CMR

22.10.2021

Co oznacza skrót CMR?

  • Czym jest dokument CMR? Co oznacza ten tajemniczy skrót?  CMR to skrót z języka francuskiego, który oznacza Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route. Na język polski tłumaczy się to “Konwencja o umowie międzynarodowego drogowego transportu towarów”. Jest to międzynarodowa konwencja, która znacznie upraszcza składanie i realizację zleceń w transporcie międzynarodowym. Jej zapisy porządkują kwestię opóźnień w dostawie, utraty lub uszkodzenia transportu. Umowa międzynarodowa CMR zawiera wszelkie niezbędne przepisy dotyczące reklamacji i kwestię angażowania innych przewoźników jako podwykonawców. Warta uwagi jest kwestia, że międzynarodowe porozumienie CMR doskonale pokrywa się z przepisami krajowymi. Wypada także podkreślić, że samo porozumienie CMR nie nakłada wymogu wystawiania listu przewozowego pomiędzy stronami transakcji. Mówi o tym artykuł 4 Konwencji, ale wystawiony tego typu dokument spełnia istotną funkcję w sprawnym przebiegu przewozów. 

Dokument CMR — jaka jest jego idea?

  • Jaka jest idea CMR listu przewozowego? Niestety nie jest to oficjalny standard obowiązujący w ramach międzynarodowej konwencji CMR. Jednak międzynarodowy list przewozowy jest potwierdzeniem zawarcia umowy pomiędzy podmiotami. Na jego podstawie przewoźnik oraz klient dowiedzą się wszystkiego, co dotyczy ładunków. W razie wystąpienia problemów łatwiej rozwiązać ewentualny problem z reklamacją lub zwrotem za niewykonaną usługę. Dokument pełni bardzo ważne zadanie i jest dodatkowym zabezpieczeniem nie tylko dla przewoźnika lub podwykonawcy, ale również dla klienta. Warto dbać o prawidłową dokumentację przesyłki, która potem może stanowić istotny dowód w sprawie, kiedy dojdzie do poważnej szkody z winy lub nie firmy spedycyjnej. 

Co powinien zawierać list przewozowy CMR?

  • Nie ma dalej jednolitego wzoru, ale warto w takim dokumencie zawrzeć wszystkie ważne dane odnoszące się do ładunku. Najlepiej kierować się elementami wymienione przez podstawowe przepisy krajowe, a także standardy narzucane przez krajowe i międzynarodowe firmy przewozowe. List przewozowy powinien nie tylko zawierać dane kontaktowe, ale także opis i wymiary przewożonych przedmiotów. Warto sprawdzić wzory, jakie są stosowane przez największe firmy spedycyjne. Można je znaleźć bez problemu w internecie na głównych stronach przedsiębiorstw spedycyjnych lub korzystając z wyszukiwarki Google. Dobrze sporządzony list przewozowy to ważny dokument potwierdzający zawiązanie umowy — warto zadbać o jego prawidłową konstrukcję.

List przewozowy po angielsku — czy warto?

  • Czy warto tworzyć list przewozowy po angielsku? W przypadku przewozów międzynarodowych warto trzymać się standardów, które pozwolą na swobodne korzystanie z usług także obcokrajowcom. Dużo firm spedycyjnych, a zwłaszcza międzynarodowe koncerny logistyczne, mają w swoim standardzie listy przewozowe nie tylko w języku angielskim, ale także w lokalnych językach. Znacznie ułatwia to komunikację pomiędzy klientem, kurierem a spedytorem oraz dodatkowo znacznie rozszerza pole działania na rynkach zagranicznych. Dobrze skonstruowany list w języku obcym powinien zawierać te same informacje co jego odpowiednik w mowie ojczystej. Jest to rozwiązanie, które znacznie usprawnia wiele spraw związanych ze zleceniem przewozu na trasach międzynarodowych

List przewozowy CMR - co powinien zawierać?

  • Niezależnie od wybranego języka tego typu dokument powinien zawierać kilka podstawowych informacji, które pomogą kurierowi, spedytorowi, a także będą ułatwieniem w przypadku konieczności rozpatrzenia reklamacji. Dobrze skonstruowany formularz powinien nie tylko zawierać dane adresowe nadawcy i adresata — istotne są także szczegóły dotyczące przesyłki. W liście przewozowy dobrze także zawrzeć informacje o kosztach oraz warunkach, na jakich będzie realizowana przesyłka międzynarodowa. Odpowiedni dobór informacji daje jasną relację na linii klient-przewoźnik i każda ze stron wie, czego się spodziewać, a także jak reagować w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. 

Krajowy list przewozowy — jakie są różnice?

  • Czy krajowy list przewozowy różni się czymś od tego międzynarodowego?

W zasadzie to nie — obydwa dokumenty są jednym z dowodów potwierdzenia umowy pomiędzy przewoźnikiem a nadawcą. Na podstawie tych dokumentów nadawca oraz odbiorca odbierają zadeklarowany ładunek, który w tej samej ilości i nienaruszonym stanie powinien pojawić się pod wyznaczonym adresem. Listy przewozowe w wersji krajowej i międzynarodowej pełnią tę samą funkcję oraz wydawane są w trzech egzemplarzach. Jeden jest dla adresata, drugi dla firmy spedycyjnej, a trzecią kopię zachowuje dla siebie nadawca. Spore różnice pojawią się dopiero w formie wydruku i w tym, że list międzynarodowy nie jest formalnie regulowany przez żadne międzynarodowe stowarzyszenie.

  • CMR list przewozowy — kto go wydaje?

Za wystawienie międzynarodowego listu odpowiada, tak jak w przypadku krajowego, firma spedycyjna. Kwestia podpisów i zastępowanie ich przez stemple firmowe jest regulowana tylko i wyłącznie przez przepisy krajowe. Stowarzyszenie CMR oraz sama konwencja nie regulują kwestii wyglądu formularza, zawartych tam danych oraz innych kwestii formalnych. Dylemat odnośnie do międzynarodowego listu przewozowego jest pozostawiony prawodawstwu lokalnemu, który rozwiązuje to w każdym kraju inaczej. W naszym kraju sprawa listów przewozowych jest regulowana przez prawo przewozowe i wszelkie wątpliwości należy rozwiązać, odnosząc się do zawartych tam zasad. Co ważne, polskie prawo nakłada obowiązek wystawiania listów w relacjach krajowych i międzynarodowych.

Jaka jest rola CMR w transporcie?

CMR w transporcie międzynarodowym — jaką spełnia zadanie? Jest to obustronne zabezpieczenie dla klienta oraz przewoźnika. Klient deklaruje swój ładunek, a także prawdziwość podanych przez siebie danych. W przypadku przedsiębiorcy jest to oświadczenie o wypełnieniu przewozu zgodnie ze sztuką logistyki. Obecnie polskie prawo nakazuje obowiązek wystawiania listów przewozowych, także w relacjach międzynarodowych. Dlatego bezwzględnie musi być dołączony do przesyłki, a także wręczony nie tylko nadawcy i spedytorowi, ale także odbiorcy przesyłki. Za każdym razem należy pamiętać o prawidłowym wypełnieniu danych — pomogą nie tylko w szybszym dotarciu do adresata, ale także staną się dowodem w przypadku reklamacji.

Czy dokument przewozowy CMR zapewni każdy przewoźnik?

Tak, jest to jego obowiązek i jest to regulowane w polskim prawie przewozowym. Oczywiście warto także skorzystać z listów przewozowych, które znajdują się na stronach internetowym platform logistycznych. Jeżeli przewoźnik nie ma nic przeciwko i respektuje także tego typu dokumenty, to warto z nich skorzystać. Podsumowując, jest to bardzo ważny dokument, który stanowi dowód zawarcia umowy pomiędzy klientem a przewoźnikiem spedycyjnym. Stanowi on dodatkowy dowód w przypadku uszkodzenia transportu lub przesyłki wysłanej pod zły adres. Dlatego warto dokument trzymać do czasu zakończenia realizacji zlecenie i potwierdzenia jego prawidłowego wykonania. 

Dokument CMR - sprawdź, do czego jest potrzebny i co powinien zawierać. Nasza platforma to wiele możliwości przewozowych. Znajdziesz tu profesjonalnych przewoźników jak i zaawansowaną giełdę transportową