Marta Wiśniewska
Marta Wiśniewska
magazyn

Zamiłowanie do literatury i języka angielskiego ( 2010 roku uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej) przerodziło się w zainteresowanie bardziej ścisłymi dziedzinami nauki i zaowocowało tytułem inżyniera automatyzacji systemów magazynowych. Po takim zwrocie trafiła do magazynu jednej z firm logistycznych działających w okolicach Wrocławia, gdzie miała możliwość rozwijać i prowadzić projekty dla różnorodnych klientów, dla których firma Pantos Logistics realizowała usługę magazynowania. Oprócz tego wcielała w życie reguły filozofii Lean Management. W 2014 roku rozpoczęła pracę dla jednego z największych na świecie sklepów internetowych.

Poza magazynami i logistyką interesuje się metodami zarządzania i motywowania pracowników.    

Infrastruktura w magazynie

W magazynie, oprócz regałów, spotkamy równie wiele środków transportowych. Najpopularniejsze z nich to:

  • wózki widłowe - jest ich bardzo wiele (sporo z nich znajdziesz w naszym słowniku). Można je podzielić z uwagi na umiejscowienie wideł (czołowe lub boczne - najczęściej używane w magazynach wysokiego składowania) lub też zasięg wideł - z jakiej maksymalnej wysokości wózek może pobrać paletę. Wózki widłowe mogą być napędzane elektrycznie lub gazem; sterowane są przeważnie przez operatorów ze specjalistycznym szkoleniem. Wózki stosowane w opisanych wyżej regałach VNA są częściowo prowadzone w alejkach automatycznie, ponieważ alejka, którą jedzie wózek jest bardzo wąska - musi on jechać w idealnej linii prostej;
  • wózki paletowe - popularnie zwane paleciakami - służą do ręcznego transportu palet;
  • Przenośniki - rolkowe, taśmowe lub wałkowe - jest to rodzaj transportu ciągłego - towar przemieszcza się cały czas - do momentu kiedy zostanie pobrany z przenośnika przez pracownika magazynu;
  • urządzenia transportu przerywanego - dźwignice i wciągarki - odpowiedzialne na pionowe przemieszczanie ładunków; suwnice, żurawie lub inne urządzenia wysięgnikowe przesuwające jednostki ładunkowe w poziomie;
  • kolejki lub ciągniki;
  • układnice - środki transportu używanego przy regałach wysokiego składowanie - nie wymagają operatora.


układnica

W zależności od ilości i rodzaju wykorzystywanych w magazynie urządzeń możemy podzielić magazyny na:

  • niezmechanizowane - magazyny obsługiwane ręcznie, gdzie do przenoszenia towarów nie używa się środków transportu mechanicznego;
  • zmechanizowane - w takich magazynach pracuje się za pomocą wszelkiego rodzaju wózków widłowych lub na przykład przenośników rolkowych;
  • zautomatyzowane - magazyny, w których ruch towarów odbywa się bez udziału człowieka, sterowane systemem komputerowym, który przemieszcza towary na podstawie odpowiednich komend.
  • Pytania kontrolne
OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta

Agnieszka Nowak
kategoria:
Spedycja
21.06.2022
Damian Wójcik
kategoria:
Magazyn
01.02.2021