Odosielateľ

23.02.2022

Odosielateľ

Donedávna bolo odoslanie kuriérskej alebo poštovej zásielky spojené s osobnou návštevou pobočky a poskytnutím všetkých informácií o osobe, ktorá zásielku objednala. V súčasnosti môže odosielateľ poslať zásielku aj prostredníctvom internetu bez toho, aby musel opustiť svoj domov a čakať v dopravných zápchach. V slovníku kuriérov sa vyskytuje pojem odosielateľ. Je to osoba, ktorá kuriérovi odovzdá balík alebo list po jeho riadnej príprave a zabezpečení. Vo svete kuriérov sa za odosielateľa spravidla považuje osoba, ktorá kuriérovi odovzdáva zásielku, či už v mieste odoslania, alebo v mieste svojho bydliska. Zaujímavé je, že odosielateľom nie je osoba, ktorá si službu objednala.

Odosielateľ vs. príjemca

Je obvyklé, že odosielateľ odovzdá zásielku kuriérovi, zatiaľ čo príjemca alebo adresát si ju vyzdvihne v mieste určenia. Obe tieto zmluvné strany majú svoje práva a povinnosti, ktoré sa líšia v závislosti od typu zásielky alebo jej obsahu. K povinnostiam odosielateľa patrí odovzdanie zásielky kuriérovi vo vopred určenom čase a na vopred určenom mieste, zatiaľ čo k povinnostiam príjemcu patrí prevzatie zásielky načas a kontrola úplnosti a kontrola prípadného vonkajšieho viditeľného poškodenia spolu so spísaním príslušného protokolu, ktorý je základom pre vyplatenie príslušných plnení zo strany kuriérskej spoločnosti. Práva sa tiež líšia v závislosti od kuriérskej spoločnosti a môžu zahŕňať aj možnosť nahliadnuť do vnútra balíka a posúdiť jeho obsah alebo súlad s vyhlásením odosielateľa a objednávateľa. Toto sú hlavné rozdiely medzi odosielateľom a príjemcom (adresátom).

Údaje o odosielateľovi na štítku zásielky

Adresný štítok každej zásielky musí obsahovať všetky údaje o odosielateľovi a platiteľovi, ale len v prípade, že sú rozdielne. Bude potrebné uviesť osobné údaje, ako je meno, adresa, na ktorej kuriér balík vyzdvihne, a hmotnosť/obsah balíka. Okrem toho by ste mali na štítku uviesť aj údaje o príjemcovi, napríklad adresu doručenia a kontaktné číslo, aby sa kuriér mohol s príjemcom ľahko skontaktovať. Zaujímavé je, že dodací list nemusíte tlačiť sami. Mnohé kuriérske spoločnosti umožňujú poslať zásielku bez prístupu k tlačiarni, mali by ste si však objednať kuriérsku spoločnosť, ktorá ponúka možnosť doručenia hotového dodacieho listu. Nie všetky kuriérske spoločnosti majú túto možnosť, preto by ste sa na ňu mali pred objednaním minimálne spýtať.

Povinnosti odosielateľa balíka

Odosielateľ má viacero povinností. Patrí medzi ne odovzdanie balíka kuriérovi vo vhodnom obale, aby sa zabezpečila bezpečnosť obsahu. Mnohí odosielatelia tomu nevenujú dostatočnú pozornosť a odovzdajú balík v nevhodnom stave zamestnancovi kuriérskej spoločnosti. Pri balení balíka sa ho oplatí riadne zabezpečiť. Osobitnú pozornosť treba venovať baleniu krehkých a chúlostivých predmetov, ako sú sklenené prvky alebo elektronika, ktoré sa môžu poškodiť, aj keď kuriérska spoločnosť so zásielkou zaobchádza správne. Výbornou voľbou je zabalenie krehkého obsahu do hrubej vrstvy bublinkovej fólie, ktorá pohltí všetky nárazy počas prepravy.

Mnohí odosielatelia sa rozhodujú pre použitie fóliových balíkov alebo fóliových obálok. Vďaka týmto doplnkom je proces balenia oveľa jednoduchší a rýchlejší. Pozostávajú z fóliovej obálky, podobnej tej, ktorá sa používa na štandardné listy, s lepiacim vrchom, ktorý možno použiť na rýchle a bezpečné uzavretie balíka. Ak je však odoslaná zásielka neštandardná, má neobvyklé rozmery alebo neobvyklý tvar, dobrou voľbou je použitie strečovej fólie, ktorá sa prispôsobí veľkosti balíka. Oplatí sa ju dodatočne zabezpečiť lepiacou páskou, ktorá zabráni rozvinutiu fólie počas prepravy.

 

 

krovinių birža - logistikos sprendimai transporto įmonėms