Oko na eksperta

expert-photo
Adam Redmer
Zakład Systemów Transportowych, Politechnika Poznańska

Wykładowca, trener i doradca biznesowy, Zakład Systemów Transportowych, Politechnika Poznańska.

 

Ceny w transporcie

kategoria:
Transport drogowy
29.01.2018

Czynniki kształtujące ceny za wykonaną pracę przewozową (przewozy drobnicowe, czyli LTL), to:
 

  • odległość przewozu danego ładunku lub pracochłonność zadania przewozowego mierzona w tonokilometrach (wykonana praca przewozowa),
  • ilość i rodzaj nadanych ładunków, w tym ich ciężar, objętość lub liczba paletowych jednostek ładunkowych – pjł.,
  • stopień specjalizacji nadwozia pojazdu samochodowego,
  • ilość za- i wyładunków, które występują w danym zleceniu przewozowym (często 2-3 pierwsze punkty dostawy wliczone są w cenę, natomiast kolejne dodatkowo płatne).

 

W przypadku ładunków przestrzennych – lekkich o dużych gabarytach, w przewozach LTL uwzględnia się zamiast faktycznej, tzw. wagę obliczeniową ładunku (inaczej obciążeniową, objętościową, wolumetryczną lub gabarytową). Jest ona definiowana jako waga ładunku wynikająca z pomnożenia jego objętości, liczonej jako objętość najmniejszego prostopadłościanu, w którym zmieści się dany ładunek [m³], przez współczynnik przeliczeniowy wagi do objętości [kg/m3].

W transporcie drogowym przyjmuje się najczęściej, że:

1 cbm (czyli m3) = 200 / 250 / 333 kg,

1 ldm (czyli m. ładowny) = 1500 / 1850 kg.

Przykładowo, nadając przesyłkę o wymiarach 100x100x100 cm = 1m3 o faktycznej wadze 50kg (a więc lekką = gabarytową) i rozliczając się z przewoźnikiem taryfą drobnicową (LTL), a więc np. za wywieziony kg masy towarowej (zł/kg) lub za wykonaną pracę przewozową (zł/tkm), zapłacimy za przewóz nie 50 kg, a np. 200 / 250 / 300 / 333 kg, zależnie od wartości wagi obliczeniowej przyjętej przez tego przewoźnika. Natomiast gdyby faktyczna waga owej przesyłki wynosiła np. 400 kg, wówczas zapłacimy za przewóz 400 kg. Informacje o przyjętym sposobie przeliczania wagi przesyłek przewoźnicy często podają do wiadomości na swoich stronach WWW.

 

Czynniki kształtujące ceny za wynajem pojazdów z kierowcą (przewozy całopojazdowe, czyli FTL), to:
 

  • przebieg wykonany przez pojazd będący w najmie, z uwzględnieniem minimalnej normy przebiegu wykonanego w ciągu najmu (często rozróżnia się trasy tzw. lokalne, znaczy krókie, w praktyce do np. 150-200 km mierzonych jako promień wokół punktu załadunku lub długość trasy oraz trasy tzw. krajowe,znaczy długie, powyżej podanej granicy,te pierwsze rozliczane są jako tzw. “kółka logistyczne” tzn.dolicza się powrót do punktu załadunku / bazy i płaci za kilometry przebiegu, te drugie rozliczane są wyłącznie za wykonane kilometry ładowne),
  • ładowność i stopień specjalizacji pojazdu będącego w najmie.
  • czas trwania najmu pojazdu, z uwzględnieniem minimalnej normy godzinowej jego pracy w ciągu doby (czynnik istotny w przypadku krótkich tras, ale z długimi postojami pod za- i wyładunkiem, np. transport ładunków masowych betonowozami czy pojazdami samowyładowczymi, tzw. “wywrotkami”).

W obrębie przewozów całopojazdowych (FTL), wyróżnić można także pewną specyficzną formę najmu, którą stanowią tzw. pojazdy dedykowane. Jest to usługa polegająca na zakontraktowaniu określonej, dziennej liczby dostępnych (gwarantowanych) pojazdów z kierowcą, za które opłata jest ustalona z góry i stała lub częściowo stała (stała podstawa plus część zmienna opłaty zależna od przebiegu). Opłata zależy od średniego miesięcznego przebiegu wykonanego przez każdy z zakontraktowanych pojazdów i jest tym wyższa im ów przebieg jest niższy. Zakres owego przebiegu może się wahać od kilku do kilkunastu tysięcy kilometrów i odpowiadać mu będą np. stawki na poziomie X zł/km dla przebiegów rzędu Y tyś. km miesięcznie i 1/2X dla przebiegów 2Y (zależność ta jest zazwyczaj nieliniowa).
 

Strona 2/3