wyróżnić możemy różnego rodzaju drogi publiczne, w tym miastowe, gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe i tak dalej. Ponadto warto skupić się na ich dostępności, gdzie wyróżnić możemy te ogólnodostępne oraz o ograniczonym dostępie, na przykład drogi płatne czy prywatne. 

Infrastruktura punktowa – czym jest?

Infrastruktura punktowa w transporcie tworzona jest przez sieć punktów transportowych, czyli miejsc znajdujących się na linii transportowych o określonym przeznaczeniu. To dzięki nim możliwy jest transport na większe czy mniejsze odległości towarów i osób, ponieważ to one odpowiedzialne są za nadanie celu podróży. Aby punkty transportowe mogły spełniać swoją funkcję, niezbędne jest ich dostosowanie do pełnionej funkcji i odpowiednie wyposażenie. To w nich zaczynają i kończą się podróże, a także mają miejsce przeładunki, załadunki i rozładunki. To także wszystkie miejsca umożliwiające i ułatwiające podróże, takie jak stacje benzynowe, dworce, poczekalnie czy parkingi. 

Poza pojęciem punktu w infrastrukturze tej wyróżnić możemy również węzeł transportowy, czyli miejsce, w którym łączą się ze sobą linie transportowe z kilku kierunków lub gałęzi transportu. Może on być przecięciem kilku punktów drogi jednego środka transportu jak na przykład węzeł kolejowy czy też kilku różnych, czyli na przykład port morski. W tej typologii wyróżnić możemy także węzły transportowe, punkty bramowe oraz punkty transportowe graniczne. Wszystkie z nich mają za zadanie uregulować oraz ułatwić procesy związane z przewozem.