LEZ - Wielka Brytania

11.05.2022

LEZ (Low Emission Zone) zmiany w Wielkiej Brytanii

LEZ to strefa niskiej emisji powszechnie spotykana w dużych zagranicznych miastach, na przykład w Berlinie czy Londynie. 

Dotyczy to samochodów:

  • ciężarowych
  • autobusów
  • minibusów
  •  autokarów
  • samochodów dostawczych
  • samochodów osobowych 


Wszystkie powyższe pojazdy muszą spełniać normy emisji wymagane na danym terenie, nie spełnienie wymogów prawnych wiąże się z karami finansowymi. 

Po co jest LEZ

Wprowadzenie LEZ ma na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi gazami i pyłami poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie pojazdów drogowych wyposażonych w silniki spalinowe przekraczające określone poziomy emisji przeznaczone dla obszaru (najbardziej zanieczyszczającego środowisko naturalne). Jeżeli pojazd nie spełnia norm emisji, to za każdy dzień jazdy w terenie należy uiścić opłatę dzienną. Nieuiszczenie odpowiedniej opłaty rejestracyjnej może skutkować nałożeniem grzywny na właściciela pojazdu.
 

Londyn w Strefie Niskiej Emisji (LEZ)

Od 1 marca 2021 r. w centrum Londynu weszła w życie LEZ, Strefa Niskiej Emisji, która pozwoli Londyńczykom uwolnić centrum miasta od korków, spalin i w efekcie zmniejszenie smogu. Szacuje się, że w ciągu roku z powodu londyńskiego smogu umiera do 4000 osób. 

Opłaty w ramach LEZ na przykladzie Wielkiej Brytani

W Wielkiej Brytani pojazd niespełniający norm LEZ  może zostać ukarane grzywną za bezpłatny wjazd do strefy niskiej emisji pojazdem niespełniającym wymogów, w niektórych przypadkach, w kwocie 500 GBP-2000 GBP. 

Low Emission Zone (LEZ) – kogo obowiązuje?

Opłaty za wjazd do strefy niskiej emisji spalin (LEZ) obowiązują wszystkie pojazdy (dopuszczalna masa całkowita) powyżej 3,5 tony i nie są zgodne z Euro 6. Jeżeli nasze auto nie spełnia tej normy, każdego dnia, w którym będziemy chcieli wjechać na teren strefy, będziemy musieli wnieść określoną opłatę. Różni się ona w zależności od tego, czy nasze auto spełnia minimum normę Euro czy też nie. W przypadku pojazdów z Euro oraz Euro 5, dzienna opłata wynosi aż 100 funtów. W jeszcze gorszej sytuacji są posiadacze starszych aut  (aż 300 funtów dziennie).

Należy pamietać o powyższyc zmianach, na warunki polskie kwoty nakładana przez Transport For London są bardzo wysokie

Polskie firmy transportowe wykonujące przewozy na terenie Wielkiej Brytanii bywają zaskakiwane bardzo wysokimi mandatami nakładanymi przez Transport For London. W poniedziałek 1 marca 2021 r. wchodzą w życie jeszcze surowsze normy dotyczące wjazdu pojazdów do Strefy Niskiej Emisji. Podwyższeniu ulegną także opłaty za wjazd oraz nakładane mandaty. Kara za wjazd bez rejestracji będzie wynosić nawet do 2000 funtów.