FTL

05.04.2022

FTL

Czym jest FTL? Jest to skrót pochodzący od terminu angielskiego „Full Truck Load” i oznacza dosłownie transport całopojazdowy. Transport całopojazdowy polega na realizacji przewozu ładunku, gdzie klient wynajmuje i opłaca całą przestrzeń pojazdu, a nie tylko jej część. FTL w transporcie to usługa przeznaczona dla firm, które mają specjalne potrzeby, a ich towar pochodzi od jednego nadawcy lub zmierza tylko do jednego odbiorcy.

W odróżnieniu od transportu drobnicowego, usługi przewozowe FTL przeznaczone są dla klientów, którym zależy na sprawnej obsłudze, szybkiej dostawie towaru o zwiększonej masie lub ciężarze, a także, jeśli załadunek dotyczyć ma produktów o określonej przydatności czasowej.

Czym różni się transport FTL od innego rodzaju przewozu?

Zacznijmy od specyfiki zawodu spedytora FTL. Co to jest spedytor FTL? W branży transportowej jest to osoba, która zajmuje się logistyką i procesami związanymi z załadunkiem oraz przebiegiem trasy poszczególnego taboru. Pracownicy na stanowisku Spedytor FTL to wykwalifikowani w przewozie całopojazdowym specjaliści, którzy dobrze wiedzą jak ustawić odpowiednio załadunek, aby na miejsce dotarł bezpiecznie i bez uszczerbku na jakości.

Transport całopojazdowy to realizacja przewozu towaru pojazdem na wyłączność klienta. Do tego typu usług używamy palet, a spedytor FTL orientuje się, w jaki sposób rozplanować ustawienie załadunku równomiernie i według wyznaczonych standardów. Oczywiście tego typu usługi są stosunkowo droższe niż w przypadku pozostałego rodzaju przewozu, ponieważ tylko jeden klient partycypuje w kosztach przewozu. Klienci korzystają z przestrzeni ładunkowej FTL w przypadku, kiedy załadunek posiada duże gabaryty, większy ciężar niż załadunek zbiorczy i zawsze wtedy, gdy potrzeba uproszczonej logistyki transportu (aby towar zmierzający do klienta pojechał wprost pod pożądany adres).

Usługi obejmują nie tylko przewóz, ale w ramach załadunku FTL naszym klientom oferujemy poza przewozem także usługi komplementarne do FTL:

  • składowanie,
  • załadunek towaru,
  • rozładunek,
  • czynności mieszczące się w zakresie spedycji i transportu.
     

Flota powinna być dodatkowo ubezpieczona, a pracownicy obsługujący przewóz to przeważnie wyszkoleni wysokiej klasy specjaliści, którzy współpracują ze sobą w sposób skoordynowany. 

Rodzaje ładunków w transporcie drogowym

Czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje transportu. Dzięki wyjaśnieniu definicji można podjąć decyzję bardziej świadomą, by zlecić transport dokładnie taki, jakiego potrzebuje konkretne przedsiębiorstwo. 

Spedycja FTL powinna być szczegółowo zaplanowana, a wychodząc naprzeciw potrzebom  klientów, łączy różnego typu usługi i przewóz. Organizacja transportu całopojazdowego FTL wygląda nieco inaczej niż planowanie przewozu drobnicowego. W branży przewozowej istnieją jeszcze dwa pokrewne pojęcia, które poniżej opisujemy: LTL oraz PTL.

LTL — Less Than Truck Low

Definicja LTL pochodzi od słów mniej, niż może zabrać transport. Przewóz takich towarów dotyczy zarezerwowania ilości miejsca mniejszej niż cała powierzchnia ładunkowa. Rozwiązanie transportowe tego typu jest korzystne i bardziej opłacalne dla firm, które mają niewielką ilość towaru do przewiezienia. Usługa cechuje się niższą ceną, ale trzeba mieć na uwadze, że minusem jest wydłużony czas dostawy. Samochód floty wiezie towary, które są częścią większej partii w związku z czym, zanim dojedzie do miejsca docelowego, musi po drodze odwiedzić inne przystanki.

PTL — Partial Load

Partial Load jest to inaczej przewóz towaru drobnicowego. W języku branżowym, skróty LTL oraz PTL występują zamiennie, gdyż nie różnią się między sobą, jeśli chodzi o kontekst załadunku. Transport drobnicowy sprawdzi się idealnie w firmach, które potrzebuję przewieźć dosłownie kilka palet towaru. Partycypując w kosztach wspólnie z innymi firmami, można obniżyć całościowe koszty transportu w skali roku.

Jakiego typu towary przewozi się w ramach transportu FTL?

Usługi dedykowane pod szczegółowe wymagania klientów pozwalają na realizację projektów o zróżnicowanym charakterze. Oferowany jest często transport gabarytowy elementów o zwiększonej masie lub substancje chemiczne. Z tych usług korzystają zazwyczaj firmy takie jak:

  • Branża budowlana —  elementy betonowe, czy stalowe,  towary do budowy dróg, mostów, budynków biurowych oraz domów prywatnych.W tym przypadku ważna jest ciągłość dostaw. Brak jednego ważnego elementu może wstrzymać budowę generująć ogromne straty. 
  • Towary wymagające, na przykład półprodukty do fabryk farmaceutycznych, czy kosmetycznych. Ich specyfika i cena także często wymusza przewóz w ramach FTL. 
     

Spedytorzy FTL mają do dyspozycji wyspecjalizowane narzędzia teleinformatyczne, które pomogą zaplanować trasę, a w razie wystąpienia nietypowej sytuacji podczas transportu, pracownicy mogą w szybki sposób reagować i zmienić przebieg trasy floty. Rozwiązanie można z łatwością wdrożyć do większości systemów, a także na komputery pokładowe własnej floty. System korzysta na bieżąco z kilku baz danych, dzięki czemu można z wyprzedzeniem dostrzec możliwość wystąpienia załamania pogody, lub w razie wypadku na drodze, czy wzmożonej kontroli, która może nastąpić w związku z działaniami rządowymi, zmienić przebieg trasy, uprzedzając kierowcę o przeszkodzie na drodze.

Ile załadunku można przewieźć jednorazowo podczas transportu całopojazdowego?

Klienci korzystający z przewozu FTL mają do dyspozycji całą przestrzeń załadunkową. Flota to pojazdy o różnej wielkości, dlatego najlepiej z góry oszacować potrzeby i dopiero złożyć zamówienie.