Bilateralna umowa transportowa
02.08.2021

Co to jest bilateralizm?

Bilateralizm to wzajemne uznawanie zobowiązań pomiędzy dwoma państwami, które pozwala na swobodne prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wcześniej podpisanych umów dwustronnych. 

Bilateralna umowa transportowa

Umowa bilateralna to umowa zawarta pomiędzy dwoma państwami, gdzie regulowane są zasady dotyczące dostępu do międzynarodowego przewozu drogowego. Takie zezwolenia bilateralne obecnie obowiązują z automatu wszystkich członków w ramach wspólnoty europejskiej. Jednak wiele państw, w tym Polska, podpisuje takie umowy także z krajami niebędącymi członkami Unii Europejskiej. 

Komisja społeczna do spraw podziału zezwoleń

W ramach międzynarodowego forum transportowego w Paryżu oraz umów dwustronnych polscy spedytorzy mają prawo do korzystania z rynku transportowego danego państwa, co działa z wzajemnością. Żeby zapewnić równy i sprawiedliwy dostęp, przy Ministerstwie Infrastruktury działa specjalna Komisja Społeczna składającą się z przedstawicieli rządu oraz środowisk spedycyjnych. Komisja cały czas pilnuje i analizuje dostępność zezwoleń, które działają w ramach umowy bilateralnej. 

Komisje mieszane

Bilateralna umowa transportowa pozwala także na tworzenie komisji mieszanych przy naszym ministerstwie oraz jego odpowiednikach w innych krajach. Taka komisja reaguje w przypadku pojawienia się problemów, a także decyduje o dalszej ilości pozwoleń i nowych regulacji związanych z transportem drogowymi pomiędzy dwoma stronami. W jej skład wchodzą nie tylko przedstawiciel administracji z ministerstw, ale także przedstawiciele przewoźników drogowych oraz wszystkich służb kontrolujących.

Umowy dwustronne Polski z innymi krajami

Obecnie Polska podpisała umowę bilateralną z następującymi Państwami:

 • Albania
 • Armenia
 • Białoruś
 • kraje byłej Jugosławii niebędące w UE
 • Irakiem
 • Iranem
 • Jordanią
 • Kazachstanem
 • Kirgizją
 • Mołdawią
 • Rosją
 •  Syrią
 • Tunezją
 • Turcją
 • Ukrainą 
 • Uzbekistanem

Wykaz umów dwustronnych w ramach transportu międzynarodowego znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Zwiększ potencjał swojej działalności gospodarczej w sferze logistyki i transportu  - Europejska Giełda Transportowa