Ubezpieczenie OCS

21.10.2021

Czym jest ubezpieczenie OCS?

Co to jest polisa OCS? To pakiet ubezpieczeniowy, powstały specjalnie dla spedytorów, którzy muszą codziennie podejmować wiele ważnych decyzji. Może się to także wiązać z błędami, uszkodzeniem ładunku lub niewywiązaniem się z umowy. W takim wypadku korzysta się z opcji odszkodowania w ramach ubezpieczenia OCS, która gwarantuje pokrycie wszelkich kosztów. Przed podpisaniem umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym warto przejrzeć podpunkty umowy, a także dowiedzieć się, na jakich warunkach działa umowa. Warto także ustalić sumę gwarancyjną, która jest istotnym składnikiem każdego typu ubezpieczenia. Wypada zaopatrzyć się w tego typu polisę, która jeszcze bardziej uwiarygodni pozycję firmy na rynku, zwłaszcza w oczach klienta. Odbiorca będzie też miał większą pewność, że pracuje z profesjonalnym przewoźnikiem, który w razie kłopotów  zareaguje odpowiednio do sytuacji. Na rynku znajduje się dużo firm ubezpieczeniowych, które oferują tego typu usługi — choć różnica w ofertach często jest znikoma, to diabeł tkwi w szczegółach.

Jak działa ubezpieczenie spedytora?

  • Przed czym chroni ubezpieczenie spedytora? Jest to jedno z podstawowych ubezpieczeń stosowanych w branży transportowej, które chroni firmę oraz spedytora przed odpowiedzialnością cywilną w przypadku popełnienia błędów. Odpowiedzialność finansowa w przypadku niezrealizowania zlecenia lub błędnie dostarczonej przesyłki spada na ubezpieczyciela, który na podstawie wcześniej ustalonych progów i taryf wypłaca klientowi stosowne odszkodowanie. Jego wysokość jest zależna nie tylko od spowodowanej szkody, ale także sumy gwarancyjnej opłaconej polisy — w przypadku wyższego odszkodowania różnicę pokrywa sama firma lub spedytor. Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z warunkami oferowanymi przez ubezpieczyciela.
  • Ubezpieczenie spedycyjne — jak zawrzeć umowę? Na początku warto przejrzeć oferty towarzystw ubezpieczeniowych — ważna jest nie tylko wysokość polisy, ale także warunki oferowane przez firmę. Ważne, aby zwrócić uwagę na szczegóły, zdarza się bowiem, że część szkód nie jest pokrywanych lub trzeba do nich dopłacić. Przed podpisaniem umowy trzeba ją tak skonstruować, aby była maksymalnie opłacalna dla spedytora oraz przedsiębiorstwa. W pewnych przypadkach warto nawet zapłacić trochę więcej, ale zabezpieczyć się dodatkowo w przypadku brania zleceń o specjalnym znaczeniu. Rozszerzenie standardu ubezpieczenia to częsta praktyka wśród przedsiębiorstw logistycznych, która jest także dobrze widziana w oczach klienta.

Polisa OCS — jakie są koszta i zakres działania?

Jakie koszta trzeba ponieść za polisę OCS? Tak naprawdę ta kwestia jest zależna tylko i wyłącznie od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz zakresu danej umowy. W przypadku zleceń o większym ryzyku ubezpieczyciel może poprosić o większą wpłatę gwarancyjną. Jednak w większości przypadków kwoty odszkodowania mogą sięgnąć naprawdę wysokiej sumy. Dlatego lepiej pomyśleć o dobrym ubezpieczeniu, które ochroni przed tym ryzykiem. Warto rozejrzeć się po ofertach towarzystw ubezpieczeniowych, a także umówić się na konsultacje. Przed skonstruowaniem umowy można negocjować nie tylko stawkę, ale ponadto warunki i szkody, jakie mają być pokrywane z tytułu ubezpieczenia. Dobre ubezpieczenie dla spedytora to najlepsza poduszka chroniąca przed problemami w trasie.

Przed czym chroni ubezpieczenie spedytora? W zależności od podpisanej umowy może to być:

  • niewykonanie usługi,
  • nienależyte wykonanie zlecenia,
  • błędy popełnione podczas pełnienia pracy spedytora,
  • dobór złego środka przewozu,
  • niewłaściwa trasa,
  • źle przygotowana przesyłka do transportu,
  • błędy w dokumentacji celnej,
  • niewłaściwe składowanie towaru w magazynie.

Część z tych błędów może skończyć się katastrofą i wtedy lepiej dodatkowo się ubezpieczyć finansowo, żeby mieć zabezpieczenie. Spedytor, kierowcy i firma przewozowa powinny się dodatkowo chronić przed błędami, które czasem zdarzają się w pracy. Część z nich nie jest popełniana umyślnie, ale odszkodowanie klientowi się należy. Dlatego lepiej ubezpieczyć firmę od wielu niewiadomych, które mogą się pojawić w trakcie działalności. 

Ubezpieczenie spedycyjne — jakie są korzyści?

Czy ubezpieczenie spedycyjne jest korzystne dla firmy przewozowej? Jest nie tylko korzystne, ale wręcz konieczne w branży transportowej. Nie jest ono obowiązkowe, ale zawsze warto dmuchać na zimne i ubezpieczyć swojego spedytora od odpowiedzialności finansowej w przypadku popełnienia błędów. Dzięki temu ani firma, ani spedytor nie poczują nagłego zachwiania finansowego, spowodowanego przez wypłatę odszkodowań. Błędy w logistyce się zdarzają i trzeba się przed nimi zabezpieczyć — zwłaszcza finansowo. Po to też stworzono ubezpieczenie spedycyjne, które jest oferowane przez większość towarzystw ubezpieczeniowych. Warto zapoznać się z ich ofertami, a potem wynegocjować jak najlepszą ofertę, która będzie opłacalna dla firmy, a także skutecznie zabezpieczy pracujące w niej osoby. Ubezpieczenie w dzisiejszym transporcie drogowym to standard i warto się go trzymać.

Co to jest polisa OCS, ile kosztuje i co obejmuje? Zapraszamy także do współpracy - zamów u nas profesjonalnego spedytora.