Warunki dostaw towaru według Incoterms®2020

Międzynarodowa Izba Handlowa z siedzibą w Paryżu opublikowała  11 reguł handlowych INCOTERMS 2020 (International Commercial  Terms), które mają zastosowanie w handlu międzynarodowym.

 

International Chamber of Commerce to zrzeszenie przedsiębiorców ze  100 różnych państw. 
Incoterms określają warunki dostaw towarów i są  zbiorem zasad dla firm – zarówno dla eksporterów, jak i importerów. Są  one dobrowolne i mają ułatwiać handel między kontrahentami  pochodzącymi z różnych państw, określają obowiązki i odpowiedzialność  kupującego i sprzedającego.
Dotyczą wielu istotnych kwestii, takich jak np. transport towaru, miejsce jego dostarczenia, ubezpieczenie,  formalności celne, przeniesienie ryzyka, podział kosztów, załadunek oraz  rozładunek. 

Siedem reguł Incoterms – EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU oraz  DDP można wykorzystać w transporcie lądowym, powietrznym lub  wodnym oraz w transporcie intermodalnym.

Pozostałe cztery reguły – FAS, FOB, CPR, CIF można zastosować tylko w transporcie morskim.

Istotne w handlu międzynarodowym jest to, kto płaci za transport między krajem pochodzenia, a krajem docelowym.

Reguły EXW, FCA, FAS oraz  FOB określają, że obowiązek zapłaty ciąży na kupującym,

Reguły CPT, CFR, CIP, CIF, DAP, DPU i DDP obciążają zapłatą sprzedającego.

Ostatnim kryterium podziału reguł handlowych jest kwestia przeniesienie ryzyka w transporcie.

Większość reguł (EXW, FCA,  FAS, FOB, CPT, CFR, CIP, CIF) wiąże się z przeniesieniem ryzyka w kraju pochodzenia.

Pozostałe trzy reguły (DAP, DPU, DDP) związane są z przeniesieniem ryzyka w kraju przeznaczenia.

OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta

Agnieszka Nowak
kategoria:
Spedycja
21.06.2022
Damian Wójcik
kategoria:
Magazyn
01.02.2021