Zastosowanie UTB w logistyce magazynowej przedsiębiorstw

Istotną rolę w przedsiębiorstwach logistycznych pełni czas. W celu usprawnienia procesów transportowych (wewnętrznych) wykorzystuje się szereg urządzeń wspomagających manipulację ładunkami. Prace przeładunkowe mogą być wspomagane przez urządzenia stacjonarne, występujące w stałych miejscach załadunku, rozładunku lub umieszczone bezpośrednio na pojeździe, oraz ruchome, mogące przemieszczać się w obrębie danego przedsiębiorstwa po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych6.

Jednym z urządzeń stacjonarnych wykorzystywanym w celach rozładunku oraz załadunku, jak również manipulacji ładunkami w strefie pracy tego urządzenia, jest żuraw stacjonarny. Żuraw może być wykorzystywany do transportu wewnętrznego w obszarach ściśle związanych z produkcją, np. do dokonywania rozładunku innego środka transportu i umieszczania ładunku w obrębie prowadzonych prac produkcyjnych (tzn. w obrębie zasięgu działania samego urządzenia).

żuraw stacjonarny
  • Pytania kontrolne
OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta