Cło i odprawa celna

23.03.2022

Cło i odprawa celna

Zajmowanie się transportem towarów na arenie międzynarodowej nieodmiennie jest związane z koniecznością uiszczania koniecznych opłat. Wśród nich znajduje się również opłata celna. Chcąc wejść na rynek międzynarodowy, warto sprawdzić, czym jest cło, aby móc lepiej opłacać ten podatek i mieć pewność, że w pełni wywiązujemy się ze swoich obowiązków. Co warto wiedzieć o tym opodatkowaniu?

Czym jest cło?

Jak dokładnie jest tłumaczona opłata, jaką jest cło? Definicja tego pojęcia oznacza konieczne do uiszczenia opłaty za przewóz towarów poprzez granicę celną. Co do zasady jest to podatek celny, któremu podlegają towary związane zarówno z wywozem, jak i przywozem produktów przez granice kraju. W pierwszym przypadku jest to tzw. cło eksportowe, a w drugim cło importowe. Oprócz nich wskazuje się również cło tranzytowe, czyli opłatę uiszczaną za przewożenie towarów pomiędzy dwoma krajami z jednoczesnym przekroczeniem granic państwa trzeciego.

Ile wynosi cło?

Istnieje kilka systemów taryfowych objaśniających to, ile wynosi cło. Oznaczenia dotyczące opłat celnych są zależne od wielu czynników. Między innymi uwzględnia się tu kraj, z którego pochodzi dany transport. W niektórych przypadkach można mówić o preferencyjnym systemie taryfowym. Przykładem może być Bangladesz – dzięki preferencji taryfowej właśnie na produkty z tego kraju niezwykle opłacalny jest import z Bangladeszu, co przede wszystkim dotyczy tekstyliów oraz odzieży. Jednak również często nakłada się konkretne opłaty na poszczególne typy urządzeń.

Cło na towary – przykład elektroniki

W przypadku urządzeń elektronicznych sprowadzanych spoza Unii Europejskiej stosuje się różnorodne stawki zależne od tego, jaki kod celny dotyczy konkretnego produktu. Tu warto zaznaczyć, że nie każdy towar jest w ten sposób opodatkowany. Przykładem mogą być laptopy, tablety oraz podzespoły elektroniczne, które mają 0% opodatkowania celnego. Z kolei zmywarki i maszyny do prania mają podatek celny w wysokości 2,7%. Oprócz nich jeszcze kilka produktów ma taką stawkę. Inną częstą stawką jest 2,2%, co dotyczy m.in. odkurzaczy oraz mikserów spożywczych. Wyższe stawki obowiązują w przypadku kuchenek mikrofalowych (5%) oraz lamp (5,7%).

Jak wygląda cło na odzież?

Zdecydowanie wyższe stawki niż przy elektronice, znajdziemy w przypadku produktów odzieżowych. Zgodnie z opisami poszczególnych kodów celnych można dostrzec, że zdecydowana większość odzieży jest zobowiązana opłatą celną w wysokości 12%. Dotyczy to sukienek, garniturów, T-shirtów i bluz oraz koszul. Podobna stawka dotyczy również spodni. O wiele niższa stawka celna jest przyznana do futer sztucznych – tu opłata wynosi jedynie 3,2%. Z kolei na stroje kąpielowe przewidziana jest opłata 8%. 10,5% opłaty celne przewidziano dla bluz i pulowerów mających co najmniej 50% wełny w składzie.

Wśród najmniejszych kosztów opłaty celnej plasują się przede wszystkim nakrycia głowy. O ile czapki z daszkiem mają obowiązek celny na poziomie 2,7%, o tyle kapelusze i inne nakrycia głowy plecione lub powstałe poprzez połączenie pasków nie mają ustalonej opłaty celnej (0%).

Co jest ważne przy transporcie odzieży?

W przypadku przewożenia odzieży przez granice wspólnoty konieczne jest zadbanie o odpowiednie metki oraz etykiety. Przy sprowadzaniu towarów na teren Unii Europejskiej przede wszystkim trzeba zadbać o to, aby były spełniane wymogi unijne związane z etykietowaniem. Dzięki temu konsument ma mieć pewną, sprawdzoną i jasną w zrozumieniu informacje dotyczącą prezentowanego mu produktu.

Z tego powodu etykieta musi być wyraźna, czytelna i na stale przymocowana do ubioru. W treści muszą być umieszczone informacje o:

 • kraju pochodzenia,
 • składzie ubioru,
 • prawidłowym użytkowaniu – tu podstawą jest zastosowanie odpowiedniej symboliki.
 • Przedstawione informacje muszą być umieszczone w języku urzędowym tego państwa, a na którego terenie dany towar będzie podlegał sprzedaży.

Dlaczego nakłada się cło?

Głównym powodem nakładania tego typu opłaty jest ochrona rynków danego państwa, np. przy sprowadzaniu towarów z zagranicy, a jednocześnie ma to stanowić zachętę dla przedsiębiorców, aby nie wysyłali produktów poza granice kraju, ale dbali o obrót towarem w granicach państwa. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że jest to podatek dotyczących określonych granic celnych. 

Czym jest Unia Celna?

Państwa członkowskie Unii Europejskiej łącznie tworzą Unię Celną, która oznacza, że w granicach wewnętrznych zniesiono konieczność opłacania cła. Jest to o tym istotne, że zwiększyło to opłacalność handlu pomiędzy krajami członkowskimi. Nie trzeba bowiem uiszczać opłat celnych, a zatem koszty transportu związane są przede wszystkim z paliwem. Co więcej, w całej Unii Europejskiej obowiązują takie same stawki na towary, które są sprowadzane spoza granic UE. Podobne reguły dotyczą podchodzenia produktów spoza terenów UE. Ponadto obowiązuje jedna, wskazana definicja wartości celnej.

Czym jest wartość celna?

Na obszarze UE obowiązuje jedna definicja tego pojęcia. W jej rozumieniu wartość celna to wartość towaru naliczana wraz z wszelkiego rodzaju kosztami dodatkowymi. To na jej podstawie wylicza się należności celne oraz podatkowe, jeśli ma miejsce sprowadzanie towarów spoza Unii Europejskiej. Wartość celna jest przede wszystkim stosowana do celów wspólnej taryfy celnej, a także do środków pozataryfowych, które zostały ustanowione w przepisach unijnych.

Metody ustalania wartości celnej

Przepisy prawa przewidują możliwość stosowania sześciu metod. Dzięki nim możliwe jest ustalenie wartości celnej. Swoje zastosowanie ma:

 • Metoda wartości transakcyjnej.
 • Metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych.
 • Metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych.
 • Metoda wartości kalkulowanej.
 • Metoda dedukcyjna.
 • Metoda ostatniej szansy.

Co należy wiedzieć o odprawie celnej?

Przywożenie towarów z kraju trzeciego na tereny członka Unii Europejskiej oznacza import. To zaś związane jest z przejściem procedury odprawy celnej. Wyróżnia się trzy jej rodzaje:

 • Odprawę celną ostateczną – w takim przypadku towary, które przeszły odprawę celną pozostają na terenie kraju i są uznawane za produkt wewnątrzwspólnotowy bądź krajowy.
 • Odprawę celną odroczoną – urząd nie jest w stanie dokonać kontroli i przekazuje obowiązek innemu urzędowi celnemu.
 • Odprawę celną warunkową – dotyczy czasowego wprowadzenia towaru na rynek. Po określonym czasie produkt wraca poza granice. Czego to może dotyczyć? Mowa tu przede wszystkim o produktach wystawowych, targowych oraz konkursowych, a także o towarach, które mają być naprawione.

Odprawa celna a VAT

W przypadku odprawy celnej podatek jest związany również z koniecznością opłat VAT-u. Tu wyróżnia się:

 • Standardową odprawę celną – tu procedura odbywa się wewnątrz krajowego portu przeznaczenia, a towar importera zostanie dopuszczony do kraju po zaksięgowaniu przez urząd celny.
 • Uproszczona odprawę celną – podatek VAT jest rozliczany w ramach deklaracji VAT-7 bądź VAT-7D. Dzięki temu można do określonego czasu dostarczyć zobowiązanie do Urzędu Skarbowego w celu rozliczenia się za wcześniejszy import produktu.
 • Fiskalną odprawę celną przeprowadzoną poza granicami wspólnoty – towar jest dopuszczony do wolnego obrotu i nie trzeba uiszczać podatku VAT tytułem importowania. W rozumieniu tych przepisów importer opłaca podatek w swojej rezydencji podatkowej.

Cło a agencja celna

Przejście procedury celnej oznacza nie tylko zapłatę cła. O ile jest to istotne, o tyle urząd celny może, a nawet powinien przejrzeć towar, który został dostarczony do oclenia. W ramach swoich obowiązków agencja celna może:

 • przygotować odpowiednią dokumentację,
 • dokonać weryfikacji znaków CE,
 • przygotować deklarację związaną z podatkiem akcyzowym,
 • obliczyć należności przywozowe,
 • dokonać niezbędnego zgłoszenia celnego.

W trakcie odprawy celnej ma miejsce wezwanie importera do opłacenia cła. Opłata ta ma być uregulowana bezpośrednio przy przekraczaniu granicy celnej.