Blog

#3 Kiedy można domagać się 40 euro za opóźnienie w opłaceniu faktury? Zwyczaje transportowe a prawo

27.11.2017

Przewoźnik wykonał zlecenie: ciężarówka dojechała na miejsce, towar został dostarczony cały i zdrowy. Przewoźnik przesyła więc zleceniodawcy fakturę za zrealizowany transport, wyznacza termin płatności i czeka… często dłużej, niż się tego spodziewał. Wyznaczona na fakturze data nadchodzi, a wynagrodzenia od kontrahenta nie widać na koncie. Co zrobić w przypadku opóźnienia w opłaceniu faktury za transport?

Po zorientowaniu się, że pieniędzy wciąż nie ma na koncie, przedsiębiorca podejmuje decyzję o wystąpieniu przeciwko dłużnikowi z wezwaniem do zapłaty. Może do tego dołączyć notę obciążeniową w wysokości 40 euro przeliczonych na złotówki. Skąd wynika taka korzyść ze współpracy ze spóźnialskim zleceniodawcą?

Ustawodawca znalazł sposób na zmotywowanie dłużników do szybkiej reakcji na otrzymane faktury. W ustawie z 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wprowadził regulację, na podstawie której przewoźnikowi przysługuje równowartość 40 euro z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w razie opóźnienia się dłużnika w zapłacie za wykonaną usługę – bez specjalnego wzywania dłużnika do zapłaty tej kwoty. Co to oznacza w praktyce? Jeśli przedsiębiorca wystawił fakturę na przewóz rzeczy na kwotę 300 euro z 30-dniowym terminem płatności, a 31. dnia odnotuje brak wpłaty na swym rachunku bankowym, niewątpliwie może skierować do dłużnika wezwanie do zapłaty 300 euro. Co więcej, może przesłać kontrahentowi notę obciążeniową opiewającą na sumę 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Przykładowo, w razie gdy 30-dniowy termin płatności upływał w dniu 12 grudnia 2014 r., to dniem wymagalności jest 13 grudnia. Kwotę 40 euro będziemy przeliczać według kursu z dnia 28 listopada 2014 r. (był to ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego grudzień).

A co, jeśli 30. dzień wyznaczonego terminu upływa w dzień ustawowo wolny od pracy? Omówmy to na przykładzie. Pan Jan wykonał przewóz, za który termin płatności mijał 1 listopada 2014 r. (Uroczystość Wszystkich Świętych). W tym przypadku termin płatności przesuwa się aż do poniedziałku 3 listopada, ponieważ 2 listopada 2014 r. to niedziela. Pan Jan mógł więc domagać się 40 euro w przeliczeniu na złote 4 listopada. Kwotę tę pan Jan przeliczył według kursu z ostatniego dnia roboczego października, czyli 31 października 2014 r.

Zajmijmy się innym przypadkiem – przewoźnik, pan Piotr, wykonywał na rzecz tego samego podmiotu kilka przewozów w jednym czasie, wobec czego wystawił kilka faktur. Kontrahent nie należał do terminowych i spóźniał się z zapłatą każdej z nich. Jakie uprawnienia przysługują w tej sytuacji panu Piotrowi? Ustawodawca wykonał w jego stronę ukłon: pan Piotr ma możliwość wystosowania kilku not obciążeniowych na równowartość kwoty 40 euro od każdej niezapłaconej w terminie faktury.

Czy przewoźnik może wystawić notę obciążeniową na równowartość 40 euro nawet, jeśli faktura wskazuje do zapłaty kwotę niższą, np. 29 euro? W tym zakresie nie przewidziano żadnych ograniczeń, więc jak najbardziej - może.

Opisany sposób postępowania z nierzetelnymi kontrahentami jest opłacalny w szczególności w postępowaniu przedsądowym, czyli na etapie wzajemnej wymiany korespondencji z kontrahentem-dłużnikiem, zanim przewoźnik skieruje sprawę do sądu. Jeśli jednak takie działania nie przyniosą skutku, nic nie stoi na przeszkodzie dochodzenia należnych kwot w postępowaniu sądowym – zarówno kwoty wynagrodzenia (z faktury), jak i rekompensaty wynikającej z not obciążeniowych (opiewających na równowartość 40 euro).


 

Paulina Eliasz-Pietrusewicz - Starszy Prawnik w Kancelarii Translawyers Widuch i Wspólnicy. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkoły Prawa Niemieckiego działającej we współpracy Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Specjalista do spraw związanych z rynkiem niemieckojęzycznym. Doświadczona w obsłudze klientów z branży transportowej w aspektach prawnych krajowych oraz zagranicznych.